Förbjud engångsplast

Publicerad 2021-02-26 09:58
Pixabay, Matthew Gollop

Många länder i världen har valt att förbjuda engångsplast, men det är fortfarande inte tillräckligt många. Användningen av plast är som en dödsdom för den biologiska mångfalden och klockan bara tickar och plasten bara fortsätts förbrukas snart är det försent, snart har vi ingen planet kvar att rädda. Så det är dags att förbjuda engångsplast.

Varje år läcker 8 miljoner ton plastavfall till miljön och haven skriver världsnaturfonden i en artikel. Plasten som hamnar i haven skadar det marina livet, djuren fastnar ofta i plastskräpet. De kan då få skador eller i värsta fall till och med dö. Djuren fastnar inte bara i plasten utan i många fall får djuren i sig mikroplaster som de tror är föda. Mikroplaster är plast som bryts ner till små plastpartiklar, beroende på typ av plast, temperatur och exponering för solljus kan nedbrytning ta flera hundra år skriver naturvårdsverket i en artikel om mikroplast. Idag finns inga fungerande metoder för att städa bort de små plastpartiklarna ur haven. Eftersom det inte finns någon metod för att städa haven på små plastartiklar måste vi sluta använda plast så de inte kommer ut mer i haven, framförallt användningen av engångsplast.

Problemet med engångsplast är att det används en gång och sedan slängs det, som tillexempel när man har picknick då får man plastbestick och inte nog med att själva besticken är gjorda av plast utan de kommer också i en plastförpackning. Dessa bestick använder du en gång och sedan slänger du dem, men hur många är det som reflekterar och tänker på den process och de resurser som behövs för att skapa plastbesticken? Många tycker det är obehagligt och läskigt att tänka på att vi människor förstör våran planet, speciellt ungdomar. Konsekvenserna av den fortsatta plast användningen är att det inte kommer finnas något kvar för kommande generationer.

Haven är en så stor del av vårt ekosystem och är också en viktig försörjningskälla för många människor. Närmare sagt hundratals miljoner människor är beroende av haven. Haven ger oss också många ekosystemtjänster så som syreproduktion och fisk och andra naturresurser. Vi är alltså beroende av haven för att kunna leva. Så samma hav som vi vet att vi är beroende av håller vi just nu på att förstöra genom användningen av engångsplast.

Det är inte bara naturen och djuren som drabbas av plasten utan även vi människor. Vi människor får i oss mikroplast genom vårt dricksvatten och livsmedel. Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan skriver världsnaturfonden i en artikel. Idag finns stora kunskapsluckor om hur människor påverkas av mikroplast. Det är därför viktigt med ytterligare studier för att fastställa de långsiktiga effekterna på människokroppen. Eftersom vi inte vet vad konsekvenserna är, så är det bättre att sluta använda plast och ta det säkra före det osäkra.

För det första så måste vi sluta slänga plasten i naturen och återvinna den istället, då skulle färre djur dö. Om färre djur skulle dö av plasten skulle fler arter öka i antalet vilket leder till att den biologiska mångfalden skulle bli mer stabil. Men om vi fortsätter som vi gör nu så kommer flera arter försvinna, detta skulle göra den biologiska mångfalden mindre stabil.

Många anser att det inte skulle vara lönsamt att ställa om produktionen av engångsplast, på grund av ekonomiska skäl. Men trots det har många länder idag valt att förbjuda eller ta betalt för plastpåsar för att minska användningen av engångsplast. Kostnaderna för att reparera de skador engångsplasten gjort är dyrare än att byta bort plasten, därför blir det mer lönsamt om man byter till något annat materiel. Idag finns det redan andra alternativ för engångsplast så som produkter gjorda av papper. Många förnekar den klimatkris som vi befinner oss i trots det forskningen visar. Men det är inte det som är det stora problemet, det stora problemet är att de som har makt i världen inte går till handling. Istället var det en ung flicka från Sverige som visade på handling, hon heter Greta Thunberg. Idag är Greta en känd klimataktivist som är ansiktet utåt för klimatkampen.

Sammanfattningsvis så är det den fortsatta användningen av engångsplast, som är problematisk. För att komma ur den klimatkris vi befinner oss i så behöver alla människor ta sitt ansvar och minska användningen av plast. Världens ledare måste också börja agera och inte förlita sig på oss unga. Ett steg på vägen mot ett bättre klimat är att förbjuda engångsplast.

Källor: (1) Världsnaturfonden , (2) Naturvårdsverket , (3) Världsnaturfonden , (4) Världsnaturfonden
Skribent
Tags: 

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional