Viltkött är bättre än massproducerat kött!

Publicerad 2021-12-02 10:16
Per Hansers

Många av oss äter kött och personligen tycker jag att viltkött, speciellt ifrån jakt, är det bästa valet av kött som går att hitta för att det har låg klimatpåverkan och för att djuret har haft ett bättre liv och de får oftast lida mindre än ett tamdjur. Jag anser att viltkött är bättre än massproducerat kött.

För det första, klimatet, maten till massproducerade djur påverkar miljön och klimatet bland annat för att den kan vara besprutad. Vilda djur har ätit det som naturen ger, dessutom växer den maten upp igen, alltså påverkar de djuren inte klimatet som tamboskap gör.

För det andra är det bättre med kött från vilt därför att tamgrisar i världen bor väldigt trångt vilket leder till stress. De blir matade med ”supermat” så att de blir väldigt stora fort. Detta borde skapa många problem för djuren i deras kroppar som till exempel växtvärk och andra komplikationer. Deras mat innehåller också antibiotika vilket den som äter maten sen får i sig, det är inte bra eftersom man kan bli resistent mot antibiotikan och då hjälper det inte när du väl är sjuk och behöver det. Viltköttet är även mer hälsosamt, inte lika fett som annat kött.

Visst, i en jakt kan det ske olyckor som med ett dåligt skott vilket leder till en skadeskjutning. Men då avbryter man jakten för sig själv och oftast för hela jaktlaget och man tar hjälp av hundar för att snabbt hitta viltet för att avliva det så djuret lider så lite som möjligt. Varje jägare ett eget ansvar att träna på sitt skytte och att skaffa sig bra och rätt material för att minimera risken.

För det tredje är det bättre med viltkött därför att djuren får oftast leva längre eftersom djuren hare möjligheten att över jakten. Ibland dödar men inte bara stora grisar utan även små bebisgrisar, man tar mamman från smågrisarna och dödar henne först. Inom vildsvinsjakt skjuter man aldrig suggan först därför att inte kultingarna ska behöva lida.

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att kött som kommer från jakt/viltkött är den bästa typen av kött. Vill man få tag på det bör man ta kontakt med sitt närmsta jaktlag. Jägare är inte bara jägare, de viltvårdar också.

Källor: (1) Livsmedelsverket, (2) Djurens Rätt, (3) www.forskning.se
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Aya Najib
14 jan
Elevartikel
Ichigo121212/Pixabay
13 jan
Elevartikel
Pexels.com
22 dec
Elevartikel
21 dec
Elevartikel
Cornelia Saidi
20 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
Nils Clase
17 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
by U. S. Fish and Wildlife Service
16 dec
Elevartikel
15 dec
Elevartikel
"Yngeredsfors, vattenkraftverk i Ätran." by Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet is marked with CC PDM 1.0
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Axel Harkén
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
"Grand Theft Auto IV - Stylized (3)" by William Hook is licensed under CC BY-SA 2.0
14 dec
Elevartikel
Erik Backman
14 dec
Elevartikel
Linus Granat
14 dec
Elevartikel

Redaktionen

21 dec
Professional
25 okt
Professional
13 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional

Mobilestories Poll