Unga om mediers trovärdighet

Publicerad 2017-05-28 14:45

Svenska medier fick inga toppbetyg när 80 studenter fick svara på frågor om deras trovärdighet och objektivitet. 

 

När 80 studenter fick svara på frågan om officiella medier (med officiella menas medier som har en ansvarig utgivare och som är knutna till det pressetiska systemet) är trovärdiga, där siffran 0 var "inte alls" och 5 var "ja, absolut", blev resultatet 3,1. När frågan istället var "Är officiella medier objektiva", blev resultatet lägre, bara 2,3 på skalan där 5 var "ja, absolut".

 

Undersökningen är gjord av forskaren Torbjörn Svensson, som intresserar sig för hur nyhetsförmedling kan göras mer engagerande för unga. Undersökningen gjordes på studenter på dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde, och kan alltså inte ses som representativ för svenska ungdomar i stort.  

Omkring 80 studenter på dataspelsutvecklingsprogrammet vid Högskolan i Skövde svarade på frågan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Resultaten är ganska intressanta, inte minst skillnaden på trovärdighet och objektivitet där flera av deltagarna skrev att saker rapporterades på ett faktamässigt korrekt sätt, men för det mesta med en bias eller förförståelse utifrån medieutgivarens politiska färg, säger Torbjörn Svensson. 

 

När han gjorde samma undersökning förra året, 2016, hamnade objektiviteten på 2,5 av 5. Även då tyckte deltagarna att nyheter är en viktig byggsten för en fungerande demokrati, med 4,5 på dem femgradiga skalan. 

 

Är det ett problem att medierna inte upplevdes som helt objektiva?

 

– Det är ju till viss del ett sundhetstecken kan man tycka, att de funderar runt vinklingar och på vilka grunder något är publicerat och hur man tolkar det som hänt. 
 

Att nyhetsförmedling är en viktig byggsten i demokratin rådde det inte någon stor tvekan om. På frågan om studenterna höll med i det påståendet blev svaret 4,5 på en femgradig skala. 
 

Studenterna fick också sia om hur nyhetsförmedlingen kommer att se ut om fem år. 39 procent trodde då att vi kommer att ta del av ännu mer nyheter via sociala medier. Var femte, eller 21 procent, trodde på mer redaktionell reklam, alltså texter som ser ut som nyheter men som egentligen är reklam och nästan lika många, 19 procent, trodde att vi kommer att kunna interagera mer ni nyhetsförmedlingen, till exempel genom att rösta eller debattera. 

 

LÄS MER: Fler européer tror på journalistiken

80 studenter på Spelutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde har svarat på frågan.

 

80 studenter på Spelutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde har svarat på frågan.

FRÅGA: Hur vill du ha dina nyheter i framtiden?

page Slideshow: 
Tags: 

Dela

Elevartikel

Marie Silverberg Utgaard
06 dec
Elevartikel
05 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel

Redaktionen

24 sep
Professional
22 sep
Professional
22 sep
Professional
10 sep
Professional
12 apr
Professional