Yrket som EU-parlamentariker:

"Ni är framtiden"

Publicerad 2021-04-23 07:30

Jessica Stegrud, 50, representerar det tredje största partiet Sverigedemokraterna som en EU-parlamentariker. Vid en ung ålder har Jessica väckt sitt brinnande intresse för politiken, och det har i efterhand lett till att hon idag är med och representerar Sverige inför den europeiska unionen sedan 2019. Vägen genom politiken har inte uppmärksammats tidigare, men en dag så uppkom entusiasmen för hennes politiska ståndpunkter.

 

Under den kalla torsdagsmorgonen den 22 april sitter jag med EU-parlamentarikern Jessica Stegrud från Malmö i sitt hemmakontor. Hon nämner att hon annars sitter på sitt huvudkontor i Bryssel, men under COVID-19 och dess omständigheter måste restriktioner följas. Däremot så får hon åka till kontoret under kortvariga perioder, men alla butiker och offentliga platser där är ännu stängda och staden är alldeles tyst och tom. Jessica jobbar annars på distans genom att ha virtuella videomöten. Som europaparlamentariker kan man välja att flytta till Bryssel, men Jessica valde att stanna kvar för familjens omtanke.

För henne så har politiken alltid varit en mycket stor inverkan på hennes liv, då det började mycket tidigt. Hennes familj tog ofta initiativet och talade med varandra om deras individuella åsikter kring de politiska frågor inom landets och världens olika samhällsutvecklingar. När hon var ung så var de politiska diskussionerna ännu opartiska, men när hon blev äldre tog hon initiativet med att delta i landets tredje största parti Sverigedemokraterna.

Foto: Gustaf Samuelsson

- Anledningen till att jag tillhör Sverigedemokraterna är för att mina åsikter stämmer in som bäst med deras åsikter, men jag började mycket sent med att aktivt delta i politiken. Året jag började engagera mig var 2015, därför att jag tyckte politiken blev allt viktigare för mig och samhället jag lever i. Det ledde i slutändan till att jag tog ett steg framåt genom att representera som europaparlamentariker år 2019 under den nya mandatperioden som uppkom.

Jessica hade innan 2015 inte uppmärksammat sin politiska entusiasm, utan hon jobbade i 25 års period inom näringslivet och energipolitiken. Efter många år av erfarenhet inom energibranschen började Jessica engagera sig till politiken och hon upptäckte sociala medier, där hon började uttrycka sina politiska åsikter kring Sveriges samhälle och betydelsen av att bevara självständigheten för vårt eget land. Statistiken av följare på de sociala medierna började växa för Jessica och hennes skarpa ståndpunkter väckte deras uppmärksamhet. Dock så var det inte förrän år 2019 under den nya mandatperioden för EU-valet, då Jessica gick med och representerade Sverigedemokraterna som europaparlamentariker. Under den mandatperioden fick Sverigedemokraterna tre stycken platser i EU och Jessica hade lyckan att få en av dem.

Hon nämner att hon till skillnad från andra partier tycker nationalism är en positiv förutsättning för landet, därför valde hon att representera Sverigedemokraterna för människornas omtanke. Den mest viktiga huvudsaken med nationalismen är att landet värnas och att alla människor som bor i landet förenas med varandra. Att bilda detta aspekt är någonting som inte har med etnicitet och nationalitet att göra, utan det är hur man är som individ. Det angelägna med nationalismen är att man kan anpassa sig till grundläggande värderingar vi har i vårt land.

Jessica tycker att en individ uppenbarligen inte har en tydlig politisk ideologi, men under hennes princip så skulle hon identifiera sig själv som en liberalkonservatistisk person. Enligt Stegrud är huvudsaken att bevara de gynnsamma frågorna för individens land. När beslut görs i ett land är det viktigaste att representera nationen, samt att begrunda sig över konsekvenser och bilda en god utveckling för samhället.

Jessicas yrke innehåller många uppdrag och det blir mycket svårt att syssla med många arbeten samtidigt, då den europeiska unionen driver många frågor som berör ens land. Som europaparlamentariker uttrycker hon att det mycket viktigt att driva frågor som hon och hennes parti främst engagerar sig av. Precis som i riksdagen finns det utskott, därmed har Jessica valt att delta i de tre utskotten ITRE-industri, teknik och forskning, ECON-finansmarknad samt FEMM-jämställdhet mellan könen. När det gäller jämställdhet för kvinnor och män så är den mest viktiga frågan hedersproblematik enligt Stegrud. Hon nämner såväl att många länder tillåter Könsstympning och våld. Andra frågor som rör henne är att Sverige inte skall byta valuta till Euro och att vi skall bevara kärnkraften. Det Jessica främst vill framföra för sitt parti är att yttrandefriheten, då hon tycker att censurerna på de sociala medierna är alltför kritiska och man inte längre får bevara friheten att uttrycka sina åsikter. Detta angår främst inom ITRE-utskottet då man framöver vill införa en lagstiftning för att begränsa yttrandefriheten nämner hon.

- Alla åsikter skall få komma fram, men självklart så måste det ännu finnas begränsningar då man inte till exempel får hålla på med barnpornografi, hot eller kriminella kommentarer. Däremot skall varje individ få ha sin rätt till att yttra sina åsikter oavsett hur knasiga de är.

Som europaparlamentariker vill Jessica inte bara representera sitt parti, utan hon vill såväl representera sitt land. Som kvinna inom politiken så har Jessica inte märkt någon skillnad mellan könen, utan hon har även jobbat runt om många män med det dåvarande arbetet inom näringslivet. När hon jobbade inom näringslivet så har hon alltid valt att gå sin egen väg och stå upp för sig själv. Hon hävdar dessutom att hon inte under en sådan lång tid har jobbat inom politiken. Fastmer så anser Jessica att yrket som politiker är svårt, då man har en egen åsikt som inte samtycks av alla och kan bli utsatt för oenigheter i slutändan.

Vi barn och ungdomar är den nästkommande generationen och det är vi som kommer att leda framtiden. Det är mycket viktigt för oss att ta ställning och driva inom politiken för att ge förutsättningar till det nästa släktledet.

- Om man anser att politik är någonting man har ett brinnande intresse för finns det tillgång att delta i ungdomsförbund och visa sig inom media för att bevilja sin kompetens och utveckla sig inom politiska frågor. Om du verkligen har ett brinnande intresse för politiken skall du gå på din magkänsla och göra det du vill!

Källor: (1) Jessica stegrud
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent

Dela

Elevartikel

8 sidor.se
12 maj
Elevartikel
OrnaW
12 maj
Elevartikel
Pexels.com
10 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel
Nedzad Dzonlic
06 maj
Elevartikel
Anisa Farah
06 maj
Elevartikel
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0
06 maj
Elevartikel
06 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
bild: sara fallenius
03 maj
Elevartikel
BILD: www.pexels.com
30 apr
Elevartikel
BILD: Joshua
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional