Miljö och människa

Publicerad 2018-02-07 08:45

Sundfrakt Bildades år 1961 och är en modern logistikkoncern som består av Sundfrakt AB och ett antal helägda dotterbolag. Sundfrakt är mycket stort företag inte bara i Sverige, utan även i andra länder. Det Sundfrakt gör bra för miljön är när de ska köpa nya frakt fordon så satsar de mest på fordonen som släpper ut minst avgaser och att man bytter ut till nya motorer.  

REPORTAGE FRÅN ELEVER VID SUNDSVALLS GYMNASIUM

Det är 180 delägare som äger Sundfrakt idag. Sundfrakt som koncern omsätter ungefär 1 miljard SEK per år.

Det jobbar ungefär 500 personer på Sundfrakt runt om i landet.

Sundfrakt

Sundfrakt jobbar med Transport, logistik samt maskin, markarbeten och anläggningar inom Sundsvall samt Västernorrland. Dem har även HVO, diesel, grus, jord och dem hyr även ut lokaler till hyresgäster.

Sundfrakt kan genom att kombinera produkter och tjänster erbjuda ett stort utbud av logistiktjänster. Genom egna fastigheter kan dem erbjuda terminal- och lagerhantering.

Sundfrakt är ett företag som finns nästan överallt i hela världen och det är en stor arbetsgivare i Sundsvall. Därför undersökte vi deras arbetsförhållandena och miljön hos företaget Sundfrakt. t ex kolla på hur rasterna och arbetsdagarna är för de som arbetar och hur de hanterar miljön. Sundfrakt är en av landets masking och logistikföretag som är stationerade är västernorrland. Sundfrakt tänker mycket på miljön då de satsar målmedvetet på att minska miljöpåverkan och utveckla miljösmarta lösningar. vi hoppas att vi kommer få veta mycket mer på intervjun.
 

Frågor vid intervjun:

Hur långa är arbetsdagarna

arbetsdagarna är 8 timmar och hela arbetsveckan är 40 timmar. 

Hur många och långa raster får personalen:

arbetarna får 2 styckna raster, 15 minuter på förmiddagen och 15 minuter på eftermiddagen. 

Hur hantera företaget miljöfrågor, t ex sophantering och återvinning:

sundfrakt har bruna soppåsar i personalrummet där arbetarna kan kasta överbliven mat. De har även hyresgäster som hyr garage och i garagen så har de speciella containrar där de kan slänga t. ex plåt, farligt avfall, plast och papper. 

Hur ser sundfrakt på miljöpåverkan och växthuseffekten:

Sundfrakts håller på mycket med frakt från punkt A till B och därför har de stor miljöpåverkan eftersom att de släpper ut mycket avgaser men det försöker de minska så mycket som möjligt.

Vad gör sundfrakt bra för miljön:

Det Sundfrakt gör bra för miljön är när de ska köpa nya frakt fordon så satsar de mest på fordonen som släpper ut minst avgaser och att man bytter ut till nya motorer. Sundfrakt tankar även fordonen med förnybar energi. Chaufförerna kör också på ett miljösmart sätt. 

Har företaget jobbat med energieffektivisering, om ja, hur:

Sundfrakt har även jobbat med energieffektivisering genom att byta ut alla vanliga glödlampor till LED lampor. Det finns även motorvärmarstolpar för fordonen som värmer upp fordonen med hjälp av en timer. 

Vad använder era fordon för drivmedel:

Sundfrakt använder sig enbart av förnybar bränsle till sina fordon, t.ex diesel, de har även koll på hur mycket varje fordon släpper ut på det sättet ser de om de behöver förändra sina fordon på något sätt

 

 Transport

Sundfrakt har 3 olika transportsätt med namnen Guld, Silver och Brons och detta eftersom att kunden ska få välja själv hur klimatsmart ens transport ska vara.

Detta tycker vi i vår grupp är en väldigt smart plan som kan rikta in sig på alla möjliga företag som är i behov av transport.

Dem samarbetar med ett företag som heter Tricorona Climate Partner ett företag som jobbar med att hjälpa företag med att ta sitt hållbarhets och klimatansvar t ex genom klimatkompensation.

Dem har en lång erfarenhet i branschen inom åkeri, anläggnings och transportuppdrag.

 

Sundfrakts tankar för framtiden:

Sundfrakt säger att de händer mycket runt om i världen just nu att de testas förarlösa fordon, nya maskiner och många miljövänligare fordon med nya förnybara bränslen. Eftersom Sundfrakt är ett transportföretag så tänker dom mycket på miljön och utsläppet för företaget både för att de påverkar människor men också djur och växthuseffekten,

 

CSR
 

Vad gör företaget idag kring CSR?

CSR betyder Corporate Social Resposibility och det menas med att företag gör bra saker för samhället, t.ex att företaget sponsrar ett fotbolls lag. Det är en sak de inte måste göra men det gör det för att samhället ska tycka om företaget mer.

Sundfrakt gör en del för miljön t ex bruna soppåsar i matsalen där personalen kan slänga överbliven mat, Sundfrakt har även speciella containrar för deras hyresgäster där de kan slänga t ex plåt, farligt avfall, plast och papper. Dem tankar även sina fordon med förnyelsebart bränsle för att minska miljöpåverkan.

Sundfrakt uppfattas även som ett jämställt företag det ända man kan uppfatta är att det är fler män än kvinnor som jobbar som chaufför inom företaget.

De sponsrar även en del idrottsföreningar som t ex Gif Sundsvall och Granlo BK.

 

Om ni var CSR ansvariga på företaget. Vilka insatser hade ni velat göra och varför?

Vi hade velat varit de företaget som släpper ut minst avgaser från fordonen i hela Sverige, vi sponsrar redan idrottslag men vi skulle även vilja sponsra ungdomsföreningar för att förbättra vårt rykte.

Är det något företaget bör sluta med?

Det som Sundfrakt borde jobba mer med är att jobba mer med el och hybrid motorer i sina fordon istället för bränsledrivna motorer.

Sammanfattningsvis så tycker vi som har skrivit artikeln att Sundfrakt är ett bra företag som jobbar mycket med CSR vilket visar att de vill lägga ner en del av sina pengar att förbättra vårat samhälle. De visar även att de bryr sig mycket om miljön. Det ända negativa är att de gör också ett stort avtryck på miljön när de släpper ut mycket avgaser när de fraktar.

 

  

Källor: (1) Sundfrakt, (2) Jörgen Persson, (3) CSR
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional