Barn och ungas välmående

Publicerad 2023-11-10 11:45

Hej! Vi är två tjejer på tolv jordsnurr! Vi har intervjuat 3 personer på våran skola om barn och ungas välmående. Vi vill att alla ska känna sig trygga i skolorna.

 

Vi har intervjuat 3 personer på våran skola om barn och ungas välmående. Vi vill att alla ska känna sig trygga i skolorna. 

Barn och ungdomars trygghet och välmående i skolan

Vi är två tjejer på tolv jordsnurr vi berättar om ungas trygghet och välmående i skolan.

Stina Ekermann Skolkurator på Elyseum och Gustaviskolan

– Att läraren ska skapa en trygg stämning i klassen och så att alla ska kunna få uttrycka sig. Att man hjälps åt och ser till så att alla får vara med. Fråga hur det är och säga till om man vill hitta på någonting.

Anders Wallin, rektor på Elyseum.

– Våga se och orka se vad som händer i och utanför lektioner. Vi har tre bra regler som vi har på skolan 1. var rädd om dig själv 2. var rädd om andra och 3. var rädd om miljön. Det är något som vi som vi på skolan behöver jobba på: För man inte ska behöva planera vem man ska vara med under dagen vart och vilka man ska vara med under rasterna. Det är betydligt lugnt på Elyseum, det är bara nån gång ibland som det kan vara lite oroligt t ex på sista lektionen eller vid lunchen.

För elever:

Vad tycker du att lärarna ska göra så att alla känner sig trygga i skolan?

Vad tycker du att eleverna ska göra så att alla känner sig trygga i skolan?

Känner du dig trygg i skolan?

Vad skulle du göra om du ser någon som sitter ensam?

Känner du någon som inte mår så bra?

Har du känt dig otrygg i skolan någon gång?

För elever:

Vad tycker du att lärarna ska göra så att alla känner sig trygga i skolan?

Vad tycker du att eleverna ska göra så att alla känner sig trygga i skolan?

Känner du dig trygg i skolan?

Vad skulle du göra om du ser någon som sitter ensam?

Känner du någon som inte mår så bra?

Har du känt dig otrygg i skolan någon gång?

Ture, elev på Elyseum. 

– Inte ha glasdörrar om något händer. Alla ska säga hej till varandra varje dag. Ja, Ture känner sig trygg i skolan för att lärarna är toppen och eleverna beter sig mycket bra. Och han har bra vänner.. Han skulle fråga om hen ville ha baguette och ge personen komplimanger, och säga att hen är bäst i världen. Han känner inte någon som mår dåligt. Han säger att alla peppar och uppmuntrar varandra. Nej, han har inte känt sig mobbad någon gång. Alla är jättesnälla.

 

 

 

Källor: (1) Anders Wallin, (2) Stina Ekermann, (3) Ture
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional