Waynes Coffee

Publicerad 2018-02-01 09:30

 

Vi har undersökt hur det internationella och lokala företaget Waynes Coffee hanterar miljöfrågor och vad de har för roll i samhället. Det är Sveriges första kravcertifierade cafekedja, som jobbar aktivt med miljöinriktade och sociala frågor.
 

 

REPORTAGE FRÅN ELEVER VID SUNDSVALLS GYMNASIUM

 

Jennifer Jansson

 

Det första Waynes Coffee startade 1994 i centrala Stockholm. Sedan dess har de arbetat långsiktigt med sociala och miljöinriktade frågor. De ha även jobbat uthålligt och långsiktigt med hälsosamt och hållbart fika. Under senare år har de även jobbat med att få alla sina produkter så miljövänliga som möjligt, det ledde till att dem blev krav certifierade. Waynes Coffee är ett växande cafe som nu finns på 91 platser i Sverige och har även växt fram utanför gränserna till tex. Norge, Finland, England, Saudiarabien och några fler länder. Sammanlagt med alla cafeer så finns det runt 150 st Waynes Coffee i världen. Deras jobb för ett miljövänligare samhälle samt deras aktiva jobb med hållbar utveckling ledde till att Waynes blev “årets Franchisekedja” 2017. Det cafeet vi undersökte vann även ägarna pris som “årets franchisetagare” året efter.

Wayne's coffee är den första cafékedja som är krav märkt vilket innebär att deras produkter och fika är kravmärkta och ekologiska vilket är bättre för vår miljö. 

Krav-märket är den mest kända miljömärkningen. Krav har inte funnit så jättelänge, utan den miljömärkningen uppkom år 1985 för att försäkra folket att det fanns ett märke man verkligen kunde lita på kring miljöfrågor. Det krav arbetar med är att ge de bästa förutsättningarna för miljön då de måste ta hänsyn till natur, djur, människor och klimatet, de lär även ut till andra länder om dessa områden. Så kravs uppdrag är att samarbeta med eu-länder och få dem att följa de regler som finns för att en produkt ska betraktas som ekologisk. Eu har egna regler tillsammans med Krav. Men för att en kedja som tex Waynes Coffee ska bli en kravmärkt kedja så måste man först följa eu:s regler plus att man måste även följa kravs egna regler som är mycket mer strikta. Det betyder alltså att Waynes Coffee följer både eu och krav för att få behålla kravmärket. Tex så är Waynes coffees Kaffe är 100% krav märkt, rainforest alliance, eu ekologiskt och deras ägg som används i fikat är även krav märkta. 

Varför dom väljer att bara använda miljövänliga produkter är för att få behålla Krav märket på cafe kedjan. Krav märket står för att en produkt är miljövänlig, så när en kedja är krav-märkt menas det med att kedjan följer många regler och krav om vilka produkter som de får använda. Det är viktigt att produkterna de använder är ekologiska eller tex krav-märkt , fairtrade osv. För att ifall de skulle använda produkter som inte har något slags miljömärke så förlorar dem rätten till att kalla sig för en Krav-märkt kedja. Alla produkter som Waynes använder är miljövänliga, inklusive muggar, rengöringsmedel, diskmedel osv, så det allra mesta är Krav märkt och närproducerat. 

Jennifer Jansson

Den Eu-ekologiska märkningen är Eu:s miljömärkning. Den har funnits sedan 2016, och de är inriktad på miljö, djur, hälsa, arbetsvillkor osv. Som vi skrivit innan hör krav och eu lite ihop, då krav tar hjälp av eu:s inriktningar men har sedan gjort dem striktare. Tex för att få en märkning av Eu, så måste produkten vara minst 95% ekologisk, medans för att vara krav märkt måste den vara 100% ekologisk. Så de är relativt lika men det är svårare att få en krav märkning. Tex så är Kaffet är 100% eu ekologiskt och Chokladen är 100% eu ekologiskt. 

Många produkter som Waynes köper har märket fairtrade och det menas med att produkten du köper bidrar till att arbetsförhållandena förbättras. Om en produkt är krav märkt menas det med att de anställda och odlarna av produkten får rättvisa arbetsvillkor, alltså att de får lön, rast och tillräckligt många timmar med jobb. Fairtrades mål är att utvecklingen ska bli hållbar för människor och miljö samt djur, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tex Waynes coffees Bananer är ekologiska och fairtrade märkta. 

Rainforest alliance satsar på en hållbar värld, deras märke som föreställer en groda har en väldigt bra tanke bakom sitt jobb. Om en kaffekedja är rainforest certifierad så uppfyller deras varor kraven om sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Dem som jobbar med kaffeodlingarna satsar på att minska klimatförändringar och att de inte ska hugga ner skogen, för att skogsskövlingen rubbar och hotar ekosystemen vilket i sin tur inte fyller Rainforest krav, som står på rainforest egna sida. Kaffet och teerna är rainforest certifierade till 100% då dem fyller rainforest alliance krav.

Sophantering av allt avfall har även varit en stor fråga för deras verksamhet. I Waynes coffee in gallerian i Sundsvall så hyr dem lokalen av diös, därav så har dem ansvar för Waynes avfall. Avfallet som förekommer i gallerian tar diös hand om, och istället för att matresterna återvinns för sig själv i tex en kompost, så åker matresterna tillsammans med annat avfall till en sopstation där det bränns. Vilket är mindre bra för miljön, eftersom när de slänger matavfallet tillsammans med annat avfall så blir det mer sopor som bränns. Då ökar koldioxidutsläppen vilket gör att vår atmosfär försämras och det bidrar till en mindre hållbar utveckling. Avfallshanteringen varierar beroende på vilket Waynes man undersöker, men alla Waynes jobbar mot en miljövänligare värld. En av deras övergripande mål handlar om att minska mängden på osorterat avfall. Dem har jobbat med detta mål i flera år och utvecklingen fortsätter framåt. Idag så har dem utvecklat matlådorna och besticken så att dem är biologiskt nedbrytbara. På Waynes i Birsta City så källsorterar dem alla sina sopor, matavfall för sig, kartonger för sig osv. Allt avfall samlas in och förs till birstas egna soprum där dem sedan sorterar ut avfallen i olika containrar. Deras mineralvatten kommer från Stenkulla i Göteborg och är förpackade i återvinningsbara PET- flaskor. Därav så samlas alla petflaskor in och pantas så att dem sedan kan återvinnas. Plast kan återvinnas till nya plastförpackningar vilket är ett miljövänligare sätt en att slänga dem tillsammans med brännbart avfall. Matavfall samlas ihop i en slags kompost och används för att göra miljöbränsle, vilket i sin tur gör att det blir mindre farliga utsläpp. Wellpapp och kartonger samlas i sin egen container och förs till en sopstation. Papper är ett starkt material och klarar att återvinnas upp till 7 gånger. Andra avfall sorteras beroende på vad det är för slags avfall, men vanligt avfall samlas ihop och slängs som brännbart. Det förs till sopstationen och därefter bränns det så att man kan skapa nytt material. Vi har inte tagit reda på vilka som hämtar soporna i birsta, men det är birsta som är ansvariga för att alla företag sorterar sina sopor.

Produkterna som waynes säljer kommer från “Martin och servera”. Martin och servera är en leverantör av saker som restauranger och cafeer är i behov av, de säljer tex råvaror och produkter till kök. Utbudet av produkterna på Martin och servera är både ekologiskt, nyckelhålsmärkt, kravmärkta och många andra miljövänliga val, men det finns även produkter som Martin och servera säljer som inte har någon anmärkning att de är hållbara för miljön. Eftersom att kedjan Waynes är en kravmärkt kedja så måste alla produkter som de köper vara miljövänliga. Deras utbud är miljövänligt men även deras städprodukter och rengöringsmedel är bättre för miljön. De skulle kunna byta leverantör till en som endast säljer ekologiska och miljövänliga produkter. För om fler företag skulle tänka på var de köper sina produkter eller att leverantören som de tänker köpa sina produkter av bara säljer miljövänliga produkter, så skulle fler leverantörer börja bara sälja mer miljövänliga produkter. Det skulle ha en bättre effekt i längden för miljön. Waynes coffee har en viktig roll i samhället och framför allt inom restaurangbranschen, eftersom waynes är en av dem få cafeer som är kravmärkt. Att wayne's är en krav märkt kedja påverkar samhället positivt eftersom fler personer blir inspirerad att tänka på miljön och tänka på hur deras matvanor påverkar vår miljö. Waynes bidrar till att fler människor börjar tänka efter vart dom går och fikar samt blir mer medvetna om att göra ett bra val ur ett miljöperspektiv. På waynes egna hemsida skriver dem att deras långsiktiga mål är att allting som du äter och dricker på deras kaféer ska vara ekologiskt och hållbart så att du kan fika mer med gott samvete, för waynes är det viktigt att det både finns fika samt ett nyttigare allternativ. När du väljer att fika på waynes tar du ställning, både att du bidrar för en mer miljövänlig framtid samt att du gör ett bra val för din kropp och hälsa. waynes har även som mål att så mycket som möjligt av det som säljs ska vara tillverkat på plats , det konceptet kallas “Made in store” och betyder väldigt mycket för waynes koncept.

Det vi har kommit fram till under den här undersökningen är att Waynes Coffee är en miljövänlig Cafe kedja som bryr sig om miljön. Det enda dåliga vi kom fram till var att dem inte sorterade soporna på Waynes Coffee i stan. För att göra det cafeet bättre för miljön så borde dem ta tag i sopsorteringen. All mat är miljövänligt och även miljömärkta med olika miljömärken. Om ni tycker om att fika och vill välja ett mer miljösmart cafe så är Waynes Coffee ett bra alternativ.  

Källor: (1) Waynes Coffee, (2) Fairtrade, (3) krav, (4) medveten konsumtion
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional