Föroreningar i Östersjön

Publicerad 2021-04-19 13:00

Nästan all förorening i havet orsakas av människor och det här är en handling som kostar många djur och växters liv. Förr eller senare kommer detta även att påverka oss människor på land. Viktiga ekosystem förstörs vilket kan ha en stor negativ inverkan på framtiden. 

 

Idag är det många aspekter som påverkar djurliv och ekosystem i våra hav. Den största boven för haven är våran förbränning av fossila bränslen men även andra saker så som övergödning, överfiske och de 8 miljoner ton plast vi släpper ut i haven varje år. 

Alla haven påverkas av föroreningarna, det som skiljer sig mellan dem är hur de påverkas. Östersjön är ett isolerat hav med endast en in och utfart till andra hav runt omkring. Därför tar det lång tid för allt vatten att bytas ut. Östersjön påverkas mycket av föroreningarna som vi människor skapar. Ett exempel är när bönder odlar, de vill de få ut så mycket av skörden som möjligt och sprider därför ut konstgödsel som får grödorna att växa både snabbare och bättre. Som mycket annat kommer det dåliga saker med dem bra. En del av konstgödslet kan komma ut i sjöar och hav (Östersjön) genom t.ex. bäckar och åar vilket kan komma att starta stora problem. Östersjön får för mycket näring vilket leder till övergödning. Övergödning är när det växer för mycket alger och olika bakterier i vattnet på grund av näringsämnena som nu finns tillgängliga i vattnet från konstgödslet. Detta är negativt för havet då algerna och bakterierna kräver väldigt mycket syre när de ska brytas ner. Andra arter av växter och djur får det väldigt svårt att leva i den extrema syrebristen som nu skapats i Östersjön. Östersjön har världens största område av döda bottnar, alltså områden där det inte finns något syre alls och därför ingenting levande heller. Övergödning är bara ett av alla många hot som finns mot Östersjön.

FN

Även fast Östersjön är i så pass dåligt skick som det är finns det många saker vi kan göra för att rädda det. Några exempel på vad man kan göra är att bygga flera reningsverk för att hålla vattnet renare, använda disk- och tvättmedel som är snällare mot miljön och skapa ett bättre samarbete mellan länderna som gränsar med Östersjön. Ytterligare en sak som för Östersjöns hälsa i rätt riktning är att FN s globala mål om hav och marina resurser. Det kommer att hjälpa till med räddningen av haven runt om i världen. 

 

 

Källor: (1) Naturskyddsföreningen, (2) Naturskyddsföreningen, (3) Havet.nu, (4) globalamalen.se
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel
Omeira Hunganei
02 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Av: Jag
31 maj
Elevartikel
30 maj
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Skribenten
29 maj
Elevartikel
Emma Johansson
26 maj
Elevartikel
Adrian Vestin
26 maj
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional