Framtidssäkra ditt CV: Medieproduktion på Upplands-Bro gymnasiet

Publicerad 2024-01-29 17:26

-Stor del av kommunikation sker med hjälp av bilder, flera tusentals bilder varje dag, säger Annelie Almstedt, lärare på UBG.
Medieproduktion väcker intresse. Praktiska och teoretiska ämnen på Upplands-Bro gymnasiet kombineras för att ge eleverna större möjligheter till utveckling.

På Upplands-Bro kommuns enda gymnasieskola är skoldagen för många elever snart vid sitt slut. Samhällstrean i klass SA21B har under sitt sista år innan studenten blivit introducerade till ett nytt ämne, något de aldrig under sin långa skolgång studerat tidigare. Det lämpligt namngivna Upplands-Brogymnasiet (ofta förkortat som UBG) erbjuder ett brett utbud av linjer både inom de teoretiska och praktiska områdena. Antingen kan man välja att specialisera sig på bilar på fordonsprogrammet eller kanske vill man bilda ett eget UF-företag, då finns det också möjligheter för det också. Eller väljer man den nya kurs SA21B läser just nu, en tämligen unik kurs i form av medieproduktion. På skolan finns det två lärare som är kunniga i ämnet och som samtidigt ansvarar för skolans marknadsföring – något man kan tänka sig skolan vara ganska bra på i och med de kunskaper som finns där.

Efter att ha studerat kursen i snart en termin är vi själva ganska bekväma i ämnet och dess innehåll och på så sätt skulle hela det här reportaget kunna vara en sammanfattning av det vi lärt oss hittills. Men för att få en djupare bild av ämnet, dess innebörd och elevers generella inställning till det, satte vi oss ner med två av de ansvariga lärarna för ämnet, Annelie Almstedt och Ann Arvedal, och fick just det, en djupare bild.

Vi som elever har stått oense med varandra angående ämnet medieproduktion, om hur vår inställning till ämnet var men även hur vår uppfattning av undervisningen förändrades under tid. För att ge oss en helhetsbild gällande denna fråga så kom våra ämneserfarna lärare till stor nytta.

Annelie och Anns uppfattning stämmer överens med vår uppfattning, det är ett faktum att elevers inställning till dessa typer av ämnen är väldigt splittrade. Något dem säger rör sig kring två indelningar av elevers inställning som står tvärs emot varandra.

-Jag tror att många elever har en positiv inställning till detta ämne då det är kul med något nytt i kontrast emot dem “vanliga” teoretiska ämnena. Sen finns det andra elever som har en negativ inställning då intresset helt enkelt inte finns där, dem upplever estetiska ämnen som tråkiga och onödiga men framför allt svåra, säger Annelie Almstedt.

Trots dessa blandade åsikter och inställningar angående estetiska ämnen visar resultaten på framgång över tid, både gällande elevernas engagemang och betyg. Lärarna förklarar att man med väldigt grundliga kunskaper lätt fastnar för ämnet. När du besitter kunskaper för att skapa saker, där din kreativitet är din enda begränsning, så stärker det dina ambitioner i samband med att glädjen och friheten finns där.

-På förhand tänkte jag att medieproduktion, eller egentligen att estetiska ämnen rent allmänt skulle vara extremt tråkigt. Men det visade sig att jag hade fel. Jag skulle nästan säga att jag är mer engagerad inom medieproduktion än flertal övriga ämnen här på gymnasiet, säger en elev i årskurs 3 på samhällsprogrammet.

Annelie Almstedt

Det var en stämning man kände av på plats i klassrummet. Varje elev som individuellt arbetar med sitt personliga projekt. Det är en lugnande och positiv arbetsro i klassrummet som grundar sig i att eleverna faktiskt tycker att arbetet är intressant och roligt.

En positiv syn på de mer praktiska ämnena brukar fler elever ha som har det tufft i de teoretiska ämnena. Ann berättar att en sådan omväxling i miljö kan visa andra styrkor bland elever. Kontrasten använder andra delar av hjärnan vilket frigör nya idéer som inte används i teoretiska delarna.

- Ja många som tycker att det är omöjligt tycker det senare är kul. Bra att ha på CV, hjälper att få jobb. Min son använde det och fick honom ett jobb.

Ann menar att angående användandet av praktiska ämnen som komplettering till de teoretiska så får man bättre möjligheter i jobblivet.

Trots att många elever haft dålig inställning till ämnet och hoppats på något annat går det inte att se över de potentiella fördelarna ämnet kan ha både för eleverna i dag och i framtiden. Medieproduktionen är nog här för att stanna – ett framtidsämne.

Källor: (1) Annelie Almstedt , (2) Ann Arvedahl
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional