Hälsan hos barnskötare

Publicerad 2022-06-02 10:00

Var fjärde barnskötare funderar på att sluta sitt jobb om 3 år.

-Både stress och känslan av otillräcklighet kan leda till att man vill sluta inom yrket säger Annica Eklund, som jobbar inom förskolan i Umeå Kommun.

 

Den första förskoleverksamheten där barn under 2 år fick gå kallades barnkrubba. Fokus var att ta hand om barnen så att de fattiga mödrarna skulle kunna jobba. Barnkrubborna hade för det mesta öppet mellan klockan 7-19 och personalen som jobbade där hade inget krav på sig att vara utbildade. Under åren har förskoleverksamheten förändrats mycket, sedan 1998 heter det förskola och man har en pedagogisk inriktning. Man strävar efter att ha utbildad personal exempelvis barnskötare och förskollärare.

En del tror felaktigt att jobbet som barnskötare bara handlar om att leka med barnen, ge dem mat och byta blöjor. Det finns en läroplan för förskolan som man måste följa, så nu för tiden handlar det inte bara om att ta hand om barnen utan personalen ska också finnas där som trygghet och vara med och forma barnens framtid och utveckling.

Stress är något som är vanligt inom förskoleyrket, enligt en undersökning gjord av SVT (2017) säger barnskötare att det finns flera faktorer som skapar stress. Det är främst storleken på barngrupperna och ett ökat ansvar på personalen. Annica Eklund berättar också att det är allmänt känt att personalen på förskolorna tycker att man har mycket att göra som man inte hinner med. Hon menar på att det både drabbar den enskilda personen, men även kollegorna, barnen och inte minst föräldrarna.

- Det finns för lite tid för att kunna hinna göra allt som man vill. Man vill finnas där för barnen, se de som behöver lite extra hjälp och hinna göra klart alla andra arbetsuppgifter man har. Det är mycket tid som går till dokumentation och administration, säger Eklund bekymrat. “Tid som vi borde lägga på att vara i barngruppen, för att kunna ge dem det lilla extra.”

Att vara barnskötare påverkar ens hälsa, det är ett fysiskt arbete där man utsätter kroppen för mycket slitage. Definitionen av hälsa enligt WHO är “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. I intervjun med Annica Eklund som har många års erfarenhet inom yrket berättar hon om de vanligaste problem inom förskoleyrket.

- Man utsätter sin kropp för mycket. En av de vanligaste sakerna man med tiden får problem med är hörseln, då det blir mycket höga ljud nästan hela dagarna, berättar Eklund. Även i SVT:s undersökning (2017) påtalas problemet med den höga ljudnivån, som även kan bidra till ökad stress. Eklund berättar vidare om de fysiska problemen som kommer med åren “Axlarna och rygg är också vanligt att man får problem med, då man ofta tvingas lyfta barnen i olika situationer.” Annica berättar vidare att många tycker att det är lite gulligt och roligt att lyfta barnen när man är ny inom yrket, men med tiden blir det tungt och slitigt för kroppen.

Annica berättar att det finns en del olika hjälpmedel på förskolan där hon jobbar för att kunna underlätta arbetet och förhindra skador. Bland annat har de rullpallar och höj- och sänkbara skötbord för att slippa göra onödiga lyft och böjningar, de har även tillgång till öronproppar.

- Vi jobbar mycket med att få barnen att vilja gå själva, klättra i och ur vagnen när det är möjligt. Ibland kan det räcka för oss i personalen att hålla i en hand eller vara som ett stöd, istället för att själva lyfta. Lite större barn kanske kan klättra upp på skötbordet om vi kör ner det i botten och sen kör upp det när barnet redan är på. På så sätt kan vi spara våra kroppar många lyft om dagen. Jag tänker också att varje hjälpmedel som finns och fungerar att använda sparar på våra kroppar och minskar kanske sjukskrivningstalen i förlängningen.

Annica betonar även hur viktigt det är att ta hand om sig själv.

- Man ska inte glömma att det är ett fysiskt jobb. Att röra på sig både för att ha en grundkondition, bygga lite muskler och som ett sätt att till viss del bli av med stress, tror jag är viktigt. Att ha en positiv fritid som gör att man i grunden mår bra har alltid varit viktigt för mig. Jag tycker också att det är viktigt med sömn, man behöver sova sina timmar för att orka med liv och stoj hela dagarna.

Källor: (1) Folkhälsomyndigheten- WHO och internationell samordning, (2) SVT- Ökad stress inom förskolan – många barnskötare vill sluta, (3) Läraren- Från barnkrubba till förskola
Bildtexter till Reportagebilder: (1)

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional