Fördomarna har en horribel inverkan på makten

Publicerad 2023-06-10 16:54
Camilla Andersson

Första gången jag hade formell makt över vuxna, var jag tolv år gammal. Jag var trots min ålder seglingsinstruktör på en svensexa. Eller ja, det var i alla fall det jag skulle föreställa, kanske liknade jag mer någon slags skeppsgosse. Sedan har det blivit närmare 200 dagar ombord som seglingsinstruktör med allt från svensexor till företagsseglingar till bröllop till seglarskolor. Jag har instruerat människor i alla åldrar, med alla olika sorters bakgrund, totala nybörjare till erfarna seglare.

Har vuxna verkligen makt över barn? Alltid? Har barn makt över vuxna? Om ja, så i så fall när? Låter vi fördomar runt ålder spela en för stor roll? Jag vill hävda att huruvida du är ett barn eller en vuxen inte är avgörande när det kommer till din makt över en annan individ. Jag skulle istället vilja påstå att en individs makt grundar sig i dess position, kunskap och erfarenhet. Självklart så har vuxna makt över barn i många situationer. Dock är det inte för att de är vuxna. Då någon vuxen är barnvakt över ett barn, faller ju makten givetvis på den vuxna. Eftersom den vuxna har fått positionen att ta hand om barnet och bedömts inneha den kunskap och erfarenhet som krävs. Men återigen, det är inte en åldersfråga. Eller i alla fall inte en vuxenfråga om vuxen innebär att man ska vara myndig. Trots att jag är 60 år yngre än min farmor och hon därmed är att anses som mer vuxen anser min mamma mig vara en betydligt mer kompetent barnvakt. Med andra ord, hon ger hellre mig, som är ett barn, makten över ett yngre barn än en vuxen som både har ålder, erfarenhet och kunskap baserat på fler år.

Då ett riskfyllt moment ska utföras säger ofta någon ”vi behöver en vuxen så det går rätt till”. Men behövs det verkligen en vuxen? Kan man ta vilken vuxen som helst från gatan? Är det inte rätt kompetens och erfarenhet som efterfrågas? Ett barn med den kunskap och erfarenhet som krävs för att säkerställa säkerheten, kan väl lika väl som en vuxen ta ansvaret för ett riskfyllt moment och därigenom makten. Dock faller det sig ofta naturligt att den äldre har större kunskap samt erfarenhet, vilket resulterar i ansvaret. Men återigen det är inte för att den är vuxen, vilket folk idag verkar ha svårt att komma underfund med. Låter jag grinig? Det är inte min avsikt men tro mig, under de 200 dagarna jag har som instruktör så har jag mer än en gång blivit avfärdad som mindre kompetent än en vuxen enbart baserat på ålder.

Självklart är min krönika en förenkling av verkligheten. Det finns en lagstiftning som säger att barn alltid ska ha en vuxen som som tar ansvar för barnet och därmed har den yttersta makten. Självklart är det så att den vuxne har fler utvecklade förmågor och en erfarenhet och kunskap att använda sig av om något går fel, som barn oftast kan sakna, som gör att mest makt oftast faller på den vuxna. Det jag dock vill göra en poäng av är när vuxna utan att tänka sig för ser sig själva som de som automatiskt är de med mest makt utifrån ålder. Det den vuxne inte tänker på när jag är instruktör är att den vuxne bara får lov att bestämma och göra uppgifter för att jag tillåter det. Makten på däck när jag är instruktör är min, oavsett min ålder. Om någonting händer så är det jag som har positionen, kunskapen och erfarenheten som krävs för att lösa arbetsuppgiften. Den som har mer makt än mig på skutan är befälen. Den makten är deras, inte för att de är vuxna och jag ett barn, utan för att de har positionen, kunskapen och erfarenheten.

Skribent
Tags: 

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional