"Det gäller att kunna leverera ett bra pass"

Publicerad 2022-06-01 09:15

Vilka utmaningar finns det egentligen inom yrket gruppträningsinstruktör? Hur gör man för att kroppen ska hålla i det kroppsliga arbetet?
- Tänker man inte till gällande sin träning är det lätt att kroppen tillslut ger upp, säger Angelica Kny Vesterlund, gruppträningsinstruktör på IKSU sport.

1968 tog Les Mills sin början, och är idag den största kompositören inom gruppträning. Les Mills erbjuder allt från cykling till yoga, med förkorrigerade pass som instruktörerna följer till punkt och pricka. Utvecklingen har kommit långt och gruppträningen ser inte ut att försvinna i första taget. Det arbete som gruppträningsinstruktör hjälper till och ökar folkhälsan, idag är det många som är i behov av coachning i deras träning.

Att jobba som gruppträningsinstruktör kan innebära en rad olika uppgifter. Det är ett brett område, som handlar om att inspirera och motivera. Det huvudsakliga syftet som gruppträningsinstruktör är att sprida glädje, svett och en stimulerande puls under ett pass. Precis som en PT måste du kunna utföra övningar rätt och kunna anpassa utefter deltagarnas olika erfarenheter - regression och progression. Det handlar om gemenskap mellan deltagarna, men även kollegor. Man ställer upp för varandra och hjälps åt att komma framåt. Eftersom att yrket är så brett medkommer många olika utmaningar och erfarenheter.

- Jag har gjort det mesta, ramlat av scenen och tagit med micken på toaletten, säger Sofia Johansson, gruppträningsinstruktör på IKSU sport.

Utifrån ett samhällsperspektiv påverkas hälsan både positivt och negativt av ett sådant här yrke. Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.”. Gruppträningsinstruktörer har ett stort behov av att arbeta med kroppen, vilket ställer många krav, både fysiskt och psykiskt. Samtidigt som det är viktigt att planera sin träning, kost och hälsa så är det också viktigt att hitta en balans mellan dessa faktorer. Hälsan får inte komma i andra hand. I detta arbete har man ett stort ansvar över andras rörelse i vardagen. Utan gruppträning skulle allt fler sitta stilla, då gym eller lagsport inte är för alla.

Sofia Johansson och Angelica Kny Vesterlund är två lärare på idrottsgymnasiet, på Dragonskolan i Umeå. På deras fritid arbetar de båda som gruppträningsinstruktörer på IKSU sport, med 1-2 pass i veckan, något de gjort i närmare 20 år. Förutom det är de även utbildad personlig tränare. Men PT-yrket är inget de jobbar aktivt med idag. På deras pass på IKSU sport arbetar de lite olika. Angelica jobbar med Les Mills, koreograferade och förutbestämda pass, som kommer ut en gång i kvartalet. Sofia jobbar med egen koreografi, vilket ger henne fler möjligheter och mer frihet.

De båda upplever att det finns många utmaningar med jobbet.

- Då jag varit instruktör i snart 20 år så märker jag att jag gärna vill ha en hög ljudvolym för att få samma känsla på passen. Musiken är viktigt och jag har nog vant mina öron med hög musik. Vi har larm som signalerar i olika färger om volymen är för hög och jag ligger alltid lite för högt. Dumt, men annars blir det inte samma känsla på passen. Så jag måste lära mig att inte höja för tidigt på passet utan vänta lite så att vi kan ha lite högre på slutet, säger Sofia angående ljudnivån under passen.

Detta påverkar henne vidare utanför salen då hon ofta vill ha det tyst i hemmiljön. Angelica tycker inte att hon påverkats speciellt mycket av ljudet men upplever större problematik kring stressen. Stressen att ta sig i tid till passen, efter sitt ordinarie jobb, pressen att leverera, kraven och förväntningarna från deltagarna ska uppfyllas. Alla dagar är energin inte på topp.

I jämförelse med andra jobb är arbetet som gruppträningsinstruktör mer fritt. IKSU sport vill att deras instruktörer kör två pass i veckan, men det är ett krav som Sofia i dagsläget känner är orimligt och det har IKSU överseende med. Detsamma gäller arbetstiderna. Även fast tiderna är obekväma sätter man sina tider själv för det mesta. Dessutom är konkurrensen på marknaden så stor, som missnöjd instruktör är det enkelt att byta till ett konkurrerande gym.

Förutom dom obekväma arbetstiderna så är det lätt att arbetet följer med en hem. Detta är både Sofia och Angelica vana vi då de även jobbar som lärare. Men detta gör att den originella arbetstiden inte blir allt arbete som läggs ner. Angelica måste vid ny release inom ca 2 veckor kunna sitt nya Les Mills pass, det förväntar sig deltagarna, men även arbetsplatsen. Detsamma gäller för Sofia som måste själv komma på sina steppass, och kontinuerligt byta ut dem. Detta är viktigt för att behålla sitt deltagarantal. Det är något båda två anstränger sig mycket kring. Angelica menar på att:

- Det gäller att kunna leverera ett bra pass. Alltså att kunna passet, kunna koreografin. Kunna leverera och visa en personlighet. Ta i, för då vet jag också att det inspirerar ganska mycket (...). Det gäller då att innan pass gå igenom det, lyssna på låtarna i bilen på vägen dit. Lägga ner kvällar till att lära sig den nya releasen, för att kunna leverera.

Varför det i princip nästan inte är någon som har gruppträningsyrket som heltidsjobb grundar sig i att det inte är rimligt i längden. Varken kroppen eller hjärnan orkar med. Att jobba på heltid skulle innebära att man kör 7-8 pass per dag, det skulle kroppen snabbt ta skada av. Vid träning bryts kroppen ner, och den måste få tid att återhämta sig skriver Doktor.se, kring överträning. Därtill även orsaken till att varför många faller ner i överträningen, återhämtningen uteblir. Vidare menar hemsidan på att “Vid överträning kan motivationen börja bli till tvång och resultera i att prestationerna försämras. Träningen kan bli ett ”måste” för att man ska känna sig nöjd med sig själv, samtidigt som motivationen och lusten att träna inte längre finns där.”. Överträning kan i värsta fall leda till depressioner, och förutom det så är det vanligt att man får en ökad puls och infektionsrisk, även trötthet är ett vanligt symtom vid överträning. Det är många som själv inte vet att det hamnat i överträning. Det är därför så viktigt att lyssna på sin kropp, speciellt i detta yrke.

För att hitta en sund balans mellan sin träning och det övriga livet är det viktigt att man planerar sin träning. Det har jag som PT lärt mig, och även något Sofia och Angelica förespråkar. De båda önskar att deras egen planering blev bättre. Sofia som under många år jobbat som idrottslärare har med tiden insett att det inte går att vara med i alla aktiviteter som lärare. Ibland får man stå över fotbollen och volleybollmatchen som ser så kul ut. Angelica som tränar mycket på sina arbetsplatser räknar inte in dessa timmar som träning. Hon tränar 5-6 gånger i veckan, utanför sina arbeten. Vilket hon själv ibland reflekterar kring, då många bäckar små kan leda till överträning.

Precis som WHO definierade god hälsa som, handlar träningen om att hitta sin egen balans. Vilket även gruppinstruktörer själva kämpar med. Det är därför viktigt att i samband med träning tänka över vilka faktorer som blir påverkade. Utan den goda hälsan kommer kroppen att brytas ner, vilket kan ge allvarliga konsekvenser. När yrket kan vara något ensamt är det viktigt att lyssna på sig själv. Det är viktigt att tänka på att extrajobbet måste komma i andra hand, övriga omständigheter måste komma först. Det leder till ett hälsosamt tränande.

Källor: (1) Folhälsomyndigheten, (2) LesMills, (3) Doktor.se
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional