August Strindberg

Publicerad 2018-06-07 06:45

Människan med ett författarskap som i sin helhet omfattar närmare sjuttio band och oräknat över 10 000 brev. Han som skapade konflikter och debatter som kom att bli orsaken till ett nytt litterärt skrivsätt. En av Sveriges mest kända litteratur författare, dramatiker och tillbakadragna personlighet. Människan som visar sitt liv genom sina böcker. August Strindberg. Författaren utan gränser. 

 

Året 1849 faller det tunga regndroppar från himlen. Klockan 9.00 samma dag föds Johan August Strindberg i det stora huset, Sundhetskollegiets hus, som då var beläget på Riddarholmen i centrala Stockholm. Riddarholmen bestod liksom idag av Riddarholmskyrkan, Gråbrödraklostrets kyrka och där Birger Jarls torg omgavs av palatsen vid namn Sparres, Wrangels och Stenbocks, som ger känslan av den svenska stormaktstiden. Den mäktiga statyn som är utformad till Birger Jarl, avskärmades av Hessensteinska palatset. Den wrangelska backen leder med sin lutning ner mot Norra Riddarholmshamnen och Riddarfjärden. Strindbergs barndomshem kom senare att rivas år 1863. Strindberg var vid denna tid tredje syskonet i syskonskaran som senare skulle bestå av hela sju barn. Redan på fädernet tillhörde han en känd borgarfamilj. Detta då hans pappa jobbade som ångbåtskommissionär och var ansvarig för godstrafiken på Mälaren och Göta kanal. Hans mor, Eleonora Ulrika Norling, hade däremot levt ett enkelt liv som en religiös värdshusflicka.

Författaren August Strindberg levde ett hektiskt liv med hela tre äktenskap och fem barn. Han hann med långa utlandsresor, att bo på flera hemadresser, vara med i flera rättsprocesser, att besitta otaliga vänskapsförbindelser och hysa brytningar som i antal nästan var lika många. Under denna tidsepok var det mycket ovanligt med långa utlandsresor och att inneha och bryta vänskapsförbindelser. Bara tanken om att åka på utlandsresor var för många svår att förstå. Varför skulle de lägga pengar på något som inte i gengäld gav dem ett stabilare liv. De enstaka tankar som fanns om resor under denna tidsepok var ideén om att utvandra till Amerika som endast några hundra år tidigare upptäckts av resenären Christofer Columbus. Under tiden som August levde var det vanligt med att ha flera äktenskap och gifta om sig. Däremot hade befolkningen precis fått anpassa sig till den nya kyrkohandboken som menade att kvinnan numera inte längre skulle vara undergiven sin man. Hon skulle vara sin egna individ och även det i de högre stånden.

Wikimedia

Under Strindbergs livstid upptäckte han olika vägar. I hans unga år provade han på läkarstudier. Senare därefter även elevskolan på den Kungliga dramatiska teatern. Det är allmänt känt att han 1867 inledde studier vid universitetet i Uppsala. År 1870 får han sitt första drama, efter mycket hårt slit, uppfört på Dramaten. Detta var den 13 September och pjäsen hette I Rom. Denna betraktas än idag som ett historiskt drama. Pjäsen blev mycket uppskattad och fick fina recensioner, trots detta var Strindberg själv riktigt missnöjd och som följd hade han tankar och vilja att dränka sig. Ett år senare får han ett kungligt stipendium för att fortsätta sina estetiska studier vid universitetet där han studerade under professorn Carl Rupert Nyblom och där skrev han sin kandidatuppsats om den danska dramatikern Oehlenschläger.

1872 flyttar Strindberg åter till Stockholm efter en krasch med sin estetik professor. Denna flytt leder inte tillbaka till de rika och fina kvarteren som han växte upp i, utan denna gång blev flytten till de eländigt fattiga kvarteren i stadens utkanter. Han försöker försörja sig som frijournalist vilket inte går vägen. Han skriver under denna period ett betydande drama, Mäster Olof, som senare refuserades av Kungliga Teatern.

1874 anställs han av Kungliga biblioteket i Stockholm som e.o. amanuens. Där fick han en ekonomisk och social trygghet och fortsatte sitt arbete på platsen fram till 1882. När det blev året 1877 gifte han sig med Siri von Essen och äktenskapet höll fram till 1891. Två år senare gifte sig Strindberg med österrikiskan Frida Uhl. Under äktenskapets gång åtalades Strindberg för tryckfrihetsbrott 1884 i samband med utgivandet av Giftas men frikändes. När äktenskapet tog slut 1897 flyttade han åter utomlands. Han besökte då Berlin och Paris, där han genomgick en psykisk kris, som han skildrat bland annat i Inferno. Han vistades efter hemkomsten i Lund och gifte sig för en sista gång 1901 och då med kvinnan Harriet Bosse. Äktenskapet höll i tre år innan Strindberg avled.

August Strindberg, författaren utan gränser som år 1899 slog igenom med romanen Röda rummet, är en av Sveriges mest omtalade författare genom tiderna. Han beskrivs av Strindbergssällskapet som en av den svenska litteraturens största personligheter, vittomspännande, motsägelsefull, hänsynslös iakttagare av sig själv och andra. Strindberg beskrevs i ung ålder som en begåvad och inspirerad vetenskapsman, utmärkande huvudsakligen som en modern kulturhistoriker framförallt med sina böcker Gamla Stockholm och Svenska folket. Strindberg skrev många olika verk under sin livstid. Några utav de mest uppmärksammade verken heter: Giftas, Fröken Julie och en av de mest omtalade, Röda rummet.

Fröken Julie är en tragedi från 1888 som förespråkar kampen mellan könen, men handlar även om samhällets klasskillnader. För att bäst beskriva verket och dess koppling så behöver vi sätta oss in i karaktärernas personligheter. Fröken Julie är en av huvudpersonerna, vars mor har uppfostrat henne till att tänka och bete sig som en man. Vi kan se genom Julies personlighet att Strindberg ville få fram budskapet om att det inte bara finns de två idealkönen och förmedla att det endast var acceptabelt i samhället att människor endast får bete sig som en idealman respektive en idealkvinna. Då idealkvinnan är utformad till att vara den hon skulle vara redan för flera hundratals år sedan är det inte konstigt att författaren väcker åsikter och tankar hos andra. Kvinno- och mansrollerna var och är normer som ska följas och att Strindberg just bröt denna, kan vi tänka oss skapade stora konflikter mellan både Strindberg och folket. De andra karaktärerna i boken är utformade till en betjänt som vill jobba sig i upp i klassamhället och även en kokerska i huset vars personlighet är väldigt stabil och symboliserar den norm som kvinnans besitter.

Unknown

Fröken Julie förhåller sig till naturalismen som menar på att karaktärerna i det så kallade dramat ses som ett resultat av de omgärdande faktorerna som exempelvis den miljö man hamnar i. Personen Fröken Julie hamnar i en miljö där mamman uppfostrar henne att agera och tänka som en man, vilket tyder på de naturalistiska perspektivet som Strindberg hade.

Strindbergs skickliga och konspiratoriskt sätt att skriva på var tydligt riktad mot olika mål han ville uppnå. Som i exempelvis Giftas 1 och 2 som utgavs 1884 och 1886, skrev han en novellsamling med tema som kärlek och äktenskap. Han visar upp en annan sida av sig själv och sin kritiska kvinnosyn som ändrats under årens gång vilket delvis är på grund av de upplevelser han fått från sina egna äktenskap. Däremot är det inte bara den kritiska kvinnosynen som framkommer i dessa noveller. Han kritiserar även kyrkan, han förlöjligar den och menar på att den kristna traditionen konfirmationen är ett bedrägeri. Vi väljer därför att citera honom när han påpekar att vinet och brödet som tilldelades på den kristna konfirmationen var; Högstedts Piccadon à 65 öre kannan och Lettströms majsoblater à 1 krona skålpundet. Detta gjorde att Strindberg inom kort blev åtalad. Här kan vi se att hans åsikter som kom fram via verken gjorde många ur befolkningen upprörda och detta var inte den sista upprörande boken Strindberg kom att skriva. Men detta tyder även på att kyrka fortfarande besatt en väldigt stor makt.

Strindbergssällskapet menar på att Augusts böcker inte var de enda som var svåra att tolka utan även hans liv bestod av ett svårtolkat konstverk. I böckerna Tjänstekvinnans son och Inferno framgår de att han diktar sitt egna liv. Beviset leder oss till citatet som står skrivet i Strindbergs Ockulta dagbok. Vi citerar; Tänker över mitt liv så här: Är det möjligt att allt rysligt jag har upplevt är satt i scen för mig, att jag måtte kunna bli dramatiker och skildra all själiska tillstånd och alla situationer. Dramatiker var jag vid tjugo år. Men hade mitt liv förflutit lugnt och stilla, hade jag inte haft något att skildra.

Det är inte märkvärdigt att August Strindberg just har blivit en av Sveriges mest omtalade personer. Med romanen Röda rummet visar han tydligt att kritiserande och konspirerande texter väcker tankar hos medborgarna. Romanens namn har inspirerats från det rum, med möbler klädda i rött, på Berns salonger, där Strindberg spenderade sina dagar med sina vänner.

Boken i sig skriver Strindberg om den unge ämbetsmannen Arvid Falk som lämnar sitt liv som ämbetsman för livet som författare. I den samhällskritiska berättelsen får vi även följa målare och filosofer som befinner sig i hans omgivning som besitter kritiska ekonomiska situationer. Romanen tar oss genom samhällets olika klasskick där Arvid Falk och hans vänner strosar omkring på Stockholms nu obefintliga områden. Dess Stockholmsskildringar och samhällssatir står för motivet i boken, men även den humoristiska skildringen mellan huvudpersonen Arvid Falk och hans vänner och bekanta. Satirerna riktar sig främst mot ämbetsmans världen och dess ideal, som under senare tid kom att utveckla den så kallade Strindbergsfejden. De erfarenheter som han tagit med sig från tiden i Stockholms slumtrakter visar sig genom alla de 360 sidorna i boken.

Röda rummet ger oss en rad vilda diskussioner mot den överklass som präglades av präster och borgare. Under denna epok var korruption en stor del av vardagen. Korruption inträffar när högre satta människor tar emot mutor för att göra någonting gott för de lägre satta. Romanen är skriven med ett realistiskt perspektiv som omfattar den bittra sanningen och den oförskönade vardagen hos människorna.

Temat i boken grundar sig i lyckande och misslyckande, om hur deras livsideal är en spelbricka i om de misslyckas eller inte. Detta framkommer när personerna i boken antingen lyckas eller misslyckas beroende på livsidealen. Det som står i centrum för romanen är den negativa grundinställningen till samhället och människorna som kontrolleras och förkastar.

De olika personerna i boken står alla för olika personligheter och de syns i hur de lyckas i livet. Ygberg, som är en utav personerna vars yrke är skådespelare, visar att man kan lyckas i livet genom att tacka ja till de jobb som Arvid Falk tackade nej till. En annan person är målaren Sellén som anstränger sig hårt för att slutligen kom att bli etablerad. Arvid Falk lyckas tillslut att bli författare genom hårt arbete och genom att trotsa de ideal som 1800-tals samhället framställs. Att överge sitt liv som ämbetsman för att bli författare, var inte vanligt under denna tid.

I romanen, så förekommer två typer av syner, nämligen idealism och realism, vilka ställs mot varandra i form av två karaktärer. Dessa två karaktärer symboliseras som Arvid Falk och Herr Struve. Deras karaktärsbeskrivningar inriktar sig på idealism respektive materialism. Ett exempel på detta är att Arvid i stora drag eftertraktar frihet och sanning, i synnerlighet förbättringen av samhället. Herr Struve däremot eftertraktar överlevnad och en högre levnadsstandard.

Strindberg använder sig av satir i röda rummet, vilket i sin tur retade upp en hel del människor. Det kommer fram genom hans skoningslösa vis att skriva om samhället. Han blandar samhällskritik med samhällssatir genom hela romanen. Även beskrivningen om ämbetsverken kallas för satir. Detta kommer fram genom att beskrivningarna av tjänstemännen och verksamheterna är ironiska och löjeväckande. Ett exempel är namnet på myndigheten där Arvid Falk arbetat som anger att det är fråga om satir.

Det som många har uppmärksammat, bland annat en blogg, är att det om kvinnor inte uttalas mycket om. Sidorna är få och speglar förmodligen kvinnans begränsade plats under 1800-talet.

 Exakt en månad efter att sjöjätten RMS Titanic sänktes till Atlantens botten 1912, somnade en av våra mest storslagna dramatiker in. 14 maj, Strindbergs sista dag, kom att bli en sorg för många människor, då den moderna litteraturens genombrott var på anledning av just den store dramatikern Strindberg. Han är inte bara en av Sveriges största dramatiker utan kom även att bli en stor internationellt berömd författare med utgivna böcker på ett flertal språk. Med sitt satiriska skrivsätt och sätt att skriva om verkligheten skapade August både fiender och efterföljare. Men oavsett om August hade ett sätt att skriva på som inte alla förmodade att gilla, så kom han att bli en viktig del i framtiden. Han skapade något som ingen annan tidigare gjort, vilket vi anser är något helt magiskt. För frågan är vart hade vi varit nu om inte någon vid namn August Strindberg motsatte sig de irrelevanta samhällsinstitutionerna och inte framfört realismen.
 

Källor: (1) August Strindberg, (2) Strindbergs liv, (3) Gamla stan sällskapet , (4) Litteratur Magasinet, (5) August Strindberg, (6) Populär historia, (7) Christofer Columbus, (8) August Strindberg
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel
Hafso
04 dec
Elevartikel
Mariam Saar, Melissa Banaie, Hafso Beyle
04 dec
Elevartikel
Mary saar
04 dec
Elevartikel
Bild: Hivi Rashid
04 dec
Elevartikel
20 nov
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional