Utmaningar med barnskötaryrket

Publicerad 2022-06-01 09:37

Barnskötare är ett samhällsviktigt yrke. Men det saknar fortfarande mycket anställda, allt fler blir sjukskrivna pga psykisk sjukdom. 

- Yrket är stressigt. Men samtidigt otroligt kul och givande. Det kommer med många utmaningar och det svåra är att hitta rätt takt i yrket. 

Barnskötare handlar om mycket. Enligt Larlingsplatsen.se handlar det om allt från arbetskläder till tryggare anställningar. Att jobba på en förskola så spenderar man mycket tid utomhus. Barnen ska få uppleva och utforska naturen, lekparken osv. Barnskötare på förskolan får med barnen möjlighet till att utveckla sin fantasi genom att dom får måla, spela spel tillsammans. Barnskötare utgår alltid från barnens intresse när de planerar olika aktiviteter och förskolans verksamhet. För att bli barnskötare så måste man ha en gymnasieutbildning.

- Som en barnskötare är ens jobb att kunna hjälpa och inspirera barnen, vara en hjälpande hand. Det kan handla om allt från lek, läsa böcker, dansa osv. Men jag skulle även säga att hjälpa barnen som är väldigt små med deras av och påklädning, säger barnskötare Tyra Andersson.

Tove Åhlen

Barnskötaryrket har dock förändras mycket genom tiderna. Enligt “Forskolan.ifokus.se” kallades yrket under 1930-1980 talet daghem (dagis). Syftet med verksamheten var att kunna fostra demokratiska medborgare. Det var även nu som män började söka till yrket och år 1955 så ändrades yrkesbeteckningen barnträdgårdslärarinnor till en mer könsneutral förskollärare. Förr i tiden när förskola hette daghem handlade det mer om att lämna av barnen för att man behövde jobba, barnen lärde inte sig så speciellt mycket utan lekte mest. Det var även bara kvinnor som jobbade där. Under tiden 1880-1960 så skedde det en industriell revolution. I vissa städer så var det så att andelen arbetade kvinnor var större än andelen arbetade män. Det blev då ett stort behov av att ens barn blev omhändertagen under tiden som mammorna jobbar. Under tiderna så har yrket och verksamheten förändrats. Daghem fanns inte längre och de bytte namn till förskola (1970). Under denna tid så stärks barnens individuella rättigheter och är 1989 antogs FN-barnkonvention om barns rättigheter. Det blev även så att det gick från att vara ovanligt att gå till förskola till att nu har blivit väldigt ovanligt och avvikande att inte gå till förskola. År 1998 så fick förskolan sin första läroplan. Dagens förskollärare har en väldigt lång universitetsutbildning och år 2012 så infördes krav på lärarlegitimationen för att man skulle kunna fastställa förskollärare. Alla som nu jobbar på en förskola följer förskolans läroplan och barnen ska b.la kunna utveckla förmågor och kunskap inom språk, matematik, naturvetenskap, normer osv.

- Oj, förändringarna som har skett inom yrket skulle jag säga att det är mycket mer pedagogiskt nu. Förr i tiden så var det mer att man lämnar barnet på förskolan och de fick “leka”. Nu är det mycket mer pedagogiskt. Redan i bebis ålder på förskolan får man lära sig t.ex teckenspråk, människan, färger, former osv. Jag ser att barnen på förskolan kan väldigt mycket redan i ung ålder, de vill mycket själva och man hör att det kan väldigt mycket, anser Tyra.

Förändringarna som har skett har även bidragit till utmaningar. Enligt Forskolan.ifokus.se är oro, stress och utbrändhet är en vanlig sak som uppkommer i yrket barnskötare. Varande röster, brist på personal och höga ljudvolymer har blivit en vardag inom yrket. Allt fler blir sjuka och den vanligaste anledningen är “psykisk sjukdom”. För förskollärare och pedagoger så har denna diagnosen ökat med 46% under de senaste året. Antalet barn som går på förskola har ökat. Barn som föds idag hamnar på en förskola efter nått år. Om man jämför om hur det var förr så var det inte lika många. Det fann ingen plikt att gå på förskola då och det kunde klassas som ovanligt att gå på förskola. Genom att färre barn gick på förskola så var det färre barn, alltså inte lika mycket varande röster, höga ljudvolymer osv. Det ledde då till att det inte var lika mycket personal som led av psykiska sjukdomar såsom utbrändhet. Idag ser vi att allt fler barn går på förskola och det är stora barngrupper. Det leder då till att det blir brist på personal och en hög ankomma av utbrändhet.

- Problem som detta kan medföra är stress och utmattningssyndrom. När du jobbar inom yrket barnskötare är du runt barn hela dagarna, man måste hålla koll på dom hela tiden, man har alltid ögonen öppna, säger Tyra.

Tyra anser dock att fördelarna med att jobba som barnskötare väger upp nackdelarna.

- Det bästa med att jobba inom arbetet barnskötare är att man får vara runt barn hela tiden. Man får se så mycket glädje. Det är även väldigt roligt att se hur barnen utvecklas genom tiden. Ena dagen kan inte barnen prata medans andra dagen kan man få höra ett litet ljud av barnet. Så jag tycker det är väldigt kul att få se utvecklingarna som barnen går igenom på förskolan.

Tyra vill avsluta med att skicka med några tips till blivande barnskötare att tänka för att bibehålla en god hälsa i yrket.

- Jag skulle säga att det är bra att ha mycket kläder speciellt på vintern. När man jobbar på en förskola så är man ute mycket, det kan dock variera på vilken förskola man är på men de flesta är ute väldigt mycket och långa timmar. Eftersom man är ute väldigt mycket är det bra att ha mycket kläder på sig eftersom att ibland rör man inte så mycket. Men jag skulle även säga att det är bra ifall man kanske inte har sina finaste kläder eftersom man gör väldigt mycket, som att t.ex måla. Försök att lämna arbetet på jobbet men även att ta ut sina raster. Återhämtning är a och o.

Källor: (1) , (2)
Bildtexter till Reportagebilder:

Dela

Elevartikel

Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional