En polisinspektörs syn på ungdomskriminalitet

Publicerad 2022-06-01 15:30

Ungdomsbrottslighet är ett stort problem i samhället och polisen jobbar mycket med att motverka det. Vi befinner oss på Järvaveckan 2022 och har intervjuat polisinspektören Therese Shekarabi som berättar om ungdomsbrottslighet och allt vad det innebär. 

 

Vad innebär det att vara polisinspektör? 

- Vi har lite olika grader. De är inte jätteviktiga men med dem följer olika funktioner, som i militären. 

 

Jobbar ni mycket med att förebygga kriminalitet hos ungdomar?

- Jag är kommunpolis som det heter och vi jobbar ju nästan bara brottsförebyggande. Ungdomar och nyrekryteringar är den viktigaste frågan och lite som de håller på och diskuterar nu på scenen här i bakgrunden så har vi ju problem med skjutningar och gängkriminalitet men vi har också väldigt många frihetsberövade och det går hyfsat bra i våra mordutredningar just nu men problematiken är att vi inte har så många nya poliser. 

 

Hur vanligt är det att unga begår brott jämfört med vuxna?

- Jag har inte exakta siffror men unga män är i högre grad både brottsutsatta och gärningspersoner så man brukar säga att det finns en ålder där man är som mest brottsbenägen och det är ungefär mellan femton till tjugoett år. 

 

Vilka brott är det som oftast begås av ungdomar?

- Det ser också lite olika ut. I mitt område som är Järva, Spånga - Tensta och Rinkeby så är det dels de mer klassiska som ungdomsrån, misshandel osv. men också så ser vi att internetbedrägerier och den typen av brott är ganska utbrett och sen är det narkotikabrott. 

 

Varför dras ungdomar in i kriminalitet?

- Det kan ju vara olika anledningar men i Järva har vi tre särskilt utsatta områden där vi brukar prata om att man innesocialiseras i gängen. Det är så normaliserat att man erbjuds narkotika men också vapen och våld i sin vardag så man tänker inte på att man går med i ett gäng utan man hänger bara med sina kompisar eller grabbar som man har vuxit upp med och det är tyvärr ett alternativ att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Att rehabilitera unga som begår brott är ju väldigt viktigt men hur lindriga är straffen för ungdomar jämfört med vuxna?

- Vi har ju straffrabatt för ungdomar och man kan ju ha många olika åsikter och det är ju egentligen en politisk fråga men det vi kan se att det som faktiskt ger resultat är när vi går in i väldigt tidig ålder tillsammans med socialtjänsten. Vi kanske kan ge socialtjänsten en lägesbild som de behöver och de har ju verktygen att hjälpa ungdomar ur kriminalitet för det är ju det som är områden. Vi ser inte att höjde straff per se är en lösning men i de värsta fallen och när man blir äldre så måste vi höja straffen. 

 

Är rabatterade straff för folk under arton?

- Det är faktiskt enda upp till tjugoett. Det har man sett över nu och det kommer en straffskärpning och för två år sedan kom det straffskärpning vad gäller vapenbrott som har varit väldigt framgångsrik och innebär att man börjar med lägst två år på straffskalan. Det gör dock så att vi ser att man lägger så att säga vapnen på yngre och yngre personer då man blir straffmyndig då man blir femton. Och barn under femton är det bara socialen som tar hand om. 

 

 

 

Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Ljud
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional