Ekologisk mat

Publicerad 2018-02-28 13:30

Nuförtiden väljer många att äta mer ekologiskt mat. Detta för att undvika genmodifierade frukter och grönsaker, men även kött från djur som avlas med konventionella metoder. Ekologisk mat innehåller dessutom varken tillväxthormoner, rester på bekämpningsmedel, eller är behandlade med kemikalier för att påverkar mognadsprocessen. Ekologiskt mat är alltså bra för hälsan. Men hur är miljöpåverkan?

ARTIKEL FRÅN ELEVER VID SUNDSVALLS GYMNASIUM

I motsats till konventionellt jordbruk, kännetecknar ekologisk mat förekomsten av fler antioxidanter på grund av växtens kamp mot skadedjur, samt att det inte förekommer rester av bekämpningsmedel och kemiska gödselmedel. Dessa förorenar det omgivande landet och vattnet. Min text jämför konventionellt jordbruk med ekologiskt jordbruk. 

Motståndare till ekologiskt jordbruk grundar sin inställning främst på vetenskapliga och subjektiva argument. De säger bland annat att eko-mat är dyrare fast kvaliteten är lägre i slutet. Ett annat av deras argument är att jordbrukare vänder sig till andra länder där arbetet är billigare och marken är mer tillgänglig. De anställer barn i skolåldern för fältarbete, så att de tjänar pengar för att stödja sina familjer. Utöver detta så exporteras maten de producerar, medan de själva kan lider brist på mat. U-länderna kommer aldrig att kunna prova äta ekologiskt eftersom de endast har råd med den billigaste maten, vilken är genmodifierad (GMO). Motståndare till ekologikst mat hävdar dessutom att det ekologiska jordbruket skadar omgivningen. Det påstås skapa en förändring i ekosystemet - och därmed ett hot mot biologisk mångfald - till förmån för avskogning, samt till exempel markbrännskador i Afrika. Utöver detta så kan den lägre produktion bli ett hot mot hunger och global livsmedelssäkerhet. Man säger att ekologiska produkter ökar risken för cancer, men detta argument är inte motiverat eftersom studier visade på motsatsen: att cancer minskades med större konsumtion av ekologiska frukt och grönsaker. Människor som är emot, säger att jorbrukarna använder tekniker som strider mot etik och att GMO ökar mängden av maten, så att det finns tillräckligt mat för många människor till låga priser. Då kommer väldshunger att minskas och U-länder kommer ha ett bättre tillstånd. 

Bilden taggits från https://pixabay.com/

Dock konsumenterna vill ha friska djur som har inte tagit några mediciner eller antibiotika. Jag tycker att ekologisk mat är hälsosammare än konventionell mat. Faktum är att forskare visar att de som äter ekologiskt får mindre fetma samt mindre allergiska reaktioner än de som konsumerar konventionell producerade grönsaker. Ekologiska produkter innehåller mer antioxidanter och mindre pesticider. Låt mig dock notera att de flesta konsumenter av ekologisk mat är nyktare, så det också kan vara orsaken till deras hälsosammare livsstil. Försvararna anser att eko-mat respekterar och förstör inte jorden, samt djuren och konsumenten till vilka man säljer produktion för att förbättra deras immunitet. Ekologisk mat är till nytta för miljön eftersom det reducerar användningen av bekämpningsmedel, gödningsmedel och alla andra antibiotika. På grund av minimal användning av mekanisering minskar ekologiskt jordbruk också luft- och vattenföroreningarna.

Jag tycker att ekologiskt jorbruk är bättre än konventionellt därför att med hjälp av sina metoder kommer den förbättra hela världen. Frågan som fortfarande diskuteras är om kemikaler som man använder i jordbruket försämrar marken så att den blir näringsfattigt och inte längre kan anväbdas för odling. Det pågår en del forskning i den här frågan. Forskningen behövs också fortfarande för att på ett vetenskapligt sätt visa fördelarna med ekologiskt jordbruk. Risker är att skada några av jordbrukarnas och säljarens intressen och att inte förhindra världshunger.

Men fram tills dess är det bästa du kan göra både för planeten och din egen kropp att äta ekologiskt mat.

Källor: (1) ekomatsedeln.se, (2) naturochmiljo.fi, (3) contrepoints.org
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

8 sidor.se
12 maj
Elevartikel
OrnaW
12 maj
Elevartikel
Pexels.com
10 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel
Nedzad Dzonlic
06 maj
Elevartikel
Anisa Farah
06 maj
Elevartikel
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0
06 maj
Elevartikel
06 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
bild: sara fallenius
03 maj
Elevartikel
BILD: www.pexels.com
30 apr
Elevartikel
BILD: Joshua
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional