Droger och skoluniform är normaliserat i den kenyanska skolan

Publicerad 2023-12-04 12:07
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle

Utbildningssystemet i Kenya skiljer sig från hur vi i Sverige är vana vid. I intervjuer som vi har gjort med högt uppsatta kenyaner så får vi en inblick i hur deras skolsystem ser ut.

Den 25 september gjorde vi ett antal intervjuer med högt uppsatta i Kenya. I intervjuerna som gjordes får vi fram bland annat hur skolsystemet ser ut och fungerar i Kenya. Kenyanerna berättar om hur dem lagt märke till att skolsystemet i Kenya skiljer sig rätt så mycket i jämfört med hur Sveriges skolsystem ser ut och fungerar.

Idag ser utbildningen i Kenya ut så att det finns flera olika nivåer - preschool, primary school, secondary school och universitet. I intervjun som genomfördes så sade en av kenyanerna ”Alla har möjligheten att gå till skolan och det är också ett måste att gå i skolan i Kenya”. Utbildningen är obligatorisk i grundskolan och regeringen har satsat på att förbättra tillgången och kvaliteten på utbildningen. Skolorna i Kenya finansernas främst av regeringen och detta leder till att möjligheten ökar för att så många barn som möjligt kan gå i skolan. Men delvis av kostnaderna kan eventuellt finansieras av föräldrarna. I intervjuerna tas det också upp att det finns olika privata och internationella skolor som erbjuder alternativ. Men dessa skolor måste finansieras av dem själva då regeringen inte står för några slags kostnader alls.

I Kenya omfattar ämnena i grundskolan ämnen som engelska, matematik, naturvetenskap, samhällskunskap och språk, vanligtvis swahili. I gymnasiet kan elever välja mellan olika studieinriktningar, som naturvetenskap eller yrkesinriktade ämnen. Kenyanerna berättar att språk är ett viktigt ämne för dem då dem lär sig

I intervjuerna tas det upp hur betygsystemet ser ut och fungerar. De berättar att det funkar så att ”A är det högsta betyget och det bästa medan F är det lägsta och betyder att man har misslyckats”. De olika betygen är baserat på elevernas insats och presentationer i olika ämnen.

I en av intervjuerna som gjordes tar en av kenyanerna upp hur han har lagt märke till att vi i Sverige inte har någon klädkod eller uniformer. De berättar sedan att i Kenya har alla skolor en specifik uniform. Hur uniformen ser ut beror på vilken skola man går på och vad skolan har bestämt vilken klädkod man ska bära. Under diskussionen ställer en av kenyanerna en avbrytande fråga som lyder ”Är det vanligt att eleverna tar droger i skolan?”. Svaret han fick gjorde honom nyfiken. Han berättar sedan hur det är vanligt att eleverna i Kenya tar droger i skolan, så att få veta att det inte sker i Sverige förvånade honom rätt så mycket.

Vi ställer frågan om de använder sig av elektroniska hjälpmedel i deras undervisning som datorer eller Ipads. De svarar då att ” Vi introducerar dem”. De förklarar att det är något man håller på att jobba med så att alla skolor ska kunna ha möjligheterna att använda sig av elektroniska hjälpmedel. Just nu har vissa barn möjligheten att använda sig av dessa men de är inget skolan står för utan finansieras av elevens föräldrar.

Källor: (1) Intervju
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional