Förbättra miljön

Publicerad 2023-06-02 08:47
Omeira Hunganei

I den här texten ska jag berätta om att förbättra miljön. Jag berättar även om varför jag vill att miljön ska förbättras, hur den kan förbättras och hur vi människor påverkar miljön. Jag tycker att vi ska ta hand om miljön eftersom det kan påverka atmosfären som bidrar till att det blir varmare på jorden.

För det första så tycker vi att vi ska ta hand om miljön för att om vi inte gör det så kommer vi människor att bli påverkade. Det är mest vi människor som påverkar miljön. Om människor tar hand om miljön så kommer det bli mycket lättare för människor att leva längre och bra. Men om människor inte tar hand om miljön så kan det påverka jorden, vilket betyder att människor kommer dö snabbare. Men det är inte bara människor som blir påverkade utan djur och växter kan också påverkas.

För det andra så tycker vi att vi människor också måste göra något för att förbättra miljö. Det är mycket som vi människor kan göra för att få bättre miljö och bättre liv. Exempel istället för att köra bil så kan man cykla eller använda en elsparkcykel. Man kan också äta mer vegansk och vegetarisk mat för att bidra till mer hållbarhet. Köttprodukter orsakar stora mängder utsläpp av växthusgaser. Man kan äta kött 1-2 gånger per vecka istället för att äta kött varje dag. Vi måste också ta hand om havet för att havet är det viktigaste för djur och människor. Om skräpet går till havet så kommer djur att äta det och dö till slut. Havet suger upp stora delar av koldioxid som människor släpper ut. 

För det tredje så tycker jag att människor påverkar klimatet mest. Människor slänger skräp i havet, Människor släpper också mängder av koldioxid och växthusgaser. Människor äter kött och bryr sig inte om hur mycket växthusgaser det släpps ut i atmosfären. Om människor bryr sig om miljön så skulle det inte vara så här som det är idag. Det finns en del människor som bryr sig om miljön. Exempel: De som bryr sig, går eller cyklar till jobbet och kör inte bil till jobbet. Om vi människor ska ha ett bra liv så måste vi ta hand om miljön, djur och växter.

Jag vet att många människor håller inte med om att vi ska äta mer vegansk mat istället för kött. Men om människor äter mycket kött så bidrar det till ohälsa och människor kan få sjukdomar, vilket inte är bra. Djuren kan också minskas och då kommer det inte finnas mycket djur. Vilket kan påverka människor , djur, växter och jorden 

Den här texten handlar om miljön och att vi ska förbättra det och inte göra det sämre för oss själva. Det finns exempel på vad man kan göra för att hjälpa miljön och vad som människor har påverkat.

Avslutningsvis så vill jag säga att vi människor måste ta hand om miljön för att få ett bättre liv.

Signatur: Omeira Hunganei

Källor: (1) Omeira Hunganei
Tags: 

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional