Utmaningar i förskolan

Publicerad 2023-05-29 08:38

Att arbete inom förskolan kan verkar vara ett enkelt jobb, men sjukskrivningarna tyder på något annat. Stressen, ljudvolymen och brist på resurser sätter också käppar i hjulet. Jobbet inom förskolan utvecklas samtidigt som pedagoger nu till skillnad mot tidigare har större ansvar via läroplanen. Hur orkar man med dagen, hur påverkar miljön och hur tar man hand om sig själv under tiden?

I förskolans pedagogiska värld hittar vi 2 liknande pedagogiska yrken, barnskötare och förskollärare. På Skolverkets hemsida kan man i artikeln “Undervisning i förskolan” (27/3-23) läsa om förskolans uppdrag att utbilda barnen. ”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen” (Lpfö 18). Vidare förklarar de att förskolläraren har huvudansvaret för att läroplanen ska följas, både personligen men också se till att arbetslaget följer den.

Jag har träffat en förskollärare som arbetar i Västerbottens län, vi kallar henne Jennie. Hon arbetar som ensam förskollärare på en avdelning. Jennie anser att den största skillnaden mellan barnskötaryrket och förskollärare är just arbetet med läroplanen. Faktumet att hon är den som har ansvar för att kollegorna följer läroplanen kan vara utmanande och ibland leda till onödiga konflikter då personalen har olika syn på uppdraget. Kanske skulle dessa konflikter kunna minska med fler förskollärare per avdelning, men bristen på förskollärare är problematisk i hela landet. I texten “Prognos över behovet av lärare och förskollärare" (Skolverket, 7/4-22) menar Skolverket att det kommer behövas cirka 153 000 nyexaminerade lärare och förskollärare fram till 2035.

Skribenten

På grund av bristen på personal menar Jennie att sjukskrivningar och vab skapar ångestkänslor och hon själv känner att hon lämnar arbetslaget och barngruppen “i sticket”. Bristen på vikarier skapar oro hos barnen när nya ansikten ofta dyker upp och de i sin tur skapar en osäkerhet hos barnen och ställer större ansvar på pedagogerna som är på plats. Dessa situationer sätter också arbetslaget på prov, det är otroligt viktigt att kunna arbeta tillsammans och känna tillit till sina medarbetare. Jennie förklarade att hon i vissa arbetslag känt att det fungerat svajigt, medarbetare som inte alltid gör det de ska vilket ger resterande pedagoger en större belastning, det i sin tur är en stor risk att leda till sjukskrivning.

Men för att motarbeta sjukskrivningar gäller det att personalen bibehåller en god hälsa på och utanför jobbet. Kost, ergonomi och sömn är tre viktiga aspekter när det kommer till ett bra välmående. I min intervju frågade jag förskolläraren hur hon ser på kosten, hon hävdar att lunchen vissa gånger blir stressig eftersom den handlar om barnen och att man själv vissa gånger behöver kasta i sig maten. Däremot trycker hon på att många nog glömmer att man även som pedagog i förskolan kan ta med sig egna matlådor om man vill äta något speciellt. Under de pedagogiska luncherna är borden och stolarna anpassade för barnen, för en vuxen människa passar det inte att sitta på en låg stol med ett lågt bord. 

- Dessa låga stolar skapar problem, speciellt för långa personer och äldre, dessa låga stolar är en bidragande orsak till sjukskrivningar, menar Jennie.

I artikeln “Sömn är viktigt för hälsan” (1177, 3/4-23) skriver redaktör Emma Holmér om hur sömnen påverkar kroppen. “När du sover får kroppen och hjärnan återhämta sig och bearbeta intryck.” skriver Holmér. Jennie berättade om sina tankar kring sömn. Hon tryckte på att sömn var jätteviktigt eftersom det är då man bearbetar dagen. Däremot berättade Jennie om stressen som kan uppstå när man inte hinner bearbeta det som hänt på jobbet under arbetsdagen.

- Att man ofta tar med sig jobbet hem och tankarna om vad som gått mindre bra under dagen cirkulerar just när man försöker sova, säger Jennie.

En anledning till att inte kunna sova är stress, i förskolan upplever man ofta stress på grund av ljudnivån och det höga tempot. I artikeln "Sömnsvårigheter" skriven av Johanna Brydolf (1177, 10/11-21) skrivs det om just stress och sömn, “Vid stress ställer hela nervsystemet in sig på vakenhet, och du får svårt att varva ner och somna” skriver redaktören. Sömnen är, som tidigare nämnt, otroligt viktigt. Förskolläraren Jennie ger följande 3 tips till dig som arbetar i förskolan och som vill minska din stress.

- Hitta ett sätt att koppla bort, ta inte allt för seriöst och tänk på att du som pedagog är där för barnens skull.

Men oavsett detta så lyfter Jennie att hon älskar sitt arbete, barnen och glädjen gör att dessa problem känns lite lättare, men det måste få ett stopp. Till andra förskollärare vill hon lyfta att tänka utanför boxen, tänka annorlunda och att det inte finns något rätt eller fel.

Slutligen frågade jag Jennie om vad hon trodde skulle kunna stoppa alla dessa sjukskrivningar. Hon menade att kost, sömn och minskade stressnivåer är viktigt att tänka på men även att förskolan borde få mer resurser. Det är dags för politikerna att öppna ögonen, förstå att denna stressnivå inte fungerar i längden, att den dåliga ergonomin skapar problem och att det behövs mer personal. Förskolan behöver mer pengar och resurser för att minska dessa problem, alla har rätt till ett gott välmående, även pedagoger i förskolan.

Källor: (1) Undervisning i förskolan, (2) Prognos över behovet av lärare och förskollärare, (3) Sömnen är viktig för hälsan, (4) Sömnsvårigheter
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional