Så skapar du ett hälsosammare arbetsliv

Publicerad 2022-06-07 08:30

Många barnskötare vill lämna yrket för den stressiga miljön,

- Det blir en jobbig situation som inte är hållbar i längden, säger förskolläraren Lina Berglund.

 

Förskolan ingår i skolväsendet och bygger på en demokratiskt grund. Skollagen (2010:800) så framgår de att förskolan syftar till att man ska ta till sig information och utveckla kunskaper och färdigheter hos barnen. Förskolan ska främja barnens utveckling och skapa en glädje till lust och lära. Lärandet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar som de svenska samhället bygger på. Barnskötaryrket handlar om att inspirera barnet i deras aktiviteter, allt från i leken, skapande aktiviteter, läsa böcker, musik, dans och laga mat tillsammans och så vidare.

Vi intervjuade Förskolläraren Lina Berglund som har jobbat 17 år inom yrket, just nu jobbar hon på förskolan Solbacken.

Lina Berglund

- Yrket förskollärare är ett viktigt jobb och där man får vara del av barnens utveckling och se barnens glädje när de lyckas göra framsteg, jag tycker att se barnens utveckling och lärande är de bästa med yrket, säger Lina

Barnskötaryrket är även ett socialt yrke där man tar hand om barnen. När man jobbar som barnskötare så utgår man från barnens intresseområden när man planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen. Förskolläraren har ansvaret för de pedagogiska med även barnskötare är delaktig i planeringen. Dokumentation samt planering är en viktigt del, det kan handla om att man dokumentar aktiviteter man håller på förskolan. På många förskolor är barn och pedagoger utomhus en stor del av dagen, de utforskar naturen och utomhusaktiviteter vilket utvecklar barnen fysiska utveckling.

På hemsidan ka.se i en nyhetsartikeln Många vill lämna stressig förskola (31 januari 2018), där skriver Helena Gunnarsson “Allt fler barnskötare anser att arbetet i förskolan är psykiskt ansträngande”. 4 av 10 tycker att det är ett problem dagligen och stressen är så pass hög att många vill lämna yrket. 72% av barnskötare anser att arbetet är psykiskt ansträngande minst en dag i veckan och 37% av barnskötarna är en psykiska belastningen påtaglig varje dag. Arbetsplats miljön att arbete i påverkar en barnskötares hälsa, de visar en studie från 2012 att en tredjedel av all personal i förskolan lider av tinnitus, buller kan även förvärra stressen och stressade personer kan nämligen bli mer känslig mot höga ljud.

- En utmaning kan vara att det finns stunder under dagen då det kan bli stressigt. T ex vid övergångar mellan olika aktiviteter. Blir en jobbig situation och är inte hållbart i längden. Barnet kan få svårt för olika situationer. Skapa positiva upplevelser för att lyckas. I jobbiga stressiga situationer händer det också mycket och det är lätt att du som pedagog tappar ditt lugn och pedagogiska förhållningssätt, berättar Lina.

För att få en lösning på dessa situationer tycker Lina att man tillsammans som ett arbetslag måste hitta olika strategier för att barnen och pedagogerna ska få en positivt upplevelse. Några exempel som Lina tycker funkar är att dela upp barnen i mindre grupper vid övergångar, ge barnen tid att förstå, använda olika hjälpmedel t.e.x tecken och symbolstöd. Det är också viktigt att ha en bra förberedelse för barnen så att barnen får en bättre förståelse vad som ska hända under samt att barnen känner sig trygga och bekväma i situationen.

Hon anser också att det är viktigt att skapa hållbara rutiner, bygga en hållbar dagsrytm, att stanna i de som fungerar. Hon tycker att upprepning av olika saker är en bra strategi för att få rutiner att fungerar eftersom barn mår bra av att mötas av det de känner igen de skapar en trygghet oss dem.

Förskolan är en samhälls viktigt funktion för samhället och därför måste vi värna om våra barnskötare och förskolor. Lina tycker att det bästa med yrket är att få vara en del av barnens glädje när det lyckas och gör stora framsteg. Hennes tips är tillsammans jobba som ett team för att hitta strategier för att skapa positiva upplevelser. För att vi ska kunna värna om våra barnskötare så måste de få återhämtning för att kunna få ett hälsosamt arbetsliv.

Dagens förskola drivs av kommunerna och styrs av och finansierad av staten och skattemedel. Det har även komma till en läroplan för förskolan (Lpfö 98). Så alla begrepp från daghem försvinner och man använder helt och hållet förskola. Det som blev i centrum är lärandet, förskolan blev första steget i utbildningssystemet. Alla barn som bor i Sverige har rätt till förskola och barnomsorg från och med barnet är 1 år och att föräldrarna jobbar.

Förskolan ska vara betydelsefull del i barnens utveckling och lärande,verksamheten ska även ha en tydlig pedagogiskt tanke bakom allt man gör inom förskola. Det behövs därför högutbildad personal med hög kvalite. Så för att få hög kvalite på personalen så behöver vi värna om deras hälsa och livsstil, genom att skapa bra miljöer får personalen en hälsosam och trygg arbetsplats att arbete på.

Källor: (1) Kompetensutvecklingsinstitutet, (2) Skolverket.se
Bildtexter till Reportagebilder: (1)

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional