Dålig hälsa hos barnskötare

Publicerad 2022-05-24 09:04

Barnskötaryrket kan ha stor påverkan på hälsan. Var tionde förskolepersonal sjukskriver sig.
- Det är väldigt utmattande, säger barnskötaren Ida Berglund.

Att vara barnskötare innebär så mycket mer än att bara passa barn. Som barnskötare ger du barnen trygghet, uppfyller deras behov, kunskap och stöd att utvecklas till egna och starka individer. Man måste jobba utifrån att alla barn är olika och har olika behov och därefter utforma den pedagogik man utför. Det är ett arbete med många utmaningar men samtidigt väldigt givande på många sätt. Barnskötare är också extremt viktiga ur ett samhälleligt perspektiv, då vårdnadshavare måste gå till arbetet och alltså inte kan ta hand om sina barn. Utan barnskötare kan vi alltså inte arbeta i lika stor utsträckning, vilket leder till att samhället stannar av och det blir stora konsekvenser. Men för att en barnskötare ska kunna utföra ett bra arbete behöver hen ha en god hälsa.

Enligt WHO är definitionen av hälsa “Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Det finns ett flertal faktorer inom barnskötaryrket som påverkar hälsan: ljudnivån, lyft, stress, och kollegor för att nämna några. I en intervju med barnskötaren Ida Berglund i Umeå kommun berättar hon om sina erfarenheter gällande hälsa och välmående på arbetsplatsen.

- Det blir mycket lyft av olika slag, bärande och att sitta på huk om man inte har en pall. Ens kollegor, barnen och föräldrar kan vara en del där både den sociala och psykiska hälsan påverkas då jag jobbar med människor, säger Ida.

Trots att Ida bara jobbat som barnskötare i några månader så känner hon av hälsoeffekter av arbete. Enligt en undersökning gjord av SVT (2017) sjukskriver sig en av tio förskolepersonal, vilket är extremt höga siffror jämfört med andra branscher.

- Jag har hört många på förskolan jag jobbar på som har sjukskrivits, och jag förstår redan varför det gått så långt för dem, säger hon.

Låt säga att ett arbetsliv är ungefär 40 år. Då är det 40 år av barnskrik, stress, långa dagar, brist på vikarier och blöjbyteslyft. Detta kan leda till kroppsliga problem som tinnitus och ryggont men även sömnproblem och utbrändhet. Man möter även svårigheter gällande barnen som måste hittas lösningar på för att främja utveckling, men också föräldrar som man måste samarbeta och samtala med vilket kan vara påfrestande - speciellt om man har olika syn på saker och ting. Detta kan leda till psykisk utmattning då man kan ha svårt att lämna jobbet på jobbet. Det blir lätt att man grumlar och försöker hitta lösningar konstant, även i soffan en lördagkväll då man egentligen borde slappna av. Ida säger i intervjun:

- Det kan ju ibland vara svårt att lämna jobbet på jobbet då man alltid försöker hitta lösningar, det är väldigt utmattande.

Ens kollegor är några som man som barnskötare jobbar mycket nära. Man tvingas samarbeta för att lösa dagen och därför är kollegorna något som kan påverka ens trivsel och arbetsvilja. Då det just nu är lite vikarier tillgängliga samt att fler sjukskrivningar bidrar till brist på personal, vilket leder till att man som arbetslag verkligen måste ställa upp för varandra och bidra med positiv energi.

- Man måste ha en god stämning i arbetslaget för att vara en motivation och pepp till varandra. Utan att man hjälpa varandra, att nå samma mål och en gemenskap ger man bara varandra negativ energi och ett tyngre jobb än nödvändigt, säger hon.

Som tur är finns det hjälpmedel och lösningar för att ändå kunna ha ett hälsosamt och långvarigt arbetsliv som barnskötare, stora som små. Genom att höra av sig till rektorn på förskolan så kan man be om att införa de åtgärder som man känner fattas på förskolan. Även om man för stunden kanske känner att man klarar sig bra och har energi så är det mycket bra att man vidtar åtgär det för att främja en fortsatt god hälsa i arbetslivet. Men ens livsstil påverkar ju självklart också så se till att få riktigt med vila, sömn och att göra saker utanför jobbet som gör dig glad, t.ex. hobbys.

- Ergonomiska hjälpmedel, öronproppar, teambuildingaktiviteter, möten där hälsa diskuteras, bättre schema, tillräckligt med semester/vila, tror Ida är hjälpande insatser.

En god hälsa är alltså nyckeln till ett hållbart och långt arbetsliv men för att detta ska vara möjligt så krävs det att man har koll på de påverkande faktorerna för att då kunna förebygga. Försök skapa en god stämning och tillit i arbetslaget för att kunna hjälpa och stötta varandra, ta hjälp av ergonomiska hjälpmedel, säg ifrån och ta ställning gällande scheman och arbetsbelastning. Försök också lämna jobbet på jobbet, trots att det kan vara svårt. På så sätt får du vila på riktigt under dina lediga dagar och undviker utbrändhet och onödig stress. Då kommer vi främja hälsan och minska antalet sjukskrivningar. Det är ett underbart och viktigt jobb som kan ge mycket energi och positivitet om man tar hand om sig själv under tiden.

Källor: (1) SVT - Sjukskrivning bland förskolepersonal ökar, (2) Folkhälsomyndiheten - WHO och internationell samordning
Bildtexter till Reportagebilder: (1)

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional