Gustaf Frödings livshistoria

Publicerad 2018-06-07 06:45

Författare av färglös karaktär, där deras sätt att uttrycka sig både i litteratur och media upplevs som konkurrentens finns det mängder av. Däremot en författare vars val av ord både lyckas rättvist illustrera hembygdens idyll och samtidigt häpna det svenska folket genom att vara Sveriges senare 1800-tals manliga svar på Kim Kardashian är begränsat. Trots omtalade rubriker lyckas Förding närmare 110 år senare vara en av Sveriges mest folkkära författare. 

 

 

 

Senvintermorgonen är vaken, och likt varje onsdag står en lektion i ämnet svenska på schemat. Läraren startar projektorn, redo för att informera om dagens uppgift. Somliga fylls av idéer på en gång, och börjar med uppgiften. Två pojkar, jag och Hampus har inte samma tur, utan sätter oss i ett avskilt rum för att “brainstorma” fram en idé. Vi slås av tanken om att behandla en författare som ej endast har påverkat oss i form av skönlitterära romaner, utan även genom tankeväckande poesi. Rör man sig därefter vidare, djupare in i författarskapets snåriga djungel finns det endast en författare som lyckas uppnå kraven om tankeväckande poesi och ögonbrynshöjande skandaler- Gustaf Fröding.

Ur den fridfulla värmländska hembygden föds en av Sveriges ledande lyriker. En man vars liv är uppbyggt av sorg och psykisk ohälsa, och som samtidigt är folkkär och ihågkommen av generationer efter sin tid. Året är 1860, en tidig sensommarmorgon 22 augusti i Karlstad landsförs. Gustaf Ferdinand Fröding och Anna Eleonora Emilia Agardh har just fött sin första son, Gustaf Fröding. En son som föddes in i en tidigare förmögen familj, vars förmögenhet senare vände till en nedåtgående kurva av ekonomiskt- och psykiskt lidande, vilket kom och forma Gustaf Frödings eget sjukdomsmedvetande. Hans far, Gustaf Ferdinand Fröding, hade fötts in i förmögenhet genom att hans egen far var brukspatron och skogsägare som hade skapat sig en stor förmögenhet. Likaså Frödings mor, Emilia Agardh hade en berömd far, som var biskop i Karlstad med en hemkänsla i det ekonomiska och kulturella ledande skiktet i Värmland. Plötsligt, vid Frödings födsel lämnade hans far deras familj och försvann på en två år lång utlandsresa. Strax därpå drabbas hans mor av förvirring och måste söka läkarvård i Danmark. Under denna period förlitade Gustaf Fröding och hans familj på sina övriga släktingars gästfrihet, eftersom de levde hos dem under en längre period.

Henri Osti

Under Gustaf Frödings skolgång lyckades han först samla ihop medelmåttiga betyg jämfört med övriga elever, men ju längre tiden gick desto mer sjönk hans prestation vilket till slut resulterade i att han blev tvungen att gå om en klass. Trots sina motgångar i skolan lyckades han i juni 1880 ta studenten. Det som ofta förvånar folk är hur han, trots sina svaga resultat i skolan, lyckas bli en sådan framgångsrik poet. Under hans gymnasieår medverkade i den litterära gymnasistföreningen i Karlstad, vilket tyder på en känsla för skrivande. Han ansågs även som en begåvning inom historia samt påläst om det mesta.

Den senare delen av Frödings studentliv möttes han av en dramatisk, och i efterhand tragiskt vändning. Han började sitt studentliv på Uppsala universitet tidigt på hösten år 1880 för att läsa statsvetenskap och lyckades otroligt nog klara latinskrivningen samma termin med godkända resultat. Detta tyder på att Fröding var en mycket intelligent man, vilket senare bekräftades när han skrev likaså intellektuell och poetisk lyrik. Det var ej endast frid och fröjd under hans studieår, utan hans studerande drog in han på en annan mer mörk stig. Stigen visade sig vara en periodvis återkommande behov av överdrift i form av alkoholism och sexuella beroenden, vilket satt spår i hans liv då det följde honom livet ut bestående av psykisk ohälsa och kontroversiell lyrik. Hans sinnessjukdom blev en betydelsefull källa till hans skrivande, vilket fick honom att skriva ett flertal vackra verk som från början inte ansågs som opassande ty de innehöll perverst innehåll, men på senare komma påverka Frödings karriär negativt. Från början ansågs hans “snuskiga” verk romantiska, såsom när hans skrev verket Köpa kärlek för pengar där hans beskrev en fuktig afton i källaren samt Flickor, vilket endast ansågs som ett normalt utlopp för hans ungdomsglädje. Att detta förekom förvånar en inte eftersom kvinnosynen i samhället inte var lika utvecklad och rättvis under denna tid, vilket gjorde att människor inte ifrågasatte uttalanden eller lyrik med diskriminerande innehåll. Hade detta förekommit i det samhälle vi lever i nu skulle det ge omedelbara konsekvenser.

Efter Gustaf Frödings senare studieår fortsatte han djupare in i sitt depressiva mörker, där skuldkänslor var drivmedlet, vilket resulterade i en allt svårare psykos med en rad självmordsförsök. Under hans periodvis depressiva tid led han av grov förvirring. Detta bekräftas ty han från slutet av 1898 genomgick behandling på ett mentalsjukhus under sex år. Det fascinerande, innan denna mörka period i Frödings liv, var att han lyckades färdigställa samlingarna “Gralstänk” från 1898 och “Nytt och gammalt” från år 1897. Enligt en artikeln “Gustaf Fröding” från författarlexikonet Alex.se, behandlar diktsamlingarna poetiskt svåra språkliga abstraktioner såsom tingens enhet och tillståndet för vad som är ont och gott, vilket Fröding skickligt lyckades beskriva.

Trots en beständig spiral av illa välmående lyckades Gustaf Fröding stundtals må bättre på grund av aktsam vård, men han depression kom alltid att kvarstå. Fram till att hans ohälsa blev ett dödligt faktum, förblev han en man med ständig depression vars sista tid förflöt på ett lantställe i Gröndal på Djurgården i Stockholm. Gustaf Frödings sista dag som en levande man var den 8 februari 1911 och hans begravning slog hårt på det svenska folket i form stor sorg och manifestation.

Året 1891 utger Gustaf Fröding sin första diktsamling under titeln “Guitarr och dragharmonika”. En samling på 59 dikter indelat i fyra olika avdelningar, “värmländska låtar”, “griller och grubblerier “stämningar och stämningsbilder” och “likt och olikt”. Redan här ser man på Frödings originella sätt hur han använder språket till att få texterna att likna musikaliska stycken samt en vridning på orden för att framhäva en tydlig dialekt i textform, något som kom att känneteckna Fröding i hans karriär. 

Mando Diao

År 1898 gavs Frödings dikten “en morgondröm” ut i sex avsnitt. En dikt som än idag får ta hård kritik och fortfarande är klassad som en mycket kontroversiell text. Idag på helt andra grunder än 1896 men lika hårt stämplad för det. När dikten först kom ut recenserades den av Karl Warburg och fick ta många smällar för sin samlagskildring och för den tidens snuskiga uttryck. Idag hade den förmodligen fått ta hård kritik för sin skildring av den ariska kvinnan. Dikten lyfter fram ett land där den ariska rasen härskar, nakenhet och skönhet betraktas som vardag.Fröding fick genomgå en rättegång efter att diktsamlingen släpptes men friades efter två timmars överläggning.

Fröding har idag verk som i princip hela svenska folket har hört åtminstone en gång utan att dem förmodligen vet om det. “Strövtåg i hembygden” som för första gången släpptes 1896 ur diktsamlingen “Stänk och flikar” är en skildring av en man som återvänder hem efter att ha förlorat sin far. Rakt igenom handlar texten om hur han går igenom det vackra landskapet kring “Alsterns dal” där barndomshemmet ligger. Dikten är full av sorg och saknad och lämnar läsaren med en tom känsla i kroppen. 

År 2012 gjordes en nyinspelning av dikten av den svenska indiegruppen Mando Diao som nådde etta på svensktoppen och slog rekord på 86 sammanlagda veckor. Låtens framgång är förmodligen baserat på den mjuka tonsättningen som är lagd på den vackra, sorgliga texten som fortfarande tilltalar svenska folkets öron. Till skillnad från andra författare genom tiderna lever Frödings verk kvar ibland oss i modern musik. Hans texter förblir en inspiration för författare samt musiker än idag. Dagens samhälle kommer alltid bevara minnet av en av Sveriges ledande lyriker.
 

Källor: (1) Gustaf Fröding, (2) Gustaf Fröding, (3) Alex.se
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Fotograf
Research
Video

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional