Arbetsförhållande inom förskolan

Publicerad 2023-05-30 11:30

Idag så finns det alldeles för få barnskötare på förskolorna, Ännu färre på grund av dåliga arbetsförhållanden. I denna artikel kommer jag att intervjua en barnskötare och försöka lyfta de problem som finns ute på förskolan, men också ge förslag på olika lösningar som skulle kunna förbättra arbetsmiljön för personal och barn. 

Arbetsförhållanden inom förskola

På arbetsförmedlingens webbplats så kan man läsa att en barnskötare är med barn och lär samt leker med barnen ur ett pedagogiskt perspektiv. En stor del av en barnskötares vardag går ut på att leka med barnen och ta del av deras fantasi. En barnskötare har också som uppgift att följa barnet/barnens utveckling för att se till så att deras utvecklingskurva går framåt genom åren på förskolan. Som barnskötare jobbar man i en väldigt tuff och högljudd miljö vilket leder till att många barnskötare inte pallar med trycket. I en artikel skriven av Svt så kan man läsa om att 1 på 10 anställda på förskolor i Uppsala sjukanmäler sig frekvent för att dom inte orkar med trycket. Med dessa siffra så tar dom topplats för flest sjukskrivna inom yrkeskategorin.

Det är specifikt mest barnskötare som sjukskriver sig då det sätts väldigt höga krav på just dom. En annan stor faktor som står i artikeln till varför de sjukskrivs så mycket barnskötare är för att det är dom som är uppe i barnen mest och tar därför emot mycket baciller vilket leder till fler sjukdomar.

En förskola som dock har lyckats med att hålla en god arbetsmiljö och har väldigt låg sjukskrivning är Karlavagnen här i Umeå. Detta kan man läsa om på suntarbetslivs hemsida. Det Karlavagnen gör till att börja med är att Dom har delat upp förskolan i 5 bitar och på varje avdelning går det 20 barn och det är 5 personal per avdelning detta gör så att varje pedagog får 5 barn var att ta hand om medans snittet på en förskola ligger på 5,2 barn per pedagog. En annan anledning till varför det är låg stressnivå är på grund av deras satsning på friskvården, Dom får gå på massage en gång i månaden med syftet att koppla av eller vid eventuella rygg och axelproblem. Det som karla vagnen lägger allra mest i fokus är att alla ska få vara med på arbetsmiljö arbetet som dom har. När alla får vara med och tycka och tänka om arbetsmiljön leder det till mindre stressrelaterade sjukskrivningar.

Om det skulle dyka upp något problem i förskolan så har man möjligheten direkt att skriva det i deras arbetsmiljö enkät eller så finns det möjlighet också att ta upp vid ett problem vid nästa arbetsträff som dom har med någon från varje avdelning, denna träff sker kontinuerligt. När man har en kontinuerlig träff så kan man följa upp vad som tidigare sagts och se om man nått de mål som man tidigare lagt samt sätta nya tills nästa träff.

När jag gjorde min intervju med en barnskötare så ställde jag lite frågor, bland annat, Vilka problem psykiska som fysiska kan uppstå inom yrket? 

- Inom yrket så lyfter man på mycket barn om dagarna vilket kan leda till att man får problem med rygg och andra leder. Han upplever också att vid för stora barngrupper blir det väldigt stressigt då det blir mer stress på individen. När barngruppen blir för stor så hinns inte ibland allt som ska hinnas med för dagen vilket leder till att man hinner ännu mindre i det långa loppet särskilt om man tappar kollegor på vägen som sjukskriver sig på grund av stress.

När det kommer till kost och hälsovanor så tyckte barnskötaren att det allra viktigaste att tänka på var sömnen. När han jobbar sover han runt 8 timmar per natt för att vara utvilad samt äter en rejäl frukost. 

- Jag upplever att det är många som tycker att yrket utmattande och att det är samma människor som sover lite för lite. 

Så barnskötarens tips är att sova mer än vad man tror och när det kommer till mat så ska man äta en rejäl frukost då det också kan bli lite mindre luncher när man äter med barnen.

Som avslutning frågade jag om vad som var det bästa med yrket vilket på han svarade;

- Det bästa med mitt jobb är att få följa barns utveckling samt att få ta del av deras uppväxt och att gå från förskolan med vetskapen att man själv är med och skapar deras framtid. 

En annan sak är alla föräldrar som man får möta som tycker att man gör ett bra jobb vilket alltid är kul att höra men sen finns de dom föräldrar som inte uppskattar ens jobb lika mycket vilket känns tråkigt. 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det finns svårigheter med att vara barnskötare men att det också finns lösningar på de problem som kan uppstå, det gäller bara att veta vart man ska vända sig. Man ska alltid ta hälsan i första hand och det gäller att veta vart ens gränser är. Det gäller alltså att äta rätt och sova rätt men också att säga till om det är något fel som man upplever som man kan ta itu med sina kollegor.

Källor: (1) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sjukskrivning-bland-forskolepersonal-okar, (2) https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/karlavagnen-klarar-stressen-utan-sjukskrivningar/.
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Ljud
Fotograf
Research
Video

Dela

Elevartikel

Redaktionen
19 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
05 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
03 jun
Elevartikel
27 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional