Sveriges första app mot rasism

Publicerad 2018-09-27 13:46

En app som förhindrar rasism. En app som utbildar ungdomar om rasism. Reality check hjälper ungdomar som blir utsatta för vardaglig rasism att stå upp för sig själva och komma ifrån rasismen. Appen tar upp ett viktigt samhällsproblem och ökar förståelsen för vad ungdomar dagligen blir utsatta för.   

Bokmässan, som äger rum i Göteborg varje år, är ett bra tillfälle för att uppmärksamma sitt projekt. Varje år omfattar bokmässans seminarieprogram ungefär 400 seminarium. En av dessa var i år “Sveriges första app mot rasism”. Projektet heter Reality Check och som titeln beskriver är en app som ska motverka rasism. Aygül Kabaca och Irupe Pozo-Graviz som är grundare till projektet höll i seminariet. De inledde med att berätta hur de skulle genomföra presentationen och orsakerna till att projektet startade. Deras mål med appen är att öppna en dialog kring rasism. De vill att appen ska bidra till kunskap om diskriminering och kränkande handlingar. De vill också inspirera till engagemang, civilkurage, jämlikhet och inkludering. Detta gör de dels genom att inkludera historiska händelser där rasism är i focus.  

Spelet är uppbyggt på så sätt att man kan välja mellan att följa en av karaktärerna i fem dagar eller använda sig av snabbläget då alla händelser utspelar sig efter varandra oberoende av de fem dagarna. När du laddat ner appen till din smartphone så börjar spelet med att du får välja en karaktär, det finns karaktärer med olika etnisk bakgrund, utseende, personligheter och kön. Man kan även välja att vara anonym. Då är du en utomstående som istället får observera en rasistisk händelse och agera utifrån det. Efter du valt karaktär så kommer du under dagen få notiser. Varje notis är en händelse som du sedan ska agera och reagera efter. Man får flera förslagsalternativ till varje situation. Aygül Kabaca berättar att ett av alternativen är oftast att inte göra något alls. Hon berättar att allra vanligast är att man inte agerar alls när man utsätts eller observerar en rasistisk handling. 

Innehållet är baserat på berättelser från vittnesmål av rasism och diskriminering. De har rest runt i Sverige och haft intervjuer men olika ungdomar i grupp och även individuellt. Det är både ungdomar som dagligen blivit utsatta för rasism men även personer som påstår sig aldrig stött på rasism. Berättelserna har senare blivit manus som personer från projektet har skrivit. Men författarna av manuset kom snabbt på att deras språk skiljde sig stort från ungdomarnas. Därför fick ungdomarna vara med och ändra i texterna för att det skulle bli så verklighetstrolig som möjligt. Seminariet avslutades med att de kopplade appen till skolans läroplan. De har tagit fram övningar som ska framhäva diskussioner och reflektioner kring rasism. Det ingår även tips, ordlista och begreppslista.   

Avslutningsvi så tar grundarna till Reality Check chansen att informera besökarna på bokmässan i Göteborg om sin app. I spelet får följa en karaktär som under dagarna hamnar i rasistiska situationer och därefter får man själv reagera och agera. Händelserna är baserade på verkliga händelser som ungdomar runt om i Sverige delat med sig av. De uppmuntrar till en större och öppnare dialog kring ämnet och ett mer accepterande samhälle där ingen ska kränkas på grund av sin etniska bakgrund.    

Källor: (1) Sveriges första app mot rasism
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional