Ett sjätte nationellt minoritetsspråk i Sverige, Älvdalska

Publicerad 2023-11-14 12:53
Lina LIndström

För ca 1500 år sedan talades ett språk här i Norden som ingen idag hade förstått, eller kanske, ca 2500 personer hade kanske förstått en del. I norra Dalarna ligger kommunen Älvdalen, där talas förutom svenska även älvdalska. Sveriges regering kallar älvdalskan för en dialekt men lyssnar du till älvdalska kommer du inte att kunna förstå vad som sägs. Jag vill påstå att älvdalska ska erkännas som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige.

För det första så har älvdalskan kodväxling, under föreläsningen måndagen den 23 oktober 2023 berättar föreningen Ulumdalska att en talare växlar mellan älvdalska och svenska beroende på vem de pratar med. De förklarar att det har en enkel anledning, älvdalskan är obegriplig för en utomstående. Inflyttade säger att det kan börja förstå älvdalska efter att lyssnat till det under tio års tid, så olik svenskan är språket. Det som beskriver en dialekt är att talet har en tonmelodi, älvdalskan har både eget skriftspråk och eget talspråk, med helt egna ord, det är inte en tonmelodi av svenskan.

För det andra, Ulumdalska berättar på föreläsningen att om älvdalskan skulle bli ett nationellt minoritetsspråk så skulle möjligheten till att skydda och bevara språket förändras. Alla nationella minoritetsspråk i Sverige ska exempelvis finns att läsa i skolan för alla barn och ungsommar som har koppling till minoriteten. Om möjligheten att lära sig språket i skolan finns i större utsträckning så växer språket och antalet talare ökar. Risken för att språket dör ut minskar. Det skulle alltså skydda och bevara språket.

Dock kan man tänka att älvdalskan som nationellt minoritetsspråk medför kostnader, för exempelvis läromedel, översättningar och andra satsningar på språket, det kan bli jobb för kommun och region. Jag hävdar däremot att det inte skulle bli ett problem då det självklart kommer att finnas statligt stöd för detta.

För det tredje så har älvdalskan fått en egen ISO-kod vilket innebär att SIL international anser att Älvdalska är ett eget språk. SIL international är en organisation som studerar och utvecklar mindre kända språk. Älvdalskan är också erkänd som ett språk av europarådet, utanför Sverige klassas alltså älvdalskan som ett språk och inte en dialekt. Det visar tydligt att det endast är Sveriges regering som anser att Älvdalskan bör förbli en dialekt i svenskan.

Sammanfattningsvis så anser inte bara Europarådet utan även de drygt 2000 talarna, besökare i älvdalen och boende i älvdalen att älvdalskan är tillräckligt fristående från svenskan för att kunna klassas som ett eget språk. Argumenten för älvdalska som nationellt minoritetsspråk är absolut tillräckligt tydliga för att älvdalskan inte ska förbli en dialekt. För 100 år sedan kämpade staten för att älvdalska skulle försvinna, meningen är inte att det ska kämpa för det idag också, 100 år senare?

Källor: (1) Föreningen Ulumdalska
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional