Hur ska landsbygden klara sig när det bara skapas förutsättningar i städer?

Publicerad 2020-04-14 13:00

Kommer det finnas kvar någon landsbygd om det fortsätter som det gör nu? Bensinpriserna ökar, flera buss och tågförbindelser stoppas eftersom ingen längre åker kollektivt. Det är inte rimligt att landsbygden ska klara sig när det bara skapas bra förutsättningar för kollektivtrafik i städerna. Vi har har åkt till Stockholm och träffat riksdagspolitikerna Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna och Helena Gellerman, Liberalerna och göra intervju med dem i Riksdagshuset.   

 

Jenny Burden inleder intervjun med Helena Gellerman, riksdagsledamot för Liberalerna.

Hur anser ni att vi ska kunna bevara landsbygden om det bara skapas bra förutsättningar för de som bor i städerna?

Helena Klouda

 Helena Gellerman menar att man inte bara kan skapa bra förutsättningar i städerna, utan det måste bli bra i hela landet. Ett exempel är att det måste vara dyrare att att åka bil i städerna på grund av att det finns bra kollektivtrafik just i dessa områden, men på landsbygden måste det bli billigare eftersom det inte finns lika bra buss eller tågförbindelser där. Ute på landsbygden finns det inte lika bra kollektivtrafik på grund av att det blir dyrt att exempelvis ha bussat och tåg som går och det nästan inte är någon som åker med dem. Därför måste man hitta en lösning som gör att de människor som bor på landet ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 
 

– Jag tror att gränsen med bensinskatten är nådd nu.

Hon berättar också att hela bilbranschen håller på att ställa om på grund av miljöskäl. Nya bensinbilar går ofta att köra på andra mer miljövänligare bränslen nu också. Vi kommer in på ämnet "elbilar" och vi ställer henne då frågan om elbilar verkligen är så bra för miljön. Hon berättar att man håller på att utveckla ett mer klimatsmart och hållbart sätt att tillverka elbilar på. Hon menar på att det är viktigt vart bilen tillverkas och vilket typ av material som krävs, samt att vi måste få ett minskat koldioxid utsläpp.

– Det bästa är att fortsätta köra den bilen du har, men när du byter bil är det viktigt att byta till en elbil för att klara klimatkrisen eftersom att transporter står för 93% av utsläppen, säger Helena Gellerman.

Vid samma tillfälle den 30 januari 2020, hölls det även en intervju inne på riksdagen i Stockholm med en riksdagsledamot vid namn Gunilla Svantorp, som arbetar för socialdemokraterna.

Jenny Burden, elev från Strömstad Gymnasium inleder intervjun:

Hur ser ni på saken gällande hur de på landsbygden ska klara sig när det bara skapas bra förutsättningar för de som bor i storstäder? Kanske man bör tänka mer på hur man fördelar bensinskatten?

Gunilla svarar bestämt att bensinskatten i Sverige måste fördelas så det blir lika för alla.

– Det är självklart att de som förstör miljön måste betala för det, säger Gunilla Svantorp.

Gunilla bor själv på ett ställe där det är ett måste att ha bil och det är också därför som Gunilla förstod vår frustration över att vi på landsbygden får sämre förutsättningar för att ingen gör något åt saken gällande kollektivtrafik.

– Målet är att försöka omfördela, säger hon. Man måste försöka komma på lösningar som blir bra för alla. Hon fortsätter sin talan genom att säga att man är tvungen att titta på hållbarhet och kostnad. Det är dyrt att ha bussar åkandes fram och tillbaka om inga åker med den och det är det hon menar på blir för dyrt i längden.

Jenny Burden hann flika in med en följdfråga till Gunilla gällande varför så många åker bil i Stockholm när det går bussar var tredje minut där. Missar man en buss på landsbygden bör du nästan räkna med att få vänta till nästa dag, säger Jenny Burden.

Gunilla svarade att hon tycker det är citat, ”jättekonstigt” att så många väljer att åka bil i Stockholm när det finns möjlighet att åka kollektivt utan bekymmer.

 

Källor: (1) Helena Gellerman, Riksdagsledamot Liberalerna, (2) Gunilla Svantorp, socialdemokraterna
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional