För ljusen som aldrig får slockna

Publicerad 2023-12-12 18:45

– Jag tänder ett ljus för barnen som inte är med oss idag, jag tänder ett ljus för alla som saknar en syster, en bror och en vän, jag tänder ett ljus för framtiden som aldrig blev, jag tänder ett ljus för alla mammor, pappor som saknar sina barn, jag tänder ett ljus för barnen som inte fick en barndom, och jag tänder ett ljus för alla de som vi har förlorat, säger Alexander Zadruzny från föreningen Kollektiv Sorg.

 

En kylig vinterkväll i Stockholm blev vittne till en rörande manifestation när människor från alla hörn av samhället samlades för att delta i det betydelsefulla evenemanget "För Ljuset Som Aldrig Får Slockna". Initiativet, grundat av den passionerade aktivisten Sakariya Hirsi, strävar efter att kasta ljus på de förödande effekterna av gatuvåld samt de hjärtskärande konsekvenser och trauman som präglar individer och samhällen. I en inspirerande förening kopplades manifestationen till Internationella Mänskliga Rättigheters Dag för att i en kör betona vikten av rätten till liv och utveckling.

Sakariya Hirsi, en visionär grundare av Kollektiv Sorg, delade med sig av sina tankar och strävan efter förändring:

– För Ljuset Som Aldrig Får Slockna är vår manifestation för att uppmärksamma offren för gatuvåld, särskilt barn och unga. Genom att koppla samman dessa tragiska händelser med Internationella Mänskliga Rättigheters Dag, markerar vi vikten av varje individs rätt till liv och utveckling. Det är dags att lyfta upp dessa berättelser och erfarenheter för att skapa förändring och gemenskap. Jag tänder mitt ljus för alla som har fält en tår för alla som har gått bort i det dödliga våldet.

Under kvällens gång genomfördes olika aktiviteter för att ge en plattform för samtal om gatuvåldets inverkan och de mänskliga rättigheterna. Tal, poesi och musik som skapade en känslomässig laddning och en medvetenhet om det gemensamma ansvaret att adressera dessa utmaningar.

Guuled Mohamed

Roger, en av kvällens besökare, uttryckte sin överraskning över det stora antalet deltagare och delade sina perspektiv på lösningar:

– För att stoppa kriminaliteten måste vi bygga broar, ge ungdomar sysselsättning och erbjuda meningsfulla aktiviteter. Det börjar tidigt i skolan med meningsfulla insatser. Jag tänder mitt ljus för alla som har förlorat någon till dödligt våld.

Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige, fokuserade på organisationens dedikation till mänskliga rättigheter:

–Internationella Mänskliga Rättigheters Dag är en dag för att reflektera över och främja rätten till liv. Gatuvåldet kräver vår uppmärksamhet, och genom att dokumentera och utreda brott mot mänskliga rättigheter strävar vi efter att påverka makthavare. För att stoppa kriminaliteten krävs förebyggande åtgärder som bra skolor, sociala insatser och trygghetssystem för alla. Jag tänder mitt ljus för alla barn som inte finns kvar med oss.

Guuled Mohamed

Evenemanget avslutades med att deltagarna tände ljus för att hedra och minnas de som har gått bort till följd av gatuvåldet. "För Ljuset Som Aldrig Får Slockna" fungerade som en plattform för att framhäva gemensamma mål för att bekämpa gatuvåldet och främja mänskliga rättigheter. Det var en kväll präglad av hopp, gemenskap och en samlad vilja att forma en ljusare framtid.

 

page Slideshow: 
Källor: (1) Sakariya Hirsi , (2) Anna Johansson
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional