Ärkebiskopen vill inte att kvinnor ska tiga i församlingen

Publicerad 2019-12-06 12:44

“Vår fader, du som är i himlen”. Den inledande frasen på en bön som många av oss känner igen. Gud var utan tvekan en man. Att Svenska kyrkans ärkebiskop idag är en kvinna har inte alltid varit möjligt. Jämställdhet i samhället har blivit allt viktigare och reformationer har skett också i våra religioner. I en intervju med ärkebiskopen diskuterar vi jämställdhet i Svenska kyrkan.

På bokmässan i Göteborg råder full aktivitet. Ett seminarium med rubriken Kvinnor och Religion har just avslutats. Här möttes just fyra kvinnliga religiösa ledare kring ett samtal om jämställdhet. Antje Jackelén var en av dem.

I sin roll som ärkebiskop har Antje gjort sig känd som en flitig samhällsdebattör. Hon menar att samhälle och religion hänger samman. ”Det är nästan sex miljoner människor i Sverige som tillhör Svenska kyrkan. Allt som händer där händer också i kyrkan.” Antje refererar till de olika projekt som Svenska kyrkan arbetar med såväl inrikes som utrikes: ”Ja, vad är det som inte har med kyrkan att göra? Kyrkan är till för att visa på Guds kärlek i världen och det kan vi inte göra när vi sitter på ett kontor utan det handlar om att vara med människor och försöka göra världen bättre.”

Marie Silverberg Utgaard

Jämställdhet är enligt Antje ett mycket viktigt ämne! Forskningsrapporter visar att samhällen med hög jämställdhet mår bättre. Svenska kyrkan arbetar med många insatser för att förbättra jämställdheten. Exempelvis kämpar Svenska kyrkan för utbildning och mensskydd till alla flickor. ”När inte kvinnor eller barn får blomstra så kommer inte männen blomstra heller och då kommer ingen blomstra i långa loppet.” Antje vill också förtydliga att det är viktigt att inte bara fokusera på kvinnorna eller andra i underläge.

Vi poängterar att det traditionellt endast varit män som varit präster och högsta ledare i kyrkan. Vad var då kvinnans roll? Kan man likna kristendomen med islam, som i delar av Koranen blivit kritiserad för att kvinnor har särskilda uppgifter? Denna fråga besvarar Antje med att först kommentera islam: ”Jag har just varit på scen med en kvinnlig imam som också är en religiös ledare. Islam är också som ett omväxlande landskap. Det är inte så entydigt som det ibland ser ut utifrån.”

Antje förklarar vidare att jämlikhet egentligen finns redan i början av Bibeln där det står att mannen och kvinnan är skapade till Guds avbild. I Bibeln finns en vers som i nya testamentet lyder: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Det intressanta är att samme man som skrev ner detta i Bibeln också skrev i 1 Korinthierbrevet 14:34 en vers där det står att kvinnor skall tiga i församlingen. Antje tolkar det så här: ”I den församlingen i Korinth dit han skriver det här brevet; så var det uppenbarligen oordning. Det kanske var så att det var kvinnor som ställde till oreda? Det vet vi inte. Om det är så, bygger det på att normaltillståndet måste ha varit att kvinnor faktiskt var delaktiga i ledarskapet. Det går inte att bygga en allmängiltig princip på det som gick snett just då i Korinth.”

De som anser religionen förtryckande säger ibland: “Men det står ju i Bibeln! Därför skall det vara så!”

Antje förklarar att Bibeln är en katalog för livet men man kan inte ta allt bokstavligt. Hon menar att man måste tänka på att den är gjord i sin tid och innehåller många olika sorters texter. Den måste förstås och tolkas utifrån det. ”Vi använder ofta liknelser i vardagligt språk och det gör Bibeln också.”

  • Sara Philipson

Antje berättar vidare att när det handlar om jämställdhet så har Svenska kyrkan i jämförelse med andra länder och religioner kommit väldigt långt. Kvinnor har fått lov att vara präster sedan 1958 och idag finns flera kvinnor i ledarskapet. ”Men allt är inte frid och fröjd, det är det inte.” Antje tar upp #metoo-rörelsen där kyrkan också fick flera hundra berättelser: ”Sedan 20 år tillbaka har Svenska kyrkan utbildat människor i att vara extra uppmärksamma. När någon i kyrkans miljö upplever ett övergrepp så finns det en man och kvinna som är kontaktpersoner.”

I vår värld finns det de som inte tycker att kvinnor skall ha samma rättigheter som män. Får man vara emot kvinnor och samtidigt vara präst i Svenska kyrkan? ”Sedan ganska många år tillbaka är det så att om man vill bli präst måste man skriva under att man kan och vill samarbeta med andra vigda personer. Alltså andra präster oavsett kön. Utan underskrift kan man inte bli prästvigd.”

Hur mycket betyder Svenska kyrkan i Sverige idag? Är det en viktig del av människors vardag? Antje funderar: Vi säger ofta att Sverige är ett land där religionen inte spelar så stor roll och vi tror väl inte på Gud här inte, men jag märker ofta att tro och kyrka spelar väldigt stor roll. Ibland kan man bli lite hemmablind, vi är så vana vid kyrkan att vi glömmer dess betydelse.

Källor: (1) , (2) , (3) , (4)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

12 mar
Elevartikel
26 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
Karin Gabrielsson
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
Anonym
17 mar
Elevartikel
17 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
P.C Cast & Kristin Cast
20 feb
Elevartikel
Alice Nylander
13 feb
Elevartikel
B. Wahlströms
24 jan
Elevartikel
23 jan
Elevartikel
Foto av Sannse
22 jan
Elevartikel

Redaktionen

20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional
08 jan
Professional
24 sep
Professional