Vinstdrivande skolor, vad tycker de svenska riksdagspartierna?

Publicerad 2022-09-12 11:31
Märta Sandfeldt

I Sverige finns det i år 1288 friskolor (grundskolor och gymnasieskolor). Många av dessa friskolor är drivna av aktiebolag, ungefär 75% av friskoleeleverna går nämligen i en aktiebolags driven friskola. Friskolornas största inkomst är skolpengen, friskolorna får alltså lika mycket pengar per elev som det kommunala skolorna. Men för att friskolorna då ska gå med vinst krävs sparande. Friskolorna kan då göra vissa åtgärder för att skära ner på kostnaderna, tex använda billigare lokaler eller ge lägre löner. De sparade pengarna går sedan delvis till aktieägarna. Den senaste PISA- rapporten visar på bättre prestation hos eleverna från friskolor än eleverna från de kommunala skolorna. Eleverna från friskolor uppger även att de är nöjdare med undervisningen. Samtidigt visar studier på att så kallade glädjebetyg är vanligare hos friskolor. En del friskolor ger alltså högre betyg på kunskapsnivån än vad de kommunala skolorna gör.

Såhär tycker partierna

Partier emot vinstuttag:

Vänsterpartiet

V vill att man i huvudsak ska fokusera och prioritera kvalitén på skolan samt skolans elevers behov. ”Vinstjakten ska stoppas”

Socialdemokraterna

S är emot vinstuttag i friskolor och vill höja skolpengen till kommunala skolor. Dem vill att de skattepengar som går till skolan ska stanna i skolan och inte försvinna i vinster. Sedan vill de förbjuda helt religiösa friskolor.

Miljöpartiet

MP tycker att skolors vinstuttag är en bidragande faktor till segregationen i skolan då eleverna blir till kunder och lärare till servicepersonal. Skattepengarna som går till skolan ska gå till skolan och överskottet ska även återinvesteras i skolan.

Partier för vinstuttag:

Liberalerna

L vill inte helt förbjuda vinstuttagen utan vill ställa hårdare krav på skolor så att skolorna förser en bra kvalité på undervisningen men långsiktigt om undervisningen uppnår en bra kvalité så kan skolorna gå i vinst.

Centerpartiet

C tror på att det höjer skolors kvalité om det finns konkurrens. De tror även på att elever och föräldrar ska kunna välja skola och utbildning efter vad som passar dem bäst vare sig det är en kommunal skola eller en friskola

Kristdemokraterna

KD tror inte på att vinstuttag i friskolor är dåligt så länge undervisningen och skolan har bra kvalité. Men om skolan har god kvalité så är de för vinstuttag. Därav ska skolor granskas med tydliga kriterier om kvalitén på skolan samt barnens kunskapsutveckling.

Moderaterna

M så som KD vill att aktiebolag ska kunna gå i vinst om skolan uppnår några krav och kriterier. De vill att Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstuttagningen samt dra in skoltillståndet om de inte nåt kraven.

Sverigedemokraterna

SD anser inte att vinstuttag bör förbjudas. De anser heller inte att vinstbegräsningar bör införas. Sverigedemokraterna ser däremot att de bör ställas högre krav för all skolverksamhet samt att olämpligt vinstuttag bör förhindras.

Källor: (1) Så tycker partierna om skolan
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

06 feb
Professional
12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional