Ett Dagsljus i Kenyas Skolsystem: En Resa till Muranga

Publicerad 2023-11-28 13:04
Anfa Kabrale Afgub

När solen stiger över Murangas lantliga landskap, inleder eleverna sin skoldag med iver och hopp. Vår resa till Kenyas skolsystem tar oss genom tidiga morgnar, skolämnen och traditionsrika uniformer. Genom att följa elevernas dagliga rutin, får vi en närvarokänsla som låter oss känna pulsen av Kenyas utbildningsvärld.

I den svenska staden Stockholm, långt ifrån Murangas lantliga landskap, har jag haft nöjet att träffa en person med rötterna djupt rotade i Kenya. Det är Judith, en gäst från Muranga, som har varit villig att dela med sig av sina erfarenheter och insikter om Kenyas skolsystem. Genom vårt samtal har jag fått en fascinerande inblick i hur skolan i hennes hemland fungerar och vilken betydelse den har i Kenyas samhälle.

När solen går upp över Murangas böljande grönska inleder eleverna sin skoldag med en otrolig iver och hopp. Judith berättar om hur dagarna börjar tidigt, särskilt för de internatelever som redan är vakna i gryningen. "Men oavsett tidpunkt för ankomst," säger Judith med ett leende, "är vårt engagemang för att lära oss starkt." Hon berättar om den gemenskap och drivkraft som präglar skolan i Muranga och hur det genomsyrar elevernas inställning till utbildning. 

De typiska skolämnen i Kenyanska high school omfattar ett brett spektrum av ämnen. Engelska och kiswahili är de obligatoriska språken som alla elever måste ta. Förutom dessa grundläggande språk, erbjuds eleverna en variation av andra ämnen. Inledningsvis inkluderar detta naturvetenskapliga ämnen som fysik, kemi och biologi samt humaniora som historia, geografi, samhällskunskap och företagsekonomi. Men det är först i form 3 som eleverna får möjlighet att välja mellan naturvetenskapliga och humanistiska ämnen eller en blandning av båda. 

Det är i form 4 som den kritiska examen, Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE), äger rum. Resultaten från denna examen kommer att avgöra elevernas framtid och deras möjligheter till högre utbildning. De som presterar väl i naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi har möjlighet att gå vidare till tekniska och medicinska universitetsprogram, medan de som väljer humanistiska ämnen som historia och geografi kan söka sig till undervisningseller yrkesutbildningsinrättningar. 

I mitt samtal med Judith framkom också betydelsen av skoluniformer i Kenyanska skolor. Skoluniformen är mer än bara klädsel; den är en symbol för enad identitet och jämlikhet bland eleverna. Judith understryker att uniformen är en viktig del av skolkulturen och präglar verkligen varje elevs liv. Alla elever förväntas bära uniform, men skolor har möjlighet att välja sina egna färger och stilar. Det är tydligt att uniformen inte bara är ett klädval, utan snarare en kraftfull symbol som hjälper till att skapa en stark känsla av samhörighet och bidrar till en inkluderande atmosfär i skolorna. 

I Kenyanska skolor är inkludering av elever med olika inlärningsförmågor och särskilda behov en pågående utmaning. Judith berättar: "Vi har skolor med särskilda behov, men de är inte många. Det blir mycket svårt för regeringen att hantera dem. Så ibland placeras elever med särskilda behov i vanliga skolor med viss anpassning." Skolåret i Kenya är uppdelat i tre termer, och eleverna har möjlighet att njuta av tre långa skollov per år. Den längsta av dessa ligger mellan november och januari och ger eleverna en möjlighet att koppla av, utforska och umgås med sina familjer. 

Att följa med på en skoldag i Muranga, Kenya, ger oss en närmare inblick i Kenyas utbildningssystem. Genom att använda våra sinnen har vi kunnat föreställa oss elevernas ivriga engagemang, de nyvunna kunskaperna och styrkan i deras enade skolkultur. Skolan är hjärtat av Muranga, och eleverna är dess själ. Det är en resa som inte bara visar på utbildningens betydelse utan också på landets rika kultur och framtidshopp. Kenyas skolsystem har sina egna särdrag och utmaningar, och genom att utforska det närmare har vi lärt oss att det är en värld av kunskap och möjligheter, formad av en varm och välkomnande gemenskap.

Anfa Kabrale

Källor: (1) Judith
Skribent
Ljud
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional