Risk- eller friskfaktor att arbeta i förskolan?

Publicerad 2023-05-30 10:18

Att jobba i förskolan är tufft, men de senaste åren verkar det ha blivit allt tuffare och det är mer sjukskrivningar än någonsin bland personalen. Finns det något vi kan göra för att bromsa detta?

Idag går nästan varje barn i förskolan. Det betyder att vi behöver många förskolor och mycket personal, däremot så räcker resurserna vi har idag inte till. Detta gör att man tvingas trycka in fler barn i barngrupperna vilket ökar stressen hos både barn och vuxna. Historiskt sett så har förskolan (tidigare daghem) varit till för barnpassning under tiden som föräldrarna arbetar. Idag har förskolan en läroplan som ska följas för att ge barn möjlighet att utvecklas. Detta betyder att förskolepersonalen nu har ett större utbildningsansvar än tidigare, samtidigt som barngrupperna växer och bristen på personal blivit allt svårare att tillgodose. 

I nyhetsartikeln Ökad stress inom förskolan - många barnskötare vill sluta (19 mars 2018) från SVT.se skriver Simon Vinnardag “För 4 av 10 barnskötare är den psykiska ansträngningen påtaglig varje dag”. I samma artikel läggs det också fram att 4 av 10 barnskötare uppger att de har funderingar på eller kommer att lämna yrket inom de närmsta 3 åren, främst på grund av stress och för låg lön.

Emilia Lundstedt

Så här skriver regeringen om ett hälsosamt arbetsliv. “Arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling..” Om man däremot lyssnar och läser om hur det ser ut för förskolepersonalen så finns det mycket utvecklingspotential inom detta område.

Vi har valt att intervjua förskolläraren Katrine som jobbat inom förskoleverksamheten i 25 år för att få höra lite om hennes tankar och uppfattningar om yrket och dess arbetsmiljö.

Katrine berättar om hur yrket kan vara stressigt, det är höga ljudnivåer, för stora barngrupper och för lite personal.

- Man känner sig otillräcklig, beskriver hon. Sen påverkas även barnen av stressen och får det svårare att komma till ro och de hamnar lättare i konflikt med varandra.

För att underlätta dessa situationer så tycker Katrine att man först och främst måste ha tillräckligt med personal så att det inte blir så mycket arbetsbelastning för varje person. Hon menar också att det måste finnas en tydlig struktur så man vet vad som förväntas av en under dagen samt att man ska hitta lösningar som underlättar stress under dagen. Att exempelvis vara ute med en mindre grupp barn och gå på en utflykt eller liknande.

Katrine menar att det är viktigt att man hittar saker som kan hjälpa en med stress utanför jobbet också. Det som fungerar för henne är att vara utomhus och ta en promenad för att koppla av en stund. Hon menar att för att man ska få tiden att räcka till för att hinna koppla av, måste man ha ett bra arbetsschema. 

För att få bot på problemet på lång sikt menar hon att man måste göra barngrupperna mindre.

- Jag har hellre färre barn och färre personal än fler barn och mer personal då det inte alls blir samma stress i en mindre grupp, säger hon.

Trots att det vissa dagar är tufft att jobba inom förskolan så tycker Katrine mycket om sitt arbete. 

- Barn är fantastiska, de är roliga, man får tillbaka mycket. Det är spännande att kunna vara med och påverka deras utveckling och så. Även den sociala delen tycker jag är väldigt spännande. Det är också intressant att jobba med hur struktur och organisation påverkar en barngrupp, hur det hjälper till och skapar förutsättningar för barns lärande, säger Katrine.

Just på grund av dessa anledningar anser Katrine att fler borde söka sig till förskolan och hon har svårt att tänka sig att det finns många andra jobb som ger så mycket glädje och kärlek som just arbetet med barn inom förskolan gör.

- Barnen är vår framtid, de är det viktigaste vi har!

Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional