Älvdalskan borde bli ett minoritetsspråk

Publicerad 2023-11-14 13:26
BILD: Älvdalens utbildningscentrum

I Norra Dalarna ligger Älvdalen. Där pratas ett språk som heter älvdalska, men det klassas fortfarande som en dialekt enligt regeringen. En person som inte kommer från Älvdalen har svårt att förstå älvdalskan. Idag är många i Älvdalen intresserade av att språket ska leva kvar. Jag tycker regeringen är för hårda mot älvdalskan och det borde anses som ett språk, inte en dialekt.

För det första, på föreläsningen som representanterna för Ulum Dalska höll på Älvdalens utbildningscentrum (23/10 2023) om älvdalska säger Ingmarie Bergman, Björn Rehnström och Emil Andersson att SIL och Europarådet har godkänt Älvdalskan som ett minoritetsspråk, men det har inte Sveriges regering gjort. Jag anser att ett godkännande från SIL och Europarådet betyder mycket och borde leda till att regeringen också godkänner älvdalskan som minoritetsspråk.

För det andra sa föreläsarna att älvdalskan uppfyller dem tre kriterierna som klassas för ett minoritetsspråk. Även folket i älvdalen säger att dem vill prata älvdalska och föra det vidare i generationer. Tycker att det är starkt nog bevis att älvdalskan borde bli ett minoritetsspråk, alltså borde regeringen godkänna älvdalskan som ett språk.

Det kan bli dyrt för staten om fler vill ansöka om minoritetsspråk och stöd. Alltså om älvdalskan blir godkänt som ett minoritetsspråk kan det leda till att andra blir påverkade och vill göra likadant gällande deras dialekt. Men jag tycker det är ett dåligt skäl till att älvdalskan inte borde få klassas som ett språk. Älvdalskan har kämpat genom åren och det är riktigt nära att få till ett godkännande, nu hänger allt på regeringen.

För det tredje, sa föreläsarna att älvdalskan skiljer sig från övriga nordiska språk. En person som inte kommer från älvdalen förstår i stort sett inte på sig något av vad dem säger. En dialekt brukar vara griplig att förstå, men inte älvdalskan. Det är som om att jag inte förstår italienska då jag inte kommer från Italien och lärt mig det, samma sak är det med älvdalskan. Jag tycker det är stor skillnad på en dialekt och ett språk, regeringen borde erkänna älvdalskan som ett minoritetsspråk.

Avslutningsvis, älvdalskan borde klassas som ett minoritetsspråk då motbevisen för att det är en dialekt är så pass starka. För en som inte kommer från älvdalen är det obeskrivligt att förstå, SIL och Europaråden har godkänt älvdalskan som språk och älvdalska uppfyller dem tre kriterierna för ett minoritetsspråk. Låt älvdalskan leva vidare då folket vill det.

Källor: (1) Björn Rehnström, Ingmarie Bergman och Emil Andersson
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional