Det är naturen som har tagit mest skada

Publicerad 2022-03-22 07:19
lamoix

Artikeln handlar om vår miljö och natur. Artikel syftar mest på vad jag tycker vi har gjort för misstag när vi gått över till elenergi. Vad vi gör skada på och vad vi förstör och som tar enormt lång tid att återskapa till sitt ursprungliga igen.

Vår befolkning i Sverige ökar med stormsteg och det gör att landets natur försvinner mer och mer. Det som jag tycker händer är att vi bygger upp nya bostäder och företag som är i mycket stort behov av vårt landskap och natur. Vilket gör att vår natur ännu mer försvinner och blir mindre värd. Jag anser att vi måste tänka mer på vad vi gör med naturen när vi försöker minska den globala uppvärmningen.

För det första tycker jag att elenergi bara blir vanligare och vanligare. Bilar, tåg, hus, och elektroniken vi använder är i stort behov av elen. I Sverige har vi vattenkraft, vindkraft och solenergi som är de största källorna som vi får vår el ifrån. De här källorna är placerade mitt i vårt landskap och natur. Vindkraftverk blir placerade i områden där det lever rödlistade arter och utrotade arter. Men arterna är i stort behov av naturen och miljön i det området. Så något jag tycker är mycket konstigt är att företagen fortfarande får ett godkännande att bygga dessa vindkraftverk i den värdefulla naturen. Varför är det så?

grendelkhan

Vattenkraftverken byggs det sällan fler av men de vattenkraftverk som vi har i vårt land har gjort stor påverkan på naturen. Framför allt djur och fiskar har blivit påverkade av att vattnet använts för att dra in pengar genom vattenkraftverken. Det är bara pengar och pengar som vi ska tjäna. Vi utrotar fiskarter och djur men framför allt förstör vi naturen och den biologiska mångfalden.

För det andra tycker jag att vi skräpar ner för mycket! Vår natur har idag blivit en papperskorg för människan. Att slänga plast eller något annat skräp i naturen gör att vi förstör naturen. Det tar oerhört lång tid för plast att brytas ner. Det tar ungefär 10 – 20 år för en plastpåse att brytas ned till mikroplast. Men för mikroplasten tar det hundratals år för att brytas ned. Om den ens gör det, det vet vi inte!

De utställda papperskorgarna och återvinningarna är till för att vi ska lämna vårt skräp där. Det kan ju inte var så svårt att förstå? Sköter vi bara det här kommer åtminstone skräpet inte förstöra vår natur.

Å ena sidan håller inte de som är emot mig med på vad jag menar. De tycker att vi gör helt rätt med att använda oss av vindkraftverk för att få fram el, sen vart vindkraftverken står spelar inte dem någon roll. Vilket jag tycker att de kanske borde fundera på om det är bra eller inte. Sen att företagen placerar vindkraftverken där det finns rödlistade och utrotade arter som jag förklarar, har igen större betydelse med deras levnadstid att göra tycker de. För att kunna motverka det som företagen gör behöver vi befolkningens ord för att kunna komma med ett klagomål.

Å andra sidan tänker de mer på sin framtid och deras barns framtid. Därför tycker de att det är ett mycket bra val att vi använder oss av så mycket vindkraft det bara går och vattenkraft. De som är emot mig tycker även att det är bra att vi i Sverige får fram så mycket el så att vi kan sälja det åt andra länder. Vilket är smart tycker de. Det som dem inte förstår är att det finns konsekvenser med att producera ett överflöde med el också.

Men för det tredje är det alla avgaser som förstör mest. Det är bilar, flyg och företag som släpper ut mest avgaser. Avgaserna värmer upp vår luft i atmosfären vilket leder till att glaciärer i norr smälter. Uppvärmningen ökar nu så hastigt att vi verkligen behöver agera snabbt. Vill vi ha kvar den miljön vi har nu men även komma tillbaka i tiden till då naturen inte var påverkad så hårt behöver vi komma på smarta lösningar som tar bort den höga mängd koldioxid vi har i atmosfären.

Så vi har ett överflöde av el, men ändå använder vi oss av fossila bränslen som bränsle till att driva våra bilar med!

Vi människor har kommit på lösningar som att minska utsläppet av koldioxid vilket är mycket bra. Men det som vi hjälper då är bara att minska utsläppet av koldioxid. Att minska utsläppet av koldioxid har vi förstått. Men det som sker då är att de nya lösningarna med att använda elenergi som vindkraft och vattenkraft i stället för fossila bränslen ger också skada på vårt landskap och natur. Bara för att vi ska minska utsläppen måste vi också tänka på att inte förstöra naturen som tar mycket lång tid att återskapa!

Avslutningsvis tycker jag att vi har kommit långt i utvecklingen mot en bättre miljö men att vi måste se konsekvenserna av det vi gör nu också. Det är inte bara luften i atmosfären som tagit skada av uppvärmningen. Det största som skadats är naturen och den håller på att försvinna nu. Genom den globala uppvärmningen har vi gjort stor skada på naturen. Och vad jag ser fortsätter vi att skada den genom att ta upp yta från naturen för att producera el. Sen när vi producerat fram den här elen kommer den ändå ut till försäljning.

Skribent
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional