Föroreningar i Östersjön

Publicerad 2021-04-19 13:00

Nästan all förorening i havet orsakas av människor och det här är en handling som kostar många djur och växters liv. Förr eller senare kommer detta även att påverka oss människor på land. Viktiga ekosystem förstörs vilket kan ha en stor negativ inverkan på framtiden. 

 

Idag är det många aspekter som påverkar djurliv och ekosystem i våra hav. Den största boven för haven är våran förbränning av fossila bränslen men även andra saker så som övergödning, överfiske och de 8 miljoner ton plast vi släpper ut i haven varje år. 

Alla haven påverkas av föroreningarna, det som skiljer sig mellan dem är hur de påverkas. Östersjön är ett isolerat hav med endast en in och utfart till andra hav runt omkring. Därför tar det lång tid för allt vatten att bytas ut. Östersjön påverkas mycket av föroreningarna som vi människor skapar. Ett exempel är när bönder odlar, de vill de få ut så mycket av skörden som möjligt och sprider därför ut konstgödsel som får grödorna att växa både snabbare och bättre. Som mycket annat kommer det dåliga saker med dem bra. En del av konstgödslet kan komma ut i sjöar och hav (Östersjön) genom t.ex. bäckar och åar vilket kan komma att starta stora problem. Östersjön får för mycket näring vilket leder till övergödning. Övergödning är när det växer för mycket alger och olika bakterier i vattnet på grund av näringsämnena som nu finns tillgängliga i vattnet från konstgödslet. Detta är negativt för havet då algerna och bakterierna kräver väldigt mycket syre när de ska brytas ner. Andra arter av växter och djur får det väldigt svårt att leva i den extrema syrebristen som nu skapats i Östersjön. Östersjön har världens största område av döda bottnar, alltså områden där det inte finns något syre alls och därför ingenting levande heller. Övergödning är bara ett av alla många hot som finns mot Östersjön.

FN

Även fast Östersjön är i så pass dåligt skick som det är finns det många saker vi kan göra för att rädda det. Några exempel på vad man kan göra är att bygga flera reningsverk för att hålla vattnet renare, använda disk- och tvättmedel som är snällare mot miljön och skapa ett bättre samarbete mellan länderna som gränsar med Östersjön. Ytterligare en sak som för Östersjöns hälsa i rätt riktning är att FN s globala mål om hav och marina resurser. Det kommer att hjälpa till med räddningen av haven runt om i världen. 

 

 

Källor: (1) Naturskyddsföreningen, (2) Naturskyddsföreningen, (3) Havet.nu, (4) globalamalen.se
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

"Sport" by Francois Peeters is licensed under CC BY-ND 2.0
06 dec
Elevartikel
Therese Nystrand
06 dec
Elevartikel
"Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0
02 dec
Elevartikel
01 dec
Elevartikel
"0925Rockford 1211" by gmilldrum is licensed under CC BY 2.0
30 nov
Elevartikel
"View of the port side of Douglas SBD-2 Dauntless (BuNo 2106) showing battle damage inflicted during the Battle of Midway. This photograph was taken on the Midway Atoll." by aeroman3 is marked with CC0 1.0
30 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
29 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
25 nov
Elevartikel
15 nov
Elevartikel
12 nov
Elevartikel
Jenny Persson
02 nov
Elevartikel
11 okt
Elevartikel

Redaktionen

25 okt
Professional
13 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional
06 maj
Professional