Vad är en skolbibliotekarie?

Publicerad 2018-09-27 08:57

När man steg in som liten i den knäpptysta salen med de färgglada böckerna uppstaplade på hyllorna, bemöttes man av samma muntra dam med det stora leendet på läpparna som hjälpte en att låna böcker. Det enda man förstod var att hon var den som skötte böckerna, inget mer. Är det verkligen det en skolbibliotekarie gör? Hjälper till att låna och staplar böcker? Sedan man börjat på gymnasiet har man en större förståelse för lärare, pedagoger men inte minst skolbibliotekariers roll för eleverna och skolan. Skolbibliotekarier har mycket bredare arbetsuppgifter än vad man trodde när man var liten.

En tyst och lugn förmiddag i september på biblioteket satte jag mig ner med en av Hulebäcksgymnasiet skolbibliotekarier i Mölnlycke. Mittemot mig satt hon med sitt blonda, gyllene hår i den särskilda tysta avdelningen. Det var så tyst att man hörde bladen i böckerna byta sida till nästa. Hulebäcksgymnasiet är en av Göteborgs mest populära gymnasieskolor. Det som gör denna skolans bibliotek speciellt är att den är integrerad med Mölnlyckes bibliotek. Det är många gymnasieskolor som kan ha tillgång till ett skolbibliotek men i många av fallen har de ingen fast anställd som arbetar där, utan lärarna turas om att bemanna det. Däremot har Hulebäcksgymnasiet tre gymnasiebibliotekarier, där två av de arbetar tillsammans med lärarna på skolan. En utbildnings bibliotekarie jobbar i ett tydligt pedagogiskt sammanhang, i samverkan med lärare för att utveckla och stödja barns och ungdomars lärande. Jag ställde frågan till gymnasiebibliotekarien om vad hon har för arbetsuppgifter, hon förklarade att det inte finns någon arbetsbeskrivning, utan hennes mål är att alla elever ska nå sin måluppfyllelse, därför har biblioteket en ide om att arbeta integrerat med skolan, hålla föreläsningar t.ex. De jobbar utifrån vad forskning säger samt hur de upplever det fungerar. De jobbar väldigt fria, det finns ingen som säger till någon att detta måste ni gör. Som hon uttryckte sig så har de ingen fast arbetsbeskrivning, utan de arbetar väldigt fritt i hänsyn till forskning och hur de upplever det. Av de anställda så krävs det pedagogisk kompetens i och med att det ingår i arbetsuppgifterna att ha undervisning kring sökmotorer, källkritik mm. Enligt Saco så är en bibliotekarie en informationsspecialist med speciell kompetens att hantera och strukturera information utifrån ett användarperspektiv. Bibliotekarier arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och granskar kritiskt olika informationskällors kvalitet och innehåll. 

Jag var intresserad av att veta vad det var som fick henne att bli intresserad av att bli skolbibliotekarie, om det var hennes stora passion för böcker som fick henne att drömma om att bli det sedan hon var liten. Svaret jag fick förvånade mig väldigt mycket, ”det var en slump”. Hon utvecklade sitt svar med att det var en fråga om pengar. När hon tidigare hade vikarierat på ett folkbibliotek, blev hon erbjuden ett halvt vikariat på en mindre gymnasieskola, för att få lön hade hon tackat ja till det. Hon tillade även att hon var fullkomligt ointresserad, ”av böcker?” ställde jag. ”Nej av ungdomar.” svarade hon med ett ljust fnitter. Hon hade ingen tidigare frestelse för att arbeta med ungdomar då hon påstod att eleverna inte var intresserade av att plugga, jobba i skolan. Det slutade med att hon tackade ja till erbjudandet och arbetade på det gymnasiet i 6 år, då hon ansåg att det var en fröjd. Gnistan som fick henne att stanna, fortsätta arbeta som skolbibliotekarie är lärandeprocessen, hon anser att den är rolig att jobba med och vara en del av. Hur kommer det sig att det var en slump att hon blev skolbibliotekarie då, pluggade hon till att bli det? Enligt Saco så ger biblioteks utbildningen en förberedelse för kvalificerade arbetsuppgifter inom hela informationssektorn, inom andra pedagogiska, administrativa och vetenskapliga verksamheter och inte endast vid bibliotek. Gymnasiebibliotekarien sa något liknande till påståendet. Hon sa att biblioteksutbildningen inte ger några speciella yrken, utan man kan arbeta var som, att det är mer utifrån vad du har för intressen. När man är nyexaminerad finns det inte alltid möjlighet att välja vad man vill utan man får ta det som finns. Anledningen till varför hon studerade biblioteksutbildningen, var hon osäker över, hon resonerade att det var en slump, men att hon har ett stort intresse för information, hon tycker det är roligt att kunna hitta information även om hon inte har mycket kunskaper om ämnet sedan innan. 

Det är inte ovanligt att en bibliotekarie har arbetat på flera olika slags bibliotek under sitt yrkesliv, likväl har Hulebäcksgymnasiets bibliotekarie arbetat på flera andra platser tidigare. Efter 6 år slutade hon arbeta på hennes först gymnasium, men hennes resa tog inte slut där utan hamnade på Hulebäcksgymnasiet. Hon valde att arbeta på Hulebäck då skolan har ett väldigt bra rykte i Göteborgsregionen, men även skolbiblioteket har ett bra rykte. Skolans bibliotekarier arbetar mycket annorlunda jämfört med andra skolor. De är med och arbetar i lärandeprocessen, arbetar integrerat med den uppgiften eleverna ska lösa. Lärarna på skolan kontaktar då någon av skolbibliotekarierna och säger till de att det behöver en hand med eleverna när de ska hitta information m.m. Som på varje arbetsplats eller skola så vill man ha en trevlig miljö där man känner sig bekväm i. Jag frågade därför hur hon upplevde det var att arbeta med lärarna på skolan. Hon svarade att hon känner sig som en del av personalen. Hon och hennes kollega har delat upp de olika programmen mellan de, så de har lärt känna personalen inom de programmen. Hon upplever att det inte är några problem, hon kan ta kontakt med de, planera, så det är inte svårt att samarbeta med de.

Skiljer sig det mycket mellan att vara en folkbibliotekarie och en gymnasiebibliotekarie? ”Det är en jättestor skillnad mellan de två yrkena, då min uppgift är att hjälpa er att nå eran måluppfyllelse, jag jobbar för elevens skull. På folkbibliotek har man någon allmänhet från 0-100 år.” Skillnaden mellan en skolbibliotekarie och en folkbibliotekarie är då att en skolbibliotekarie arbetar integrerat med skolan, eleverna, hjälper dem med att hitta information m.m. Under tiden en folkbibliotekarie har ansvar för allmänheten, att hjälpa de hitta information, böcker.

En skolbibliotekarie har alltså mycket större arbetsuppgifter än vad man trodde när man var liten. De har hand om allt från administrativa uppgifter till källkritik. Även om det var slumpen som ledde henne till hennes väg som skolbibliotekarie så uppskattar hon hennes arbete, glädjer sig med det hon gör.  

Källor: (1) Saco.se, (2) Skolbibliotekarie på Mölnlyckesbibliotek
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional