Använd mindre plast för att rädda haven

Publicerad 2021-02-25 08:24
Pixabay

En stor andel av den plasten vi människor använder hamnar till slut i haven. Idag är det sammanlagt 270 000 ton plast som flyter runt i världshaven. Vilket i sin tur leder till många av havens djur får i sig plastpartiklar. Plasten bryts även långsamt ner till mikroplaster vilket gör det i princip omöjligt att fånga upp det. Vi måste minska mängden plast i vår vardagliga konsumtion. Plasten vi slänger på gatorna hamnar till slut i havet på grund av olika naturfenomen såsom vatten och vind. Idag är mängden plast så pass stor att ifall vi försätter skräppa ner världshaven kommer det 2050 finnas mer plast än fisk i havet det vill säga inom bara en generation.

Plasten här inte hemma i havet då det inte bara påverkar djuren utan även oss människor, inte minst de som bryts ner till mikroplaster. Faktum är att det finns en stor del plastpartiklar runt om i världshaven och inte minst i haven utanför Sverige som till stor sannolikhet kan innehålla miljögifter skriver världsnaturfonden. I slutet av 2020 släpptes dessutom en rapport som visade att mer än 80 procent av världens dricksvatten är förorenat med mikroplaster.

Dessutom dör även 100 000 fåglar och däggdjur varje år till följd av plasten som det antingen fastnar, kvävs eller får inre skador av. Men plastbitarna ger även djuren en mättande känsla vilket till slut leder till att de svälter. Mikroplaster kan även förgifta olika konsumenter i ekosystemet. De påverkar även oss människor som är toppkonsumenter. Detta beror på att koncentrationen av gifter ökar mellan varje konsument i näringskedjan. Det vill säga att koncentrationen av gifter i toppkonsuments föda är så pass stor att det kan få allvarliga konsekvenser på människors hälsa.

Vi människor har även ett stort beroende av att havet och att dess ekosystem fungerar på ett bra sätt. Det är viktigt eftersom havet producerar hälften av syret vi behöver för att kunna leva på jorden. Havet hjälper även att mildra klimatförändringar då det tar upp en stor mängd koldioxid samt förser oss med mat, inkomst och energi. Det har även ett stort kulturellt värde runt om i världen skriver naturskyddsföreningen. Således borde man fråga sig varför 92 procent av haven saknar skydd samt varför vi behandlar dem med bristande omsorg?

Många hävdar att det inte kan minska mängden plast i deras vardag då det inte finns så många andra allternativ och att många produkter i plast är billigare än vad samma produkter i andra material är.

Men det är faktiskt lättare att minska plasten i sin vardag än vad man kan tro. Till och börja med kan man använda sig av fasta tvålar vilket gör att man inte behöver använda plast i form av förpackningen. Produkter som tandborste, tandtråd och plåster finns även i material som bambu vilket är nedbrytbart. Om man även vill kunna använda sig av engångsartiklar för mat och dryck men det finns då biobaserade varianter som till skillnad från plast är nedbrytbart. När det kommer till frågan av priserna i det olika materialen så är plast billigare men det beror på att efterfrågan på plast är så pass hög i dagens samhälle. Med ökad efterfrågan på andra material kommer produkten öka vilken i sin tur leder till ökad konkursens och lägre priser.

Sammanfattningsvis, är mängden plast i havet är ett stort problem och vi människor måste börja agera istället för att diskutera. Vi har inte så lång tid på oss att stoppa nedskräpningen och rädda haven.

Källor: (1) Naturskyddsföreningen
Skribent

Dela

Elevartikel

8 sidor.se
12 maj
Elevartikel
OrnaW
12 maj
Elevartikel
Pexels.com
10 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel
Nedzad Dzonlic
06 maj
Elevartikel
Anisa Farah
06 maj
Elevartikel
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0
06 maj
Elevartikel
06 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
bild: sara fallenius
03 maj
Elevartikel
BILD: www.pexels.com
30 apr
Elevartikel
BILD: Joshua
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional