Älvdalskan bör vara ett minoritetsspråk!

Publicerad 2023-11-16 13:36
Älvdalens Utbildningscentrum, Stina Djur

Älvdalskan är en dialekt som inte är lik svenskan, det pratas i Älvdalen i norra Dalarna. Men andra runtom i världen har också lärt sig älvdalska enligt en föreläsning av Ing-Marie Bergman, Emil Andersson och Björn Rehnström, representanter för älvdalskans bevarande som hölls på Älvdalens Utbildningscentrum (23/10 2023). De menar de att älvdalskan är ett eget språk och bör bli klassat som ett minoritetsspråk. Jag håller med föreläsarna, älvdalska borde bli ett minoritetsspråk.

För det första är Älvdalskan ett språk, inte en dialekt, det berättar SVT nyheter (2 juni 2016) om, de berättar att det är den internationella organisationen SIL International, med säte i USA som har gett sitt godkännande. Organisationen är en helt opolitisk organisation, driven av språkvetare som styr kategoriseringen av språk i världen.

För det andra skriver Per-Åke Lindblom i artikeln Rädda älvdalskan (alba.nu hämtad 26/10 2023) att älvdalskan är ett eget språk och inte enbart en svensk dialekt. Språk kan definieras på två olika sätt: ett språk är en språkvarietet som inte automatiskt förstås av talare av en annan språkvarietet eller att det är en språkvarietet som av politiska skäl upphöjts till språk. Det senare förhållandet brukar något skämtsamt betecknas som att språk är ”en dialekt med armé och flotta”. Detta stämmer väl överens med danska, norska och svenska, som fortfarande är sinsemellan förståeliga.

Föreläsarna berättar att regeringen är emot att älvdalskan ska klassas som ett minoritetsspråk på grund av ISOF:s utredning från 1997. Men en av dem som var med och gjorde utredningen tycker nu i efterhand att regeringen gjort en felbedömning av utredningen. Han tycker att älvdaskan ska vara ett minoritetsspråk.

För det tredje berättade föreläsarna att flerspråkiga personer som kan prata älvdalskan kan byta mellan sina olika språk, mitt i en mening eller till och med inne i ett ord, i synnerhet om de talar med andra som kan samma språk som de själva. Det kallas kodväxling. Ibland har det tolkats som att personerna som kodväxlar inte kan prata något av språken ordentligt. Men kodväxling är snarare en resurs och en möjlighet att få precis det man menar sagt.

Avslutningsvis jag tycker att älvdalskan ska bli ett minoritetsspråk därför att det är svårt att förstå den dialekten, de flesta andra dialekter kan man förstå eller tolka.

Källor: (1) Björn Rehnström, Ing-Marie Bergman och Emil Andersson
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional