Ingen rök utan eld

Publicerad 2021-05-27 07:43

Renova brinner verkligen för att inte släppa ut avgaser och vill bli så hållbara som det bara går men frågan är hur bidrar Renova egentligen till ett hållbart samhälle? Hur kan de utveckla det de gör för att nå ett ännu mer hållbart samhälle? Sist men inte minst vad är Renovas tips och råd för andra företag som vill bli mer hållbara?

Röken stiger ur Renovas 800 meters skorsten. Sedan 1998 har Renova jobbat inom återvinning och avfallshantering på de bästa och miljövänligaste sätten. I Sävenäs har de tillstånd att ta emot 550 000 ton avfall per år. Hälften av avfallet kommer från hushåll och den andra delen från företag och andra verksamheter. 2020 har de tagit emot cirka 1,25 miljoner ton återvinningsmaterial och avfall.

Renova återvinner självklart allt el och värme. Det som de förbränner i deras ugn. När de tar emot sopor på sorteringsanläggningar så sorterar de så noga som det bara går för att så mycket som möjligt ska kunna gå tillbaka till återvinning och så lite som möjligt går och förbränns i ugnen eller läggs på soptippen. Det är det som de kallar för deponi.

renova.se

- Hållbarhet kan vara många olika saker men om man tänker på miljön så försöker vi att ha en helt fossilfri bilpark det vill säga alla bränslen vi använder är fossilfria. Alltså så släpper inte Renova vanlig olja där man har pumpat upp från marken utan de använder sig av gas och andra sorters förnybara drivmedel, säger Maria som arbetar på Renova.

Renova har ett pågående projekt där nykomna får lov att arbetsträna hos de samtidigt som de går och lär sig svenska. Projektet pågår i ungefär två år. Om det fungerar bra så får man jobb hos de.

- Just för att det är ett sätt att integrera nyanlända i vårt samhälle, menar Maria.

Hur skulle ni kunna utveckla det ni gör för att nå ett ännu mer hållbart samhälle?

Maria berättar att hon tänker att Renova skulle kunna vara ännu bättre på att sortera ut det som kommer in till de för att mer går tillbaka till kretsloppet igen och mindre går till deponi. Ett exempel är att de skulle kunna vara bättre att sortera ut olika sorters plast ur till exempel hushållspapper så att den plasten skulle kunnat återvinnas istället för att förbrännas.

renova.se

- Mycket av den plasten som vi slänger idag vi vanliga konsumenter det är ju en sån plast som är gjord utav olja och då blir det lite som att vi förbränner olja när vi stoppar in det i våra ungar. Istället hade vi kunnat att sortera ut den platsen från hushållssoporna och så skulle vi kunna gå tillbaks och återanvända ett par gånger till innan det till slut hamnar i ugnen, säger Maria.

Jag frågar Maria vad de skulle säga till andra företag som vill bli mer hållbara? Har hon några tips?

- Jag skulle vilja säga att man kan börja med att titta på vad man slänger för sopor och se om man kan det på ett sätt så att fler saker kan bli återanvända. När man har gjort det så kan man börja titta på vad man köper in och se om man kan köpa in smartare saker så att det blir mindre avfall efter nyproduktion, berättar Maria.  

"Andra företag och även vi privatpersoner, borde inte bara kolla på vad vi slänger utan också på vad vi köper in för saker och börja tänka på hur det ska gå till att ta hand om det senare". 

Källor: (1) renova.se
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional