Avveckla inte kärnkraften

Publicerad 2021-05-05 08:45

Sverige är som vilket annat land som helst som står framför ett val när det gäller energi/el och vart man ska ta den ifrån utan att lämna några spår i klimatet. Detta är förstås ett problem då de förnybara alternativen så som vatten och vindkraft inte klarar av våra behov i dagsläget. Samtidigt vill man boycotta kärnkraften för den kan bidra till stora konsekvenser hos människors och djurs hälsa om de inte sköts rätt. Detta är förstås ett bekymmer då man vill avveckla den kärnkraft vi har men man kan inte ersätta den med förnybara heller då den utvecklingen inte kommit tillräckligt långt än.

 

En av de positiva sakerna med Kärnkraften är att de är flexibelt och kan leverera elektriciteten när den behövs, som till exempel går det mer ström på vintern och på nätter och så vidare. Detta gör Kärnkraftverken till en väldigt bra energikälla om man jämför med till exempel vatten och vindkraft då vattenkraften är mest produktiva under smältperioder och vindkraftverken behöver vind, och som alla vet så blåser det inte hela tiden.

Till skillnad från hur vattenkraftverk tar stor plats och sabbar stora ekosystem. Så för den mängd energi som kärnkraft producerar och hur mycket inverkan den har på ekosystem runt om kring sig så är det minimalt jämfört med vattenkraften. Vattenkraften dämmer upp älvar och sabbar fiskarnas kretslopp, alltså de kan inte gå upp från havet till de ställena där de leker (förökar sig).

Det stora bekymret med kärnkraft är förstås de enorma skador har på miljön och människorna runt om kring ifall nånting skulle gå snett. Det går förstås aldrig att vara helt säker på att ingenting ska hända så är det med allt. Men det man kan göra är om flera parter går ihop och hjälps att lägga ner pengar på forskningen skulle man kunna gör det mycket säkrare och effektivare. Alltså om folk bara va villiga att lägga ner pengar på hela idén skulle även bekymret med avfallet kunna bli ett mycket mindre problem.

Avslutningsvis så har vi ju den största fördelen med kärnkraft, att den inte släpper ut några som helst växthusgaser. Dem enda växthusgaser som släpps ut i atmosfären är när det byggs och transporten av bränsle till kärnkraftverket. Detta går förstås inte att jämföra med de avgaser som släpps ut när man bygger tillexempel ett vattenkraftverk. Det är även ett mer långsiktigt alternativ jämfört med vindkraft dom har en livslängd på 30 år vilket inte är långsiktigt i mina ögon.

Källor: (1) Daniel Olars, (2) Ny teknik
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional