Älvdalskan som minoritetsspråk

Publicerad 2023-11-16 14:00

I Älvdalen som ligger i norra Dalarna används ett språk, främst av äldre då man inte har fått lära ut det fram tills för några år sedan. Under föreläsningen av Ing-Marie Bergman, Emil Andersson och Björn Rehnström, representanter för älvdalskans bevarande som hölls på Älvdalens Utbildningscentrum (25/10 2023) menar de att älvdalskan är ett eget språk och bör bli klassat som ett minoritetsspråk. Föreläsarna berättade att det är ungefär 2000–2500 personer som använder sig av älvdalskan. Om man använde sig av älvdalskan i skolan förr i tiden blev man slagen och straffad berättade Ing-Marie Bergman. Älvdalskan är ej godkänt som ett minoritetsspråk, men älvdalingarna kämpar för att få regeringen och riksdagen att acceptera det då det uppfyller alla kraven för att vara ett minoritetsspråk, eftersom dem dels har både ett eget skriftspråk, uttalet och språket i sig är nästintill omöjligt att förstå om man inte har te.x släkt i älvdalen så man hört det en del förut berättar föreläsarna. Jag anser att älvdalskan ska räknas som minoritetsspråk då dem skulle få bidrag av staten och då lättare att bevara språket och lära ut det.

 

För det första så är älvdalskan en stor del av det som finns bevarat av Sverige. Medans andra delar av Sverige har anpassat ett nästintill lika språk i hela landet så har älvdalskan bevarats väl, tack vare att Älvdalen ligger så avskillt. När det sedan blev förbjudet att tala älvdalska när det blev obligatorisk skolgång och man ville få alla att tala rikssvenska, då minskade såklart gruppen människor som talade språket och detta har gjort att det är väldigt nära att förvinna.

 

För det andra så är det ett väldigt intressant språk. När folk talar älvdalska så är det som ett helt annat språk och inte ett dugg likt svenskan, detta är ett av skälen till att det ska räknas som minoritetsspråk och inte dialekt för dialekter hör man även om man är från en annan del av Sverige så kan man ändå förstå.

 

Riksdagen anser att älvdalskan är en dialekt och inte ett minoritetsspråk då dem är rädda att olika andra språkgrupper ska demonstrera och argumentera om varför dem också ska bli godkända som minoritetsspråk. I ISFOs utredning 1997 om äldalskan är ett minoritetsspråk var det med en forskare som hävdar att regeringen missförstår deras utredning och att älvdaskan egentligen borde vara ett minoritetsspråk berättar föreläsarna.

 

Till sist så har älvdalskan en enorm betydelse för otroligt många människor då det är det språket man använt förr och det är en stor del av deras kultur och historia. Det är väldigt många som vill lära sig älvdalska men som inta har möjlighet att lära sig språket. Det finns på skolan i Älvdalen möjlighet att lära sig älvdalskan som modersmål. Det delas även ut stipendier till dem som kan tala älvdalska. Jag tycker att älvdalskan ska räknas som minoritetsspråk.

 

 

 

Källor: (1) Föreläsning av Ulumdalska
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional