Hälsa inom barnskötaryrket.

Publicerad 2022-06-07 13:15

Många tänker att barnskötaryrket är väldigt enkelt och att det bara gäller att passa barnen men på andra sidan myntet så ser man att barnskötaryrket är mycket jobbigare än vad man tror.

- Man kan inte planera allt i verksamheten, det är en oförutsägbar miljö, säger barnskötaren Alice Sirfalk.

 

Som barnskötare måste man ge barnen kunskap,trygghet, stöd till att utvecklas och dessutom måste man utgå från att varje barn är unikt vilket ger varje barn olika behov och förutsättningar. Barnskötaryrket är ett utmanande yrke men det finns också väldigt många saker som är positiva och är dessutom väldigt viktiga för samhället därför att föräldrar och vårdnadshavare behöver gå till sina jobb och därför inte kan ta hand om sina barn på dagtid. Hade vi däremot inte haft några barnskötare så hade samhället stannat upp och det blir stora konsekvenser. Det viktigaste för en barnskötare för att hen ska utföra ett bra arbete är självklart att hen har en bra hälsa.

Enligt Arbetsmiljöupplysningen så berättar hemsidan att “Många förskollärare och barnskötare har ont i kroppen på grund av påfrestande arbetsställningar”. Kollegor,lyft ljudnivå och stress är några av de flertal faktorer som påverkar hälsan. I en intervju med barnskötaren Alice Sirfalk i Umeå kommun berättar hon om sina erfarenheter kring välmående och hälsa på arbetsplatsen.

- I yrket är det väldigt många lyft, huksittande, hög ljudnivå och många stressmoment där man måste ha koll på alla barn och höra deras röster så ingen favorisering sker eller att ett barn blir bortglömt. Kollegor, barn och även deras vårdnadshavare och föräldrar har också en stor betydelse för ens psykiska hälsa då man träffar och arbetar med människor hela tiden under mitt yrke, säger Alice.

Alice har bara arbetat som barnskötare i några månader och känner av konsekvenserna av arbetet. Enligt en undersökning som gjordes av SVT (2017) är det en av tio förskolepersonal som sjukskriver sig och det är en väldigt hög siffra om man jämför med hur det ser ut med sjukskrivningar inom andra yrkesgrupper.

- Om jag måste gå mycket till en fysioterapuet så måste man ta in en vikarie och barngruppen förlorar en pedagog som dem känner förtroende till när de kommer en vikarie hela tiden. Det kan vara svårt att få in en vikarie och då blir resten av arbetslaget överbelastade. Det är svårt att lära upp en ny pedagog i förskolans verksamhet varje vecka, säger hon.

Det finns däremot lösningar som fysiska hjälpmedel men även de andra pedagogerna man arbetar med. Alice nämner höjbara skötbord, bekväma och ergonomiska stolar samt lyfningsteknik som några hjälpmedel som kan hjälpa barnskötare att få en bättre hälsa. Hon nämner också att det är jätteviktigt att ta sin rast för att kunna koppla bort från yrket. Vissa kanske tänker att det går att arbeta över sin rast och sluta tidigare men Alice säger att det kan kännas bra för stunden men att det inte fungerar i längden. För att få dessa tips hörda så kontaktar man rektorn och diskuterar om man kan hitta någon möjlig lösning på problemen.

Sammanfattningsvis så är en god psykisk och fysisk hälsa den stora nyckeln till ett bra utfört arbete i långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det man också ska ha koll på är de problem som finns på förskolan och deras möjliga lösningar som man kan prata om i arbetslaget för att både komma på gemensamma lösningar men också för att skapa ett starkare band bland sina kollegor. Man måste också kunna släppa sitt jobb och fokusera på sig själv eller sina egna barn även om det kan vara väldigt svårt så är det bra att kunna ha två olika liv för att få en variation i livet och slippa stress.

Källor: (1) Arbetsmiljöuppkysningen, (2) En av tio på förskolan är sjukskriven.
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Ljud
Fotograf
Research
Video

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional