H&M:s miljöarbete går framåt, eller?

Publicerad 2018-12-12 14:12

H&M skriver mycket om deras hållbara arbete, deras bra arbetsförhållanden och andra miljöaspekter men hur mycket av detta är egentligen sanning? Vi försökte ta kontakt med H&M för att få lite svar på våra frågor men då vi endast blev hänvisad tillbaka till deras hemsida igen har vi tagit saken i egna händer för att ta reda på lite mer.

H&M (Hennes och Mauritz) är ett stort klädföretag som jobbar med försäljning, klädproduktion och marknadsföring runtom i världen. De har ett brett utbud och inriktar sig på hyffsat billiga kläder gentemot konkurrenterna. H&M har i många år genomgått en stor mängd kritik kring deras miljöarbete och främst sina förutsatt dåliga arbetsförhållanden. Vi har därför tagit kontakt med H&M för att få svar på vad som egentligen händer men på grund av tidsbrist valde de att inte svara på frågorna utan hänvisade oss till deras hemsida. Hemsidan visar, förståeligt, endast positiva aspekter kring H&Ms hållbarhetsarbete så att ha deras hemsida som enda källan har för oss blivit ett litet problem eftersom vi inte anser att den är fullt trovärdig.

Vattenanvändningen på H&M:

H&M-gruppen har sedan 2011 samarbetat med WWF för att hitta lösningar på vattenfrågor och liknande problem. H&M:s globala samarbete med WWF är ovanligt inom modeindustrin. Med fokus på vatten och klimat är målet att hitta lösningar som respekterar jordens gränser. Företaget menar på att dem har ett stort ansvar då människor, djur, samhällen och företag är beroende av vatten medan vattenresurserna inte räcker till. H&M har en femstegs strategi för att förbättra vatten tömningen på lokal nivå upp till företagsnivå. Den första punkten är att de ska öka kunskapen inom H&M-gruppen, bland annat hos leverantörer och kunder, om de globala vatten utmaningarna och den behövlighet på sötvatten som finns. Den femte och sista punkten är att de ska engagera politiker och makthavare för att hantera vattenförråd på ett hållbart sätt.

Återvinningen:

På H&Ms hemsida skriver de att de har samlat in över 17000 ton textilier som sedan ska återanvändas som nya kläder eller brytas ner till fibrer som kan användas till bl.a isolering. Det finns insamlingsboxar över hela världen och du får en värdecheck varje gång du lämnar in kläder för att få kunder att fortsätta återvinna sina kläder istället för att kasta bort de. Kläderna som lämnas in ska sedan gå vidare till I:CO för sortering. På många svenska tidningar skrivs det mycket om att H&M skall ha använt fabriker i Danmark för att bränna upp flera ton kläder. Är då H&Ms återvinningsinsamling verkligen en bra sak för miljön? Eller har det mer en negativ effekt? Vi kunde som sagt tyvärr inte få något bättre svar än vad som skrivits på deras hemsida så man kan ju undra om de egentligen bara inte ville svara av andra anledningar.

Risk för barnarbete?

Det finns mycket skriverier på olika dagstidningar kring H&Ms tänkbara barnarbete, självklart skrivs det inget om detta på deras hemsida men enligt samma artikel som ovan på Svenska Dagbladet är risken hög. Det har utförts en hemlig rapport som utdelats av en av H&Ms storägare som visar att det finns en stor möjlighet att H&M utför barnarbete. Enligt SvD är det, det välrenommerade Zürich-baserade analysbolag: Reprisk, som utfört denna hemliga rapport. Enligt rapporten står det även att H&M kan ha brutit mot flertalet av FN-principer kring mänskliga rättigheter, barnarbete och arbetsrätt. Självklart tycker vi detta är något som är helt absurt och att H&M inte står till svars för deras utförande gör bara saken värre. Endast ett kort svar har lämnats av H&M, ett oklart och kort svar som inte ger några godtyckliga argument för sin sak. H&M fokuserar även mycket på högriskländer där det redan nu är problem med mat, pengar och vatten. Levnadsstandarden är extremt låg i dessa såkallade utvecklingsländer vilket automatiskt ger det en större risk för barnarbete då familjerna måste försörjas på något sätt.

H&M:s hållbara produkter och avtal:

H&M försöker använda återvunna material när de tillverkar sina produkter. För att dem ska veta vad deras råvaror tillverkas av och att de inte ska bidra lika mycket till en överkonsumtion. De har stränga regler kring hur materialet ska ha odlats för att de ska undvika så mycket gifter som möjligt eftersom leverantörerna som producerar kläderna inte vill bli påverkade av farliga kemikalier på något sätt. Kemikalierna som används när det tillverkar sin olika produkter till exempel när det färgar sina kläder är därför inte så extremt farliga. Enligt H&Ms hemsida så får inga farliga kemikalier användas och därför har leverantörerna fått ett avtal som de måste skriva under i en form av en kodex innehållande krav om arbetsförhållanden, lön, kemikalieanvändning och dylikt. 

H&M siktar på att ha långsiktiga mål för ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbarhet.

  • Foto: Pixels
  • Foto: Pixels
  • Foto: Pixels

H&M ställer alltså väldigt höga krav på hur deras råvaror tillverkas och hur arbetsförhållandena ser ut, men hur vet de att kraven följs? När vi ställde frågan till dem, hänvisade de till hemsidan och sa att de inte hade tid. På hemsidan stod det att de har en uppförandekod som leverantörerna måste skriva under. Hur vet man att kodexen följs? Det står ingenting om de på något sätt kan se till så att den verkligen följs eller om man bara antar att kodexen gör rätt för sig. De använder även denna kodex om leverantörernas arbetsförhållanden men har nu ändrat den delen kring deras rättvisa lön till "en förbättring av lönehanteringssystemet på plats" skriver en Svenska Dagbladet i en artikel om deras eventuella barnarbete.                                                                 

H&M har även flera olika policys som till exempel Home Working, det innebär att de får jobba hemifrån i vissa speciella delar i produktionen. Förhoppningsvis måste de arbetarna som jobbar med detta kunna redovisa på något sätt vad de har gjort för att undvika att produktionerna blir lurade. Enligt hemsidan finns inget svar på detta så vi bara antar och hoppas att det går rätt till.

För att sammanfatta denna text så anser vi att H&M har mycket att stå till svars för och saker de skulle kunna ändra på samt förbättra, som till exempel att ge svar på eventuella frågor, inte hänvisa till en knappt pålitlig hemsida. Vi har fortfarande inte fått de svar vi söker men som sagt så finns det mycket spekulationer kring H&M:s miljöarbete och liknande eftersom det finns en del osäkra faktorer. Men trots dessa negativa åsikterna som sprids som en löpeld bland nyhetsbladen så har H&M såklart några positiva aspekter också. Vi tycker därför att det inte är en affär man borde bojkotta i första hand eftersom de har en mängd bra värderingar och tankar även om det inte alltid syns i deras handlingar, samt, naturligtvis bra kläder!

Källor: (1) H&M:s hemsida om hållbarhet, (2) Svenska Dagbladet, (3) H&M:s hemsida. Sverige., (4) Effektmagasinet. , (5) H&M: svenska hemsida.
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional