Hälsa och livsstil

Publicerad 2023-05-30 11:30

Att vara barnskötare handlar inte bara om att passa barn, En barnskötare har ansvar att ge varje barn trygghet och stöd för att barnet ska få de bästa möjliga första åren i deras liv. Det är viktigt att varje barnskötare har insikten om att alla barn är olika och barnens behov skiljer sig från varandra för att barnet ska förstå och utvecklas. En barnskötare arbetar inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens yrke, som exempelvis utevistelse, kreativ lek och utevistelse. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med de andra förskollärarna. Det handlar även om att vara med och forma barnens utveckling och framtid.

 

 

Barnskötaryrket har stor påverkan på hälsan. Enligt arbetsmiljöupplysningen.se så är det många barnskötare och förskollärare som blir både psykiskt och fysiskt belastade av yrket. Ofta får de ont i kroppen av belastande arbetsställningar. Stolar och bord är anpassade efter barnen vilket medför att personalen måste arbeta med böjda ryggar vilket sliter mycket på kroppen, speciellt under en längre tid.

Elina Lindmark har snart gått ut barn och fritidsprogrammet på dragonskolan i Umeå, hon har haft en apl under sin gymnasieutbildning och därifrån fått en rad kunskap och erfarenheter. Vi har intervjuat Elina om hennes tankar kring hur hälsan och välmåendet påverkas av yrket.

Uppdrag psykisk hälsa

- På min apl så ville många barn bli buren och behövde hjälp upp på skötbordet när vi skulle byta blöja, det gjorde så att ryggen blev ganska belastad när man fick bära barnen mycket. Det var även svårt med full bemanning då de lätt spred sjukdomar mellan barnen. Det blev en utmaning då man behövde vara väldigt noga med hygienen mellan barnen, säger Elina.

På de allra flesta förskolorna är det vanligtvis mycket ljud och väldigt höga ljudvolymer när barnen pratar, skriker eller leker. De kan påverka hörseln väldigt mycket och vissa barnskötare använder öronproppar när de är med barnen. Miljön på förskolan kan vara stressig och påfrestande så det är många som utsätts för mycket stress och utbrändhet är vanligt. Jobbet som barnskötare är väldigt fysiskt då man måste böja sig ner mycket och bära på barnen, och det tar mycket på kroppen, speciellt om man är äldre.

Trots att Elina bara har haft praktik på olika förskolor så har hon redan märkt av hälsoeffekterna på yrket och hon har även sett hur vissa av hennes kollegor har blivit påverkade av hur belastande yrket kan vara ibland.

- Både pedagogerna och barnen blev drabbade av att det var mycket sjukdom. Barnen påverkades av att de lätt blev smittade av varandra, men också att dagarna blev mer ostrukturerade då det antingen var pedagoger från andra avdelningar eller vikarier som inte visste om vår avdelnings rutiner. pedagogerna påverkades av att de behövde avlasta för andra avdelningar då många var sjuka, men också att det fanns risk att dem blev sjuka, berättar Elina.

Barnskötaryrket har förändrats väldigt mycket genom tiderna, förr så var det oftast unga tjejer som tog hand om barnen medan föräldrarna var på jobbet utan några direkta mål. Idag är barnskötaryrket fortfarande kvinnodominerat men fler och fler män har börjat hitta intresset för yrket. Idag handlar yrket om så mycket mer än att ta hand om barn. Idag så har barnskötaren en mycket stor roll i barnens liv och har möjligheten att ge varje barn en trygg och bra uppväxt.

- Jag kände att jag hade en viktig roll när jag var med barnen eftersom även fast de var små så observerade de mycket om vad man gjorde och sa, och de förstår mycket mer än vad man tror. Jag tyckte det var fint att många barn drog sig till mig och ville berätta saker för mig för att de kände ett förtroende, berättar Elina.

För att kunna klara av de påfrestningar som yrket ibland medför så är det viktigt att man tar hand om sig själv. Det som är viktigt att både pedagogerna och barnen har en varierad och bra kost, så man orkar de långa dagarna . På många förskolor så har pedagogerna rätt till något som kallas ”pedagogisk lunch", det betyder att pedagogerna får äta kostnadsfritt av förskolans mat när barnen äter. Det är ett väldigt bra initiativ då pedagogerna får äta kostnadsfritt, och maten som serveras är ofta väldigt hälsosam och varierad eftersom det är så viktigt att barnen får i sig bra mat. Även sömn är viktigt, om man inte är utvilad kommer man inte orka lika mycket och ha lika mycket energi under dagen.

-På min förskola så åt vi frukost, lunch, fruktpaus och mellanmål. Det var väldigt välbehövligt då jag märkte hur både pedagogerna och barnen blev påverkade när man var hungrig. Just innan vi skulle äta så var barnen ofta trötta och väldigt känsliga, så det är väldigt behövligt att äta flera måltider per dag, menar Elina.

Eftersom barnen behöver mycket sysselsättning så är man ute väldigt mycket när man jobbar i förskolan. Då är det såklart viktigt att man har bra kläder och att man har “kläder efter väder”. Man ska ha kläder så man klarar av att vara ute i kylan på vintern och även så man klarar av värmen på sommaren. Det som är viktigt när det gäller trygghet är att man vill ha en arbetsplats där man känner sig trygg och bekväm, det är bra med ett bra arbetslag där alla känner sig trygga med varandra. För att minska stressen kan det vara bra att ha mycket planerat och vet att man har en trygg arbetsplats där man kan känna ett lugn.

Trots att barnskötaryrket kan vara belastande och påfrestande för både huvudet och kroppen så är barnskötaryrket mycket givande och yrket innehåller flera friskfaktorer. Eftersom man spenderar mycket tid med barnen varje dag så lär man känna dem och knyter ett band till dem, man vet hur barnet fungerar och vad den gillar/inte gillar att göra. En friskfaktor som är betydelsefull för många pedagoger är när man ser barnen utvecklas eller när de lär sig något nytt, eftersom man bryr sig mycket om barnet och vill att de ska utvecklas. Att få följa barnens första år i livet är något väldigt fint eftersom man får se barnet växa upp och ta nya steg i livet, det medför mycket glädje och man får generellt väldigt mycket kärlek sv barnen, trots att barnen är så små så kan man som pedagog även lära sig saker av barnen, eftersom de har en helt annan och avslappnad syn på livet. När man jobbar på förskola får man mycket fysisk aktivitet då barnen rör på sig mycket och man får även vara mycket utomhus.

-Att få jobba med barn är mycket roligare än jag tänkte förut, eftersom man får lära känna barnen så blir man väldigt glad när de lär sig nya saker och utvecklas. Det bästa när jag var ute på apl var att man fick så bra kontakt med barnen och att alla dagar var olika. Man utvecklas varje dag och lärde sig alltid något nytt, avslutar Elina. 

Källor: (1) Arbetsmiljöupplysningen.se
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Ljud
Fotograf
Research
Video

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional