"Agera lokalt - påverka globalt"

Publicerad 2018-01-30 12:15

SUNDSVALL. Vi vet idag att vår matproduktion och våra matvanor har stor påverkan på vår miljö men att kunna navigera bland varuhyllorna med alla färgglada etiketter och olika typer av märkningar är inte alltid så lätt. Närproducerat är något som vi ser allt mer av idag, men vad betyder det egentligen och är det verkligen så bra som alla säger?

ELEVARTIKEL FRÅN  SUNDSVALLS GYMNASIUM

 Enligt hemsidan "hallåkonsument.se" används oftast begreppen närodlat och närproducerat om livsmedel, vilket menar på att varan är odlad eller producerad nära där du gör dina inköp. Däremot specifiseras inte vad "nära" är, hur produkten har framställts, hur den har transporterats eller vad varan får innehålla. Definetionen på närodlat är alltså ganska diffus.

  Oftast påverkar hur själva matproduktionen går till, och vilka metoder som används, miljön mer än själva transporten, om det inte är så att varorna har fraktats via flygplan. Då kan miljöpåverkan istället vara flera gånger större än från odling och tillverkning. Produkter som oftast fraktas med flyg är olika färskvaror som frukt och grönt. Även kyltransporter av känsliga varor kan öka utsläppen av växthusgaser.

Här ser ni en bild  på

 Intresset för hållbar och bra mat har blommat upp allt mer de senaste åren och det med all rätt då ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. 

Efterfrågan på närproducerat växer allt mer och mer eftersom många anser att det är bättre och mer miljövänligt än andra produkter. 

I en studie gjord av Skånes livsmedelsakademi resonerar de flesta av konsumenterna de intervjuar och möter under fältstudier på ungefär samma sätt, att ekologiskt är bra men finns det närproducerat föredrar de det framför ekologiskt eftersom de anser att ekologiska produkter fraktas längre sträckor medan närproducerade varor har kortare transportsträckor. Ingen av dem de intervjuar väljer dock att lyfta fram att närproducerade varor kan vara odlade på ett sätt som även de kan släppa ut stora mängder koldioxidutsläpp.

 På grund av att begreppet närproducerat är lite otydligt då det inte har en tydlig och självklar definition som t.ex. "producerat inom en fem mils radie från dig" gör det att både producenter och konsumenter bildar en egen uppfattning av vad begreppet innebär. Faran i detta blir att producenterna kan använda begreppet när de vet att det kommer att kunna locka fler att köpa deras vara. Vilket leder till att det tillslut blir konsumentens uppgift att avgöra om de tycker att en vara uppfyller de kriterier som de anser att en närproducerad vara ska uppfylla.

 Om du som konsument skulle upptäcka en vara som säljs under rubriken närodlad eller närproducerad trots att den uppenbarligen inte är det kan du vända dig till livsmedleskontrollen i din kommun.

 En idé för att motarbeta denna otydlighet och istället ge lite klarhet till likväl producenter som konsumenter är att genom andra märkningar förtydliga hur närproducerad varan verkligen är som till exempel en "producerad i Västernorrland" eller som exemplet ovan "producerad inom en fem mils radie från dig".

Varför väljer man då att köpa närproducerat trots det lite otydliga begreppet och innerbörden av ordet?

 Enligt en studie av Jordbruksverket köper konsumenter närproducerade livsmedel främst på grund av närhet, varan känns "verkligare" när man platsen varan är poducerad på känns nära och hemma. Det tycker också att det blir tydligare med avsändare, speciellt om man till och med vet att det är bonden på väg till jobbets egna ägg man köper till exempel.

 De vill gynna småskalighet och tycker att närproducerade varor har en godare smak. Den sista men absolut inte minst viktiga anledninngen varför de väljer att köpa närproducerat är ur klimathänsyn då de tycker att transporterna spelar en stor roll i skådespelet om varors miljöpåverkan.

 Andra, utöver de som deltog i Jordbruksverkets studie att människor köper närprooducerat för att man gynnar producenter och näringsliv i hembygden, lockas även att göra det av sin önskan om att få så färska produkter som möjligt.

Några beslut och projekt är igång för att främja närproducerade produkter och gynna de lokala aktörerna.

 I en artrikel på atl.nu som publicerades den 20 november 2015 beslutade Sundsvalls kommun sig för att börja med en ny inköpsstrategi för att göra det enklare för de lokala och mindre producenterna att konkurrera med de större. Beslutet är ett led i kommunens satsning på ett mer hållbart & miljövänligt samhälle. När detta publicerades var förslaget på väg till kommunfullmäktige som skulle fatta ett beslut.

 I sommras öppnade en lokal varuutlämning och mötesplats där männsikor kan via nätet beställa varor av de lokala producenterna som sedan leverar dessa till de centrala upphämtningsplatserna. Detta är tänkt att försöka göra det lättare för producenter och konsumenter att komma i kontakt med varandra och minska de hinder som återförsäljare och svårt att hitta kan leda till.

 Då- och nuvarande ordförande i Sundsvalls kommunstyrelses infrastruktur- och serviceutskott, Hans Forsberg (C) berättar i artikeln från atl.nu följande:

- Det är ju inte tillåtet för oss att bara handla lokalt, men vi kan dela upp stora upphandlingar på mindre geografiska områden. Bland annat genom att exempelvis göra seperata upphandlingar av t.ex. ägg, kött eller grönsaker.

 Vi gick till Västermalms skolas matsal för att fråga dem om vi som konsumenter (elever) kan påverka hur mycket närproducerat eleverna tar in och hur mycket dem själva påverkar utbudet.

 De berättade att eleverna får önska vad som ska komma på menyn, men att det är Sundsvalls kommun som köper in färdiga anbud (affärserbjudande från en part till en annan) från ett företag som heterMenigo. De tror också att om vi som elever önskade och verkligen efterfrågade något så skulle vi kunna påverka och nå resultat snabbare. 

 Vi fick också veta att kommunen håller på att jobba med att få in mer lokalt producerad mat. 

 Några tips som kan hjälpa att orientera sig åtminstone lite grann i den djungel är att:

¤ Hallåkonsument.se menar att det är viktigt att försöka välja frukt och grönt som tål att lagras till exempel grova grönsaker som rödbetor, morötter, lök, olika kålsorter och palsternacka och istället välja känsliga frukter och grönsaker efter säsong.

¤ På hemsidan gårdsnära.se kan man få hjälp att hitta producenter av allt från bröd och spannmål, ost och sylt till strutskött som kan finnas i ens närhet.

Källor: (1) Hallå konsument, (2) Ekologiskt vs. närproducerat, (3) Artikel - Sundsvall satsar lokalt, (4) Sundsvalls måltidspolicy, (5) Hållbar konsumtion av jordbruksverket., (6) Miljömedvetna val, (7) gårdsnära.se
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional