Vi måste rädda Östersjön!

Publicerad 2018-01-31 22:30

Ett område lika stort som dubbla Danmark består nu av död havsbotten. Östersjön mår dåligt. Vill vi ha ett friskt och välmående hav måste vi göra något nu!

ARTIKEL FRÅN ELEVER VID SUNDSVALLS GYMNASIUM

I Östersjön är övergödning ett stort problem. Övergödning innebär att det blir för mycket näringsämnen i havet. Varje år släpper vi ut mer än 30 000 ton fosfor och nästan 1 miljon ton kväve i Östersjön. Fosfor och kväve är egentligen naturliga ämnen som är bra, men i sådan här stor mängd ställer de till med stora problem. Med för mycket näringsämnen i vårt hav ökar växtligheten. 

Ett exempel på den ökade växtligheten är algblomning. Det är en anpassningsbar växt och klarar därför det drastiska förändringarna som skett i Östersjön. I och med att klimatet i havet har ändrats gör det att många djur och växtligheter minskar eller till och med dör ut helt. Havets känsliga ekosystem ändras. Det får stora konsekvenser då den ökade mängden organismer dör och faller ner på botten vilket ger en ökad syretillförs och leder sedan till en död havsbotten. Idag är en så stor yta som dubbla Danmark helt eller delvis drabbat.  

 

Den största boven till övergödning är jordbruken. I länderna runt Östersjön finns det 34 miljoner hektar jordbruksmark som varje år släpper totalt ut 114600 ton kväve och 3340 ton fosfor. Det är utsläppen utav näring som är den största anledningen till övergödning och algblomning. Jordbruksmarken utsätts för mycket, genom bland annat plöjning, gödsling och sådd, och det som marken inte klarar att ta upp åker via regnvatten ner i vattendrag som leder ut till Östersjön. Polen är det land som släpper ut mest, det beror bland annat på att polen har så hög befolkningsmängd och att dom har många vattendrag vid kusten. Men lagarna inom jordbruken i Polen är inte många och avfall som gödsel behandlas inte rätt och slängs ut lite hur som helst, vilket är en stor källa till övergödning.

I Sverige har vi börjat uppmärksamat Östersjöns dåliga miljö allt mer och mer. Projetkt såsom Balticsea 2020 har skapats, och kronprinsessan Victoria jobbar för att sprida kunskap men också för att försöka stoppa problemen i Östersjön. För att minska utsläppen till havet har vi i Sverige gjort hårdare lagar och regler inom jordruk. Vatten och havsförvaltningen har satt in återgärdspogram och rening utav avloppsvatten har blivit hårdare. Men det räcker inte, även vi som privatpersoner kan hjälpa till. Det du kan göra är att kissa inte i havet, så mycket du kissar under en dag kan ge näring för 1 kilo alger. Välja fosfatfria hushållskemikalier om du har ett eget avlopp, och tömma båttoan på land och inte i havet!

 

Källor: (1) Philipe Axe, utredare, (2) Havet.nu, (3) Jordbruksverket.se, (4) wwf.se, (5) smhi.se, (6) balticsea2020.org
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Alice Nylander
13 feb
Elevartikel
B. Wahlströms
24 jan
Elevartikel
23 jan
Elevartikel
Foto av Sannse
22 jan
Elevartikel
16 jan
Elevartikel
18 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
Jan Vašek
12 dec
Elevartikel
Manish Dhawan
12 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard,  Mulki Mubarak
11 dec
Elevartikel
10 dec
Elevartikel
Beatrice Kihlman och Olivia Gradin
10 dec
Elevartikel
creative commends
09 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard
06 dec
Elevartikel
05 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel

Redaktionen

26 jan
Professional
26 jan
Professional
08 jan
Professional
24 sep
Professional
22 sep
Professional