Grunden för ett bra arbetsliv som väktare

Publicerad 2023-05-26 12:04

I detta reportage ska vi reda ut hur man som väktare kan lyckas med ett långt och hälsosamt arbetsliv. Väktaryrket är ett varierande yrke och det finns många olika arbetsuppgifter. Det är ett väldigt fysiskt arbete, då man rör på sig mycket under varje arbetspass. Det kan vara psykiskt påfrestande eftersom mycket av arbetet sker på natten vilket kan påverka det sociala livet.  

Nu tänkte vi gå in på en del saker som är viktiga att tänka på när man jobbar som väktare. Först och främst, vad gör en väktare och vad innebär det att vara väktare? Enligt arbetsförmedlingen.se så skriver de att en väktare är en person som jobbar för ett bevakningsföretag och utför bevakningsuppgifter som att rondera runt eller i byggnader samt åtgärda utlösta larm på både privata- och företagsobjekt. En väktares roll är även att förebygga och förhindra olyckor samt brott i samhället.

Det är väldigt viktigt med en bra hälsa som väktare. Enligt WHO.int så beskrivs en bra hälsa när man mår både fysiskt och psykiskt bra. Samt att man har ett socialt välbefinnande. Fysisk bra hälsa är när man äter bra, motionerar regelbundet och sover bra. Det ingår också att undvika tobak, alkohol och narkotika. Psykiskt bra hälsa är när du har en bra balans mellan dina positiva och negativa känslor. Det är också att du känner dig nöjd med livet och känner att du har en bra familj, vänner och människor runtomkring dig. Det är viktigt med en bra hälsa som väktare både fysisk och psykiskt. Eftersom man kan jobba mycket natt och är oftast ensam, så är det bra att kunna ha någon att prata med exempelvis kollegor eller familj för att fortsätta kunna ha en stabil psykisk hälsa. En god fysisk hälsa är också bra att ha som väktare eftersom att man rör på sig mycket och går väldigt mycket under en arbetsdag.

Mathilda Gustavsson

Andra viktiga saker att tänka på när man jobbar som väktare:

Kost - Som väktare måste man få i sig mat som ger en energi, bygger upp muskler och stärker vårt immunförsvar. Vid nattarbete så kan det vara bra att ha ett måltidsmönster som man följer både när man jobbar och är ledig. På natten så är det bra att ha varm mat och dryck. Det kan också vara bra att inte äta så mycket på natten bara lite för att stilla värsta hungern.

Sömn - Våra kroppar är inställda på att sova under natten, under natten så sjunker vår kroppstemperatur, matsmältningen försämras, och hjärtat slår långsammare. Enligt BYA.se i häftet “Nattugglan - om nattarbete och hälsa” så skriver dom att det finns studier som visar att nattarbetare sover överlag sämre än personer som inte jobbar natt. Som nattarbetare så måste man sova cirka 7-8 timmar.

Psykisk ohälsa (stress) - Kurera.se skriver i sin artikel “Mat för nattarbete" att under natten när vi sover så produceras melatonin av ämnet serotonin och under dagtid minskar melatonin ämnet och serotonin tar över. Man behöver serotonin för att minska stress och nedstämdhet. Vilket blir ett problem när man jobbar natt för då är det inte lika mycket serotonin som finns och hjälper mot stress. Därför är det viktigt att lyssna på kroppen när den ger ut signaler att den inte mår bra. Det är också viktigt om man känner att man blir för stressad eller mår dålig på jobbet att man söker hjälp.

Socialt - När man jobbar som väktare kan det bli svårare att ha ett socialt liv speciellt på natten då man oftast jobbar själv. När man jobbar natt så sover man på dagen och är vaken på natten. Därför kan det bli svårt att ha ett socialt liv när man sover och alla andra är vakna och när man själv är vaken så sover alla andra exempelvis kompisar och familj. Därför är det bra att umgås med familj och vänner när man har tid så man fortfarande har ett bra socialt liv.

Sjukdomar - Kurera.se skriver i sin artikel “Mat för nattarbete" att under nattetid när vi sover så produceras en hög halt med tillväxthormoner som ger en hög insulinresistens. Därför behöver de insulinproducerande cellerna arbeta ännu kraftigare vid nattarbete som till exempel vid väktaryrket då vi äter under natten men det är inte alltid så att cellerna orkar med att producera så mycket som man behöver och då finns det en risk att man kan få diabetes typ 2.

Vi har intervjuat två väktare som jobbar på Avarn Security i Umeå. Vi frågade dem om vilka problem/utmaningar yrket kan medföra och vilka som drabbas av det. Deras svar var att arbetet är väldigt oförutsägbart. Även om det finns en plan och en instruktion för dagen så betyder det inte att dagen alltid ser ut så. Arbetet innebär att man hamnar i kontakt med psykisk ohälsa eller människor som hamnat snett i livet. Där är det viktigt att kommunicera rätt. Det kan vara utmanande att arbeta ensam samt att tänka på sin egen säkerhet i alla situationer. Då man oftast är själv och först på plats måste man kalkylera risker snabbt då kollegor kan vara långt bort. De som drabbas av problemen beror först och främst på situationen. Väktare kan bli utsatt för risk att bli drabbad av hot och våld. Det kan även påverka andra människor ifall väktaren inte hanterar en situation på bästa sätt.

De anser att konsekvenserna för samhället, individen och folkhälsan av problemet och utmaningarna är att samhället påverkas ifall väktare inte kan utföra jobbet på ett säkert sätt. Individen kan påverkas av att samhället blir otryggare ifall väktare inte kan utföra sitt jobb. Individen kan även påverkas ifall väktare inte har rätt utrustning eller utbildning för att hantera hotfulla situationer.

 - Folkhälsan kan påverkas positivt ifall väktare ökar tryggheten. Folkhälsan kan även vara negativ ifall väktaren blir utsatt för våld och inte kan utföra sin uppgift. Den individuella hälsan är att man i värsta fall dör / blir skadad på jobbet. Detta är inte enbart fysiskt utan även psykiskt. Det kan också vara att en kollega blir skadad som påverkar en själv då man oftast skapar starka band på jobbet. De lösningar som finns på konsekvenserna är utbildning, mer befogenheter, relationsskapande i utsatta områden samt att jobba två och två.

Vad som är viktigt att tänka på enligt dom vi intervjuade när man pratar om kost, sömn, kläder, trygghet och stress är att se till att äta ordentligt då det är ett aktivt arbete och kräver att du presterar när plötsliga händelser inträffar. Man ska dessutom inte ta på sig för mycket jobb. Det är viktigt att se till att inte växla dygn för ofta mellan natt/dag jobb. Man måste sova ordentligt då det krävs att man är alert. 

- Kläder som man ska bära är rätt uniform med (funktionsbeteckning) samt bära den utrustning man har såsom överfallslarm och om det behövs batong och skyddsväst. Man ska även vara beredd att jobba i alla väder och när det är kallt kan man tänka på lager på lager. Trygghet är att man alltid ska tänka på sin egen säkerhet först. Som vi skrev innan så är det viktigt att tänka på sitt eget mående och de tycker dem också. De menar att man inte kan hjälpa andra om man är skadad och mår dåligt själv. För att minska stress ska man vara mentalt förberedd på osannolika händelser, ta stöd av kollegor. Vi är alltid ett team som bryr sig om varandra. Man ska inte vara rädd för att göra misstag.

- Det bästa med arbetet är kollegorna trots att det oftast är ensamarbete så kommer man komma närmare sina kollegor än på ett vanligt kontorsjobb där man sitter bredvid varandra. Alla dagar ser annorlunda ut och man lär sig alltid något nytt. De uppskattar de lärorika händelser som gör att man växer som person. Man vågar prata med folk, ta kontakt med människor och lära sig saker man kan använda sig av i vardagen. Variationen på arbetet och att det finns så många olika inriktningar.

Sammanfattningsvis så är väktaryrket ett väldigt varierande jobb, nyckeln till ett långt och friskt arbetsliv är en god hälsa. Man måste sova cirka 7-8 timmar för att orka jobba under dom långa arbetsdagarna man har, dessutom måste man äta ordentligt med energirik mat för att ha bra med energi under arbetspasset. Det är viktigt att tänka på att ta hand om sin psykiska och fysiska hälsa genom att lyssna på sin kropp och veta när man måste ta en paus. För det är som en av de väktare vi intervjuade sa: 

"Man kan inte hjälpa andra om man själv är skadad eller mår dåligt".

Källor: (1) Arbetsförmedlingen , (2) Arbetet.se, (3) Nattugglan, BYA, (4) Kurera.se , (5) Sunt arbetsliv
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional