Minskar eller ökar läsningen bland unga?

Publicerad 2018-09-25 11:44

Statistiken visar tydligt att unga läser böcker allt mindre nu förtiden. För att man ska ha en bra läsförståelse är läsning av böcker viktigt. Därför kan detta bli ett problem för de elever som inte läser någon bok utöver undervisningen i skolan.  

Enligt min undersökning på samhällsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet läser färre ungdomar böcker på fritiden. Jag frågade totalt 30 elever på skolan och det var bara 10 stycken som faktiskt hade läst en skönlitterär bok utanför undervisningen. Men hur är det egentligen, har läsningen minskat bland ungdomar över lag eller inte? och vad beror det på.  

Bokmässan börjar närma sig men vad har böcker egentligen för betydelse för unga. Enligt Svenska Förläggarföreningen har läsningen bland unga runt 15-24 års åldern minskat ända från 59% till 36%. Min lärare sa då att jag skulle undersöka hur många på skolan som faktiskt läser böcker utanför undervisningen. När jag gick runt och frågade olika elever på samhällsprogrammet om de hade läst en bok utanför skolan de senaste året svarade väldigt många nej och mångas svar var också att det inte var kul utan att de hellre kollar på film. Jag ville därför fråga Samhällsprogrammets rektor på Hulebäcksgymnasiet Börje Persson vad han tyckte om detta. 

Foto:Mediebarometern

-Synd, eleverna läser nu mera nästa bara på skärmarna vilket jag tycker är dåligt. Tillexempel använder många elever skärmarna innan läggdags. Om de istället hade läst i en bok innan läggdags hade de fått en bättre läsförmåga men det är även bättre för nedvarvningen.  

Kan elevernas betyg påverkas beroende på hur mycket man läser? 

-Om man läser mycket litteratur har man lättare att ta till sig andra slags texter i olika slags sammanhang och det kan i sin tur hjälpa än i skolan.  

Eleverna på Hulebäck har väldigt goda förutsättningar med sin läsning då de har ett väldigt stort bibliotek med gymnasiebibliotekarier. Borde inte det få dem att läsa mer? 

-Vårt bibliotek är något vi är väldigt stolta över och det är något som faktiskt utnyttjas en del men eleverna hade faktiskt kunnat utnyttja det mer än vad de gör.  

Efter min intervju med Börje ville jag se hur läsning bland unga är generellt och de som faktiskt läser mest är kvinnor och de yngre och äldre åldersgrupperna. En genomsnittlig dag under 2017 läste 44% av kvinnorna en bok medans männen låg på 30%. Genom denna statistik kan man koppla det till varför det går som det går för olika elever i skolan. Det är inte bara stor skillnad bland de olika könen när det gäller läsning utan också mellan åldersgrupperna. Den åldersgruppen där läsning är vanligast är mellan 9-14 årsåldern, det var 60% som hade läst en bok en genomsnittlig dag under 2017. I åldersgruppen 15-24 läste 36% en bok en genomsnittlig dag under 2017 och i den äldsta åldersgruppen 65-79 var det 39% . De två grupperna där man läser minst är 25-44 år och 45-64 år och båda de grupperna låg på 31%.  

Sammanfattningsvis har som sagt läsningen bland unga över lag minskat som statistiken visar. Som Börje sa i intervjun har läsning av skönlitterära böcker en koppling till ens resultat i skolan då man kan ha lättare för sig att ta till sig andra slags texter om man har läst mycket utanför undervisningen. Därför kan siffrorna från statistiken vara lite oroande.  

Källor: (1) Svenska Förläggareföreningen
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel
Omeira Hunganei
02 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Av: Jag
31 maj
Elevartikel
30 maj
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Skribenten
29 maj
Elevartikel
Emma Johansson
26 maj
Elevartikel
Adrian Vestin
26 maj
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional