Energikällor som påverkar

Publicerad 2017-12-21 08:00

Idag är fossila bränslen och vår enegikonsumtion ett omtalat ämne eftersom det påverkar både vår planet och nästa generation mycket. Vi behöver därför förändra hur vi konsumerar de resurser vi har och hur vi kan hitta fler hållbara alternativa energikällor. Även hur mycket och vad vi konsumerar för enegi är något vi bör se över.      

 

ELEVARTIKEL FRÅN SUNDSVALLS GYMNASIUM

Fossila bränslen är ett stort ämne som det ofta talas om eftersom att det är oförnybart och kommer försvinna inom kort. Fortsätter vi förbruka oförnybar energi i samma takt flera år frammåt så kommer det inte bara försvinna som resurser utan även påverka den yttremiljön negativt. Enligt WWF så stiger jordens medeltemperatur och inom 100 år så riskerar den stiga med fyra grader. Detta leder till att inlandsisar och glaciärer smälter och påverkar vattennivån, vilket i sin tur påverkar bland annat golfströmmen som hjälper till att hålla temperaturen i balans. Även ett flertal länder och öar kommer dränkas och försvinna, vilket leder till att många människors levnadssituationer förvärras och många kommer behöva fly till andra städer och byar.

Enligt Klimatsans står idag fossila bränslen för ca. 81% av det mänskliga energibehovet och det finns många saker vi skulle kunna förändra i vårt vardagsliv för att gynna miljön och för att minska användningen av fossila bränslen. Vi åker exempelvis mycket bil, vilket förbrukar bensin, som innehåller olja vilket är ett fossilt bränsle. Istället skulle vi kunna åka kollektivt, hybrid eller elbil vilket är bättre för miljön eftersom det inte kräver lika mycket bensin. Vi konsumerar även mycket elektricitet som ofta framställs av fossila bränslen. För att minska på användningen krävs det endast att vi blir mer uppmärksamma på vad som drar elektricitet i våra hem och tänka på att släcka lampor och dra ut kontakter när man lämnar hemmet eller inte använder dem.

Pixabay

Vi behöver inte bara minska på användningen av energi utan vi skulle också behöva byta ut de fossila bränslena till förnybara alternativ. Vattenkraft, vindkraft och solceller är exempel på alternativa energikällor som vi skulle kunna byta mot de fossila bränslena. Vi skulle exempelvis kunna installera solceller på våra hustak som alternativ energikälla som kan ge oss elektricitet på sommaren och under de ljusare timmarna under dagen, men i och med att vi bor i Sverige krävs det fortfarande att vi har andra energikällor eftersom vi inte är så bortskämda med solljus. Den alternativa energikällan skulle kunna vara antingen vattenkraft eller vindkraft, som är miljövänligare alternativen. Att byta till förnybara energikällor så som vattenkraft eller solceller är en relativt omständig föränding men det finns andra, lättare, förändringar vi kan ta till. Vi kan exempelvis åka mer buss. Bussarna är hybrider och drivs av biogas och bensinen används endast när det verkligen behövs. Detta gör att det inte släpps ut lika mycket avgaser och det är även fler som kan transportaras i en buss jämfört med en bil.

Det finns mycket kvar för Sverige att göra för att vi ska minska på våra utsläpp så mycket som möjligt, men vi har redan gjort ett stort framsteg. Vi är ett av de länder som har minskat utsläppen mest, enligt en artikel från Svenska Dagbladet minskade utsläppen med 3% mellan år 2013 0ch 2014. Användandet av fossila bränslen hade minskat med 14% och användandet av olja för att värma upp hus har nästan försvunnit (-86%). Vi i Sverige har alltså redan gjort en stor förändring och nu ligger en stor del av ansvaret hos länder runt om i världen som fortfarande konsumerar och släpper ut alldeles för mycket. USA och Kina är exempel på länder som släpper ut och konsumerar väldigt mycket fossila bränslen och ansvaret är främst hos länderna som släpper ut mest. Enligt världskoll.se släpper varje svensk ut en tredjedel av vad en amerikan släpper ut per år, vilket är ett tydligt exempel på att Sverige har kommit en bra bit på vägen om man jämför med USA till exempel. Det är alltså viktigt att vi nu fokuserar på att minska konsumtionen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid i länder där problemet är som störst.

Användandet av de fossila bränslena påverkar egentligen inte vi som lever idag, utan det är våra barn och barnbarn som drabbas hårdast, både när miljön blir sämre men också när de fossila bränslena tillslut tar slut. Att vi måste förändra på vårt sätt att använda dessa resurser är en självklarhet för många, men det är inte lika många som aktivt gör den förändring som krävs. För att vi ska ta hand om vår planet på ett hållbart sätt behöver vi byta ut våra energikällor mot hållbara alternativ och även minska på vår energikonsumtion.

Källor: (1) Världsnaturfonden (WWF), (2) , (3) , (4) Klimatsans.com
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional