Vårt minne

Publicerad 2023-03-29 09:32

Vårt minne har utvecklas under hundratals generationer. I en undersökning under våren 2023 som genomfördes bland femton ungdomar på Strandängsskolan i Båstad och femton vuxna visade det sig att vuxna kan i genomsnitt komma ihåg fler telefonnummer. Resultatet visar att de vuxna kunde komma ihåg genomsnitt 3,2 telefonnummer medan ungdomarna kunde enbart komma ihåg 1,8.

På Strandängsskolan i Båstad gjordes det en undersökning bland 30 vuxna och ungdomar där man undersökte vårt minne genom att fråga hur många telefonnummer de kunde komma ihåg. Resultatet visade att de vuxna kunde komma ihåg genomsnitt 3,2 telefonnummer medan ungdomarna kunde enbart komma ihåg 1,8. Det finns ingen riktiga förklaring till detta och det kunde bara varit ett slump att den vuxna gruppen kunde komma ihåg fler telefonnummer. Inga undersökningar har gjorts över tid, detta gör det omöjligt att veta om hur vårt minne var för 30 år sedan. Det kan vara på grund av att de yngre generationerna har vuxit upp med skärmar, medan de äldre generationerna har inte gjort det. 

Anders Hansen säger "Ingen vet vad ny teknik har för långtidseffekt på vårt minne. Det finns studier som tyder på att koncentrationen försämras hos de som multitaskar mycket mellan olika media. De som hoppar mycket mellan olika media har svårare att fokusera på en uppgift men det skulle kunna bero på att de redan från början hade svårt att koncentrera sig och därför väljer att multitaska. Detta gör att det är i princip omöjligt att svara på vårt minnes utveckling."

För att få en uppfattning om hur vårt minne fungerar så, är vårt minne uppdelat i två delar, arbetsminne och långtidsminne. Arbetsminnet bygger på att hålla aktuell information tillgänglig under kortare perioder med en begränsad kapacitet tex. något du lyssnar eller tänker på något. iHör skiljer sig långtidsminnet som har stor kapacitet, det är även vårt lagringsenhet som sparar minnen och information under en lång tid genom ens liv. Långtidsminnet befinner sig i bakre delen av huvudet, det är därför vi lätt glömmer bort saker om vi får en hård smäll där.

Källor: (1) Egen undersökning , (2) Region Uppsala , (3) Anders Hansen, frågor via mail.
Bildtexter till Reportagebilder:
Skribent

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional