Ekologisk mat

Publicerad 2018-02-28 13:30

Nuförtiden väljer många att äta mer ekologiskt mat. Detta för att undvika genmodifierade frukter och grönsaker, men även kött från djur som avlas med konventionella metoder. Ekologisk mat innehåller dessutom varken tillväxthormoner, rester på bekämpningsmedel, eller är behandlade med kemikalier för att påverkar mognadsprocessen. Ekologiskt mat är alltså bra för hälsan. Men hur är miljöpåverkan?

ARTIKEL FRÅN ELEVER VID SUNDSVALLS GYMNASIUM

I motsats till konventionellt jordbruk, kännetecknar ekologisk mat förekomsten av fler antioxidanter på grund av växtens kamp mot skadedjur, samt att det inte förekommer rester av bekämpningsmedel och kemiska gödselmedel. Dessa förorenar det omgivande landet och vattnet. Min text jämför konventionellt jordbruk med ekologiskt jordbruk. 

Motståndare till ekologiskt jordbruk grundar sin inställning främst på vetenskapliga och subjektiva argument. De säger bland annat att eko-mat är dyrare fast kvaliteten är lägre i slutet. Ett annat av deras argument är att jordbrukare vänder sig till andra länder där arbetet är billigare och marken är mer tillgänglig. De anställer barn i skolåldern för fältarbete, så att de tjänar pengar för att stödja sina familjer. Utöver detta så exporteras maten de producerar, medan de själva kan lider brist på mat. U-länderna kommer aldrig att kunna prova äta ekologiskt eftersom de endast har råd med den billigaste maten, vilken är genmodifierad (GMO). Motståndare till ekologikst mat hävdar dessutom att det ekologiska jordbruket skadar omgivningen. Det påstås skapa en förändring i ekosystemet - och därmed ett hot mot biologisk mångfald - till förmån för avskogning, samt till exempel markbrännskador i Afrika. Utöver detta så kan den lägre produktion bli ett hot mot hunger och global livsmedelssäkerhet. Man säger att ekologiska produkter ökar risken för cancer, men detta argument är inte motiverat eftersom studier visade på motsatsen: att cancer minskades med större konsumtion av ekologiska frukt och grönsaker. Människor som är emot, säger att jorbrukarna använder tekniker som strider mot etik och att GMO ökar mängden av maten, så att det finns tillräckligt mat för många människor till låga priser. Då kommer väldshunger att minskas och U-länder kommer ha ett bättre tillstånd. 

Bilden taggits från https://pixabay.com/

Dock konsumenterna vill ha friska djur som har inte tagit några mediciner eller antibiotika. Jag tycker att ekologisk mat är hälsosammare än konventionell mat. Faktum är att forskare visar att de som äter ekologiskt får mindre fetma samt mindre allergiska reaktioner än de som konsumerar konventionell producerade grönsaker. Ekologiska produkter innehåller mer antioxidanter och mindre pesticider. Låt mig dock notera att de flesta konsumenter av ekologisk mat är nyktare, så det också kan vara orsaken till deras hälsosammare livsstil. Försvararna anser att eko-mat respekterar och förstör inte jorden, samt djuren och konsumenten till vilka man säljer produktion för att förbättra deras immunitet. Ekologisk mat är till nytta för miljön eftersom det reducerar användningen av bekämpningsmedel, gödningsmedel och alla andra antibiotika. På grund av minimal användning av mekanisering minskar ekologiskt jordbruk också luft- och vattenföroreningarna.

Jag tycker att ekologiskt jorbruk är bättre än konventionellt därför att med hjälp av sina metoder kommer den förbättra hela världen. Frågan som fortfarande diskuteras är om kemikaler som man använder i jordbruket försämrar marken så att den blir näringsfattigt och inte längre kan anväbdas för odling. Det pågår en del forskning i den här frågan. Forskningen behövs också fortfarande för att på ett vetenskapligt sätt visa fördelarna med ekologiskt jordbruk. Risker är att skada några av jordbrukarnas och säljarens intressen och att inte förhindra världshunger.

Men fram tills dess är det bästa du kan göra både för planeten och din egen kropp att äta ekologiskt mat.

Källor: (1) ekomatsedeln.se, (2) naturochmiljo.fi, (3) contrepoints.org
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Penny Jordö
10 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
30 okt
Elevartikel
04 okt
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional