Våld i nära relationer

Publicerad 2021-02-18 13:00

Våld i nära relationer. Är ett samhällsproblem som är vanligare än av det flesta tror. Ett problem som oftast inte uppmärksammas av samhället utan hålls hemligt. Närmare en femtedel av de anmälda brotten angående misshandel år 2019 rörde sig runt personer i närstående relationer som till exempel parrelationer.

 

Inom våld i nära relationer finns det olika typer av former. I detta fall kan det handla om både psykiskt, fysiskt och materiellt:

Isolering och Anpassning

Den utsatte kan tvingas anpassa sig till en vardag som präglas av våld. I detta fall leder anpassningen till isolering och ett ökat beroende av förövaren. I denna form förekommer ofta perioder utan våld vilket leder till att förhoppningen av att relationen förbättras lever kvar. Om våldet fortsätter och blir grövre kan anpassningen och normaliseringen bli en överlevnadsstrategi. Under denna tid pågår även en nedbrytningsprocess där den utsattes självkänsla och självsäkerhet minskar med tiden. Närverket med närstående som familj, vänner och släkt minskar och kontakten upphör långsamt.

Fysiskt Våld

Formen fysiskt våld uttrycker allt i form av knuffar, slag, sparkar, stryptag, kvävningar till användning av vapen. Förövaren väljer ofta medvetet områden där skador som blåmärken inte kan upptäckas av utomstående. Men konsekvenserna av våldet kan inte alltid gömmas på exponerade delar av kroppen som till exempel blåtiror, sår eller fakturor.

Sexuellt Våld

Sexuellt våld innebär att den utsatta får vara med om allt från obekväm beröring till att tvingas göra sexuella handlingar, inklusive våldtäkter. Det kan även handla om att få bevittna sexuella handlingar eller själva bli fotograferade/filmas i ett sexuellt syfte mot sin vilja. Det sexuella våldet utövas ibland i nära relationer i samband med misshandel. Detta brukar leda till förvirring för offret då gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex blir oklart. Oftast brukar offret tvingas vara tillgänglig för sex i syfte att undvika former av våld.

Psykiskt våld och hot om våld

Inom denna form av våld i nära relationer innehåller former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning eller utnyttjande av barn för att få kontroll över den andra föräldern. Kombinationen av utövat våld med ömhet och kärlek gör saker oklart. Detta gör det därför svårt att värja sig emot. Denna växling mellan våld och kärlek gör det ännu svårare att komma ut ut förhållandet då det känslomässiga bandet till utövaren stärks men självkänslan och självförtroendet försämras. Detta kan även rikta sig mot barn, djur, närstående vänner och familj.

Materiellt och ekonomiskt våld

Våldet kan även bestå av skadegörelse där gärningsmannen försöker saker i ens närhet. Den utsatte kan även tvingas gör detsamma. Våldet kan även rikta sig mot djur.

Man kan även påverkas ekonomiskt då utövaren kan ta över den ekonomiska tillgången för att öka isoleringen och göra det svårare att ta sig ur relationen. Detta kan påverkan offret i längden då hen tar sig ur relationen.

Särskild utsatthet - ett verktyg för förövarens våldsutövande

Våld i form av maktutövning präglas av den utsattes position i samhället. Det vill säga så utnyttjar utövaren personens situation. Till exempel utnyttjar att offret har en funktionsnedsättning genom att undanhålla medicin eller utöva våld mot delar av personens kropp som reda gör ont det vill säga misshandel.

I en artikel skriven av Alex Hartelius (Expressen 2020) skriver han att en av fyra kvinnor i åldern 16-24 blir utsatta för våld i nära relationer. I dessa fall är den vanligaste våldet i kärleksrelationer. Sofia Axell som är utredare för Brå skriver i en rapport hur kvinnor blir psykisk, fysiskt och sexuellt misshandlade. Hon skriver också i sin rapport att siffran antagligen högre och stämmer inte överens med statistiken. Det vill säga mörkertalet brukar vara mycket större än vad man tror. Oftast beror det på att brottet sker i privata sammanhang. Undersökningar har visat att förövaren oftast är i samma ålder som den utsatte och är i 98 procent av fallen män. När det gäller sexualbrott är gärningsmännen ofta runt 16 till 19 år och brott om misshandel, hot och trakasserier mellan 20 till 24 år. Axell skriver i sin rapport som stödjer artikel att hon anser att skolan har en stor roll i det hela då det är skolan som informerar om vad som är okej och inte i relationer. Undersökningen visar även att en av tre kvinnor som blir utsatta för fysisk våld får inte det stöd de behöver.

Våld i nära relationer är en hemsk sak som ingen ska behöva gå igenom. Om någon går igenom detta så ska personen kunna få det stöd hen behöver för att läka och kunna fortsätta leva ett bra liv. Tanken på att det finns människor som inte får stödet de behöver gör många upprörda även mig själv. Igen har rätten att styra över någon annans liv på detta sätt. Tyvärr är det inte ovanligt att känna till någon i sin omgivning som har varit med om någon av dessa former av våld i relation. Själv har jag kompisar och bekanta som har blivit utsatta och inte fått ett stöd eller tillrättavisat gärningsmannens handlingar. Detta sätter djupa spår i en människas liv och ärren går inte alltid bort helt. Det finns mycket i samhället man anser regeringen skulle behöva lägga mer pengar på och i detta fall så är samhällsproblemet än av dessa. Alla bör få tillgången till ett stöd även fast fallet av brottet inte är lika grovt men ett milt brott som pågår under en längre tid skadar fortfarande en persons mentala hälsa.

Sammanfattningsvis är våld i nära relationer mycket vanligt och de anmälda brotten är bara en liten del jämfört med mörkertalet. Våld i nära relationer har olika former, det vill säga så utföra handlingen på olika sätt exempelvis psykiskt genom trakasserier och manipulation eller fysiskt genom misshandel. Skolan kan ha en påverkan i det hela genom att lära unga vad som är rätt och fel i relationer. Gärningsmännen är oftast ganska unga och håller sig runt 16-25 år. Avslutningsvis är våld i nära relationer mer vanligt än vad vi tror och är något som kan förstöra en persons liv, därför bör det tas upp på mer allvar.

Källor: (1) Våld i nära relationer, (2) Våldets uttryck och mekanismer, (3) En av fyra unga kvinnor utsatta för våld i relationer

Dela

Elevartikel

BILD: Ellinor Danielsson
25 feb
Elevartikel
Alva Svedberg
25 feb
Elevartikel
Doàa Najib
24 feb
Elevartikel
24 feb
Elevartikel
Alexander Gåsfors
24 feb
Elevartikel
24 feb
Elevartikel
Doàa Najib
16 feb
Elevartikel
15 feb
Elevartikel
Doáa Najib
12 feb
Elevartikel
Doáa Najib
12 feb
Elevartikel
11 feb
Elevartikel
11 feb
Elevartikel
pixabay
08 feb
Elevartikel
Saed Alhasan
08 feb
Elevartikel
Fredrik Lind
06 feb
Elevartikel
בר 100, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
04 feb
Elevartikel
Molly Skattberg
02 feb
Elevartikel
BILD: Tim Jyborn
01 feb
Elevartikel
Emilia Westerberg
01 feb
Elevartikel
Rainforest Action Network
28 jan
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional
29 jan
Professional