Är det värt att bli marinbiolog?

Publicerad 2022-02-24 08:33
BILD: Alfred Rönnbacke

Våra hav har i årtusenden varit extremt viktiga för vår överlevnad, till exempel så har de både bidragit med föda i form av fisk och andra djur samt varit en betydande transportväg för oss. Haven utgör ca. 68% av jordens yta och alla organismer som lever i haven som använder sig av fotosyntes, producerar ungefär hälften av jordens syre. Korallreven som finns i haven är den biotop som har allra störst biologisk mångfald och är extremt viktiga för alla marina organismer, men även för oss. Dock så hotas livet i haven ständigt av oss på grund av t.ex. utfiskning och onaturliga utsläpp. Därför ser jag ingen anledning till att man inte bör fortsätta att försöka lära sig mer om havet, både för att man ska få en djupare förståelse för det, men även för att man på ett bättre sätt ska kunna skydda det. 

En marinbiologs uppgifter är bland annat att utforska, studera, dokumentera, vårda och skydda livet i havet. Med det sagt så är arbetet både praktiskt och teoretiskt och ett exempel på en förväntad arbetsuppgift man kan ha som marinbiolog är att man dokumenterar artbestånden för att kunna avläsa deras välmående. Den största delen av marinbiologin går ut på att skydda havets djur och deras livsmiljöer från mänsklig påverkan, som t.ex. genom att hålla koll så att inga skadliga mängder av miljögifter eller gödningsmedel släpps ut i havet. Marinbiologer kan arbeta både som anställda hos länsstyrelser och kommuner, men även på internationell nivå. 

Arbetstiderna kan nog se väldigt annorlunda ut då man vid vissa tillfällen troligtvis behöver vara ute och jobba hela dagen medan det vid andra tillfällen finns nästintill inget att göra. Detta påverkas nog av flera olika faktorer som t.ex. tid på året och efterfrågan på arbete. Även arbetsmiljön varierar då man som marinbiolog behöver förflytta sig mellan olika vatten och arbetar både praktiskt utomhus och teoretiskt inomhus. 

Det som lockar mig till yrket är att jag själv alltid varit intresserad och fascinerad av akvatiska livsformer och vill därför jobba med dem för att skydda dem, dessutom får man en skaplig lön då den genomsnittliga bruttolönen för en marinbiolog enligt Framtid.se ligger på ca 39 000kr i månaden. Man får även vara utomhus och arbeta praktiskt vilket är trevligt, samtidigt som man känner att man gör världen en tjänst. Det enda problemet för mig som jag kan komma på är att det enligt information på Framtid.se i nuläget är svårt att få jobb som marinbiolog i Sverige. Fast å andra sidan så kommer det nog alltid att finnas jobbmöjligheter då det berör ett ämne som det alltid kommer att finnas efterfrågan på då vi är beroende av havet för vår överlevnad och alltid kommer att behöva hålla det så friskt och hälsosamt som möjligt för att både vi och allt annat ska må bra. 

För att bli marinbiolog så behöver man först ha en eftergymnasial utbildning för att få kompetens. Detta beror på att det krävs en rad olika kunskaper för att man ska kunna få en anställning inom marinbiologin. Marinbiologin är för övrigt ett yrkesområde som jag skulle kunna tänka mig kommer att expandera i framtiden, då de mänskliga påverkningarna och påfrestningarna på miljön bara har ökat och ökat med åren. Vilket i sin tur medför att det behövs mer och mer folk som arbetar med att hålla koll på och återställa miljön till ett tillstånd så snarlikt som möjligt till det som det en gång var. 

Jag skulle inte beskriva marinbiologyrket som farligt eller påfrestande för kroppen, fast en viss risk finns ju alltid när man är ute både på och i havet. Dock så bör arbetet inte utgöra någon fara för den arbetande så länge hen vet hur hen ska agera i de olika situationerna. Jag kan inte veta säkert, men enligt min uppfattning så finns det ungefär lika många kvinnliga och manliga marinbiologer, vilket gör marinbiolog till ett yrke med hög jämställdhet vilket alltid är bra. Om man ska bli marinbiolog så kan det vara fördelaktigt om man har bra tålamod, man måste även vara simkunnig och bry sig om miljön. 

Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att yrket marinbiolog och ämnet marinbiologi har en ljus framtid. Människans påverkningar på haven har under det senaste århundradet eskalerat i en sådan utsträckning med en sådan fart, att livet i havet (och vår livstil) nu svävar i stor fara. Både pågrund av utsläppen som vi drabbar haven med, både i form av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och genom miljögifter som lagras i djurens fettvävnad och anrikas i näringskedjan. Fast även genom det gigantiska industriella trålfisket som bedrivs över hela världen och som både sopar haven rena på fisk och förstör deras levnadsmiljö. Inte för att tala om den enorma mängden plast som befinner sig i haven, som för övrigt till stor del består av just fiskenät. På grund av detta så tycker jag inte att det bör råda något tvivel om att marinbiolog är ett yrke som är väl behövligt, både nu och i framtiden. 

Källor: (1) , (2) Framtid.se -marinbiolog
Skribent

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional